Αρχική Οικονομία ΑΑΔΕ: Έστειλε 171.000 προειδοποιητικά email σε επιχειρήσεις

ΑΑΔΕ: Έστειλε 171.000 προειδοποιητικά email σε επιχειρήσεις

Τρεις στις δέκα ταμειακές μηχανές δεν στέλνουν τα στοιχεία των αποδείξεων στη Φορολογική Διοίκηση

Η ΑΑΔΕ άρχισε να στέλνει  προειδοποιητικά email στις επιχειρήσεις που δεν στέλνουν τα στοιχεία των αποδείξεων που εκδίδουν από τις ταμειακές μηχανές στα ηλεκτρονικά συστήματα της Φορολογικής Αρχής.

Όσοι δεν συμμορφωθούν, από τις 31 Οκτωβρίου θα βρεθούν αντιμέτωποι με χρηματικά πρόστιμα και «λουκέτα».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη η ΑΑΔΕ έχει στείλει στις επιχειρήσεις 171.000 email καθώς από τον έλεγχο στις 550.000 δηλωμένες ταμειακές μηχανές προέκυψε ότι από τρεις στις δέκα ή 171.000 δεν έχει διαβιβαστεί καμία απόδειξη στα ηλεκτρονικά συστήματα ή διακόπηκε η αποστολή των στοιχείων για τις λιανικές πωλήσεις.

Με τα email οι επιχειρήσεις καλούνται εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει ο νόμος να διαβιβάσουν τα δεδομένα στην ΑΑΔΕ αλλιώς από τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου θα ενεργοποιηθούν χρηματικά πρόστιμα που κατ’ ελάχιστον κυμαίνονται από 250, 500 ή και 1.000 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο των τηρούμενων βιβλίων και την υπαγωγή σε ΦΠΑ καθώς και «λουκέτα» έως και 10 ημέρες.

Τα μηνύματα από την ΑΑΔΕ ανάλογα με την περίπτωση χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  • Η πρώτη περιλαμβάνει 84.000 email σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν διαβιβάσει καθόλου στοιχεία για τις αποδείξεις λιανικής που εκδόθηκαν από Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (Φ.Η.Μ.). Αρμόδιος παράγοντας της ΑΑΔΕ τόνιζε ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα πρέπει να ελέγξουν εάν έχουν παλαιά ταμειακή μηχανή που δεν έχει δηλωθεί στην εφορία.
  • Η δεύτερη περιλαμβάνει 87.000 ηλεκτρονικά μηνύματα σε επιχειρήσεις που ενώ διαβίβαζαν τα δεδομένα των αποδείξεων από την ταμειακή μηχανή σταμάτησαν να τα στέλνουν με σοβαρό ενδεχόμενο πολλές από αυτές να είναι εποχικές που διέκοψαν τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς οι επιχειρήσεις υποχρεούται να αποστέλλουν τα δεδομένα των λιανικών πωλήσεων το αργότερο εντός 24 ωρών στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-send της ΑΑΔΕ. Ειδικά οι επιχειρήσεις που βρίσκονται ψηλά στη λίστα της φοροδιαφυγής είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν μέσα σε λίγες ώρες τα δεδομένα των αποδείξεων όπως οι επιχειρήσεις εστίασης με 110.000 ταμειακές μηχανές που πρέπει να στέλνουν στοιχεία αποδείξεων κάθε 3 ώρες και τα πρατήρια υγρών καυσίμων με 13.500 ταμειακές κάθε 1 ώρα.

Αν και δεν αποκλείεται παράταση στην εφαρμογή των κυρώσεων για μη έγκαιρη αποστολή των στοιχείων ωστόσο με βάση τα σημερινά δεδομένα από το τέλος του μήνα προβλέπονται οι ακόλουθες ποινές:

  • Για πράξεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ίσου με το 50% επί του ΦΠΑ που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
  • Για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
  • Για κάθε επόμενη ίδια παράβασης στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου.

Επιπρόσθετα αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος εφόσον από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνονται:

  • α) η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ είτε
  • β) η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Εάν εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για 96 ώρες. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων σε διάστημα 2 φορολογικών ετών σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται για 10 ημέρες.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα έφυγαν από την ΑΑΔΕ, μετά τον έλεγχο που έγινε στις 550.000 δηλωμένες ταμειακές μηχανές. Ο έλεγχος έδειξε ότι για τρεις στις δέκα ταμειακές μηχανές ή για 171.000, οι επιχειρήσεις δεν είχαν διαβιβάσει ούτε μια απόδειξη στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης ή ενώ είχαν ξεκινήσει να στέλνουν τα δεδομένα ξαφνικά διέκοψαν τη διαβίβαση των στοιχείων για τις λιανικές πωλήσεις τους.

Οι επιχειρήσεις που έλαβαν το email καλούνται τώρα να συμμορφωθούν με το χρονοδιάγραμμα αποστολής των στοιχείων και να διαβιβάσουν τα δεδομένα των αποδείξεων που έχουν εκδοθεί από τις ταμειακές μηχανές. Οσοι δεν συμμορφωθούν, από τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυτοτελή χρηματικά πρόστιμα που κατ’ ελάχιστον κυμαίνονται από 250, 500 ή και 1.000 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο των τηρούμενων βιβλίων και την υπαγωγή σε ΦΠΑ ενώ σε περίπτωση που από τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί η μη έκδοση ή μη διαβίβαση των στοιχείων μπαίνει λουκέτο από 48 ώρες έως και 10 ημέρες στην επαγγελματική εγκατάσταση ή την επιχείρηση.

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Καρχαρίας επιτέθηκε σε 22χρονη Αμερικανίδα και της έκοψε το πόδι

Καρχαρίας επιτέθηκε και τραυμάτισε πολύ σοβαρά Αμερικανίδα τουρίστρια στα νησιά Τερκς και Κάικος της Καραϊβικής, όπου βρέθηκε για να γιορτάσει την αποφοίτησή της από...

Influencer ήπιε επτά μπουκάλια αλκοόλ σε live μετάδοση και πέθανε

Νεκρός βρέθηκε ένας influencer λίγες ώρες αφότου κατανάλωσε υπερβολική ποσότητα αλκοόλ σε live streaming στο Douyin, μια πλατφόρμα αντίστοιχη του TikTok...

Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Ρόδου – Μαζεύουν με κουβάδες και σφουγγαρίστρες τα νερά

Όλα αυτά γίνονται σε μια χρονική συγκυρία όπου η τουριστική κίνηση βρίσκεται στην αιχμή της και η Ρόδος έγινε για μια ακόμη...

Βόλος: Αυτοκίνητο «βούτηξε» σε χείμαρρο – 2 τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, που λίγο έλειψε να καταλήξει σε τραγωδία, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Βόλο. Αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντας...

Υπόθεση Μαντλίν: «Ο κόσμος πιστεύει ότι εγώ τη σκότωσα, αλλά δεν το έκανα» – Στο φως επιστολές του Κρίστιαν Μπρούκνερ

Ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν, Κρίστιαν Μπρούκνερ, έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία συγγραφής επιστολών υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στην...