Αρχική Ελλάδα «Αλλάζω θερμοσίφωνα»: Ποιοι είναι δικαιούχοι, ποιοι «κόβονται» -Τα κριτήρια και τα ποσά

«Αλλάζω θερμοσίφωνα»: Ποιοι είναι δικαιούχοι, ποιοι «κόβονται» -Τα κριτήρια και τα ποσά

Στη δημοσιότητα δόθηκε ο πλήρης οδηγός του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» που παρουσίασε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με το πρόγραμμα που κάνει «πρεμιέρα» δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης του ενεργοβόρου ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με ηλιακό, νέας τεχνολογίας. Οι επιδοτήσεις που θα δίνονται θα καλύπτουν έως και το 60% του κόστους αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, φτάνοντας τα 900 ευρώ.

Από το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» πρόκειται να επωφεληθούν άμεσα τουλάχιστον 120.000 ελληνικά νοικοκυριά, για τα οποία θα υπάρξει μείωση τουλάχιστον 210 εκατ. τόνων CO2 ανά έτος. Παράλληλα, υπολογίζεται ότι θα μειωθεί η κατανάλωση ρεύματος για τη χρήση ζεστού νερού κατά περίπου 65%.

Τα «SOS» για τους δικαιούχους

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιδότηση της αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, είναι υποχρεωτική η απόσυρση προς ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται. Οι προς ανακύκλωση θερμοσίφωνες θα πρέπει:

 • Να είναι λειτουργικοί πριν την απόσυρσή τους, το οποίο θα επιβεβαιωθεί μετά από γενικό οπτικό έλεγχο.
 • Πριν την αντικατάστασή τους να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία, η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.
 • Να είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων.

Προϋποθέσεις ένταξης ωφελούμενων στο πρόγραμμα:

 • Δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.
 • Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
 • Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση.
 • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι με μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας το οποίο υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.
 • Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για νοικοκυριά που έχουν υποβάλει αίτηση ή έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως για παράδειγμα το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021».

Κριτήρια κατάταξης

Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα προκύψει μέσα από έναν συνδυασμό οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων όπως:

 • Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας.
 • Οικογένειες με μέλη ΑμεΑ.
 • Μονογονεϊκές οικογένειες με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο.
 • Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη.

Τι ενίσχυση δίνεται για την αντικατάσταση θερμοσίφωνα

Το ΥΠΕΝ αναφέρει τα εξής για το ύψος της ενίσχυσης:

 • Η επιδότηση ανέρχεται έως 60% της δαπάνης αγοράς κάθε νέου ηλιακού θερμοσίφωνα.
 • Κάθε ωφελούμενος θα λάβει επιταγή (voucher), την οποία μπορεί να εξαργυρώσει σε προμηθευτή της επιλογής του.
 • Στο ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τους δικαιούχους συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης.
 • Η τελική αξία της κάθε επιταγής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ηλιακού θερμοσίφωνα (χωρητικότητα δεξαμενής ζεστού νερού), την τιμή αγοράς του και καθορίζεται ως εξής:

Ο πλήρης οδηγός

Όπως αναφέρθηκε, δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Αλλάζω Θερμοσίφωνα» είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν στην οικία τους, και όχι σε επαγγελματικό χώρο, ηλεκτρικό θερμοσίφωνα τον οποίο επιθυμούν να αντικαταστήσουν. Από τη διαδικασία «κόβονται» όσοι έκαναν φορολογικές δηλώσεις το 2021 ως κάτοικοι εξωτερικού, όσοι έχουν μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ) το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ (*δείτε παρακάτω την παράγραφο 4.4) και όσοι έχουν μπει σε πρόγραμμα τύπου «Εξοικονομώ» για να λάβουν ενίσχυση αγοράς ηλιακού θερμοσίφωνα . Το ακίνητο όπου θα τοποθετηθεί ο θερμοσίφωνας θα πρέπει να είναι πρώτη ή δεύτερη κατοικία και να διαθέτει ενεργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Τονίζεται ότι επιλέξιμοι προς αντικατάσταση είναι Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες χωρητικότητας άνω ή ίσοι των 40 λίτρων.

Για κάθε νέο ηλιακό θερμοσίφωνα που επιχορηγείται, ο παλαιός θα πρέπει να ανακυκλωθεί μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και συναφούς εξοπλισμού σε φορέα ανακύκλωσης.

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αφενός, η αντικατάσταση της πλέον ενεργοβόρας οικιακής συσκευής αναμένεται να μειώσει σημαντικά το μέσο ενεργειακό κόστος της ελληνικής οικογένειας. Αφετέρου, η χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται και μικρότερη παραγωγή από ορυκτά καύσιμα ή μη ανανεώσιμες πηγές.

2.Όροι επιλεξιμότητας

2.1.Προϋποθέσεις συμμετοχής ωφελούμενων στο Πρόγραμμα

Δυνητικοί ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην οικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, τον οποίο επιθυμούν να αντικαταστήσουν.

Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα Φυσικά Πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί προ της 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Προκειμένου να υποβάλλει αίτηση ένα Φυσικό Πρόσωπο θα πρέπει:

 • Να διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του.
 • Να έχει υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ1» σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

Διευκρίνηση ειδικών περιπτώσεων

 • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι (Φυσικά Πρόσωπα που υποβάλουν την αίτηση) οι οποίοι είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (2021) ως κάτοικοι εξωτερικού.
 • Επίσης, δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι, οι οποίοι κατά το έτος αναφοράς (2021) υπέβαλλαν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (συγκεκριμένα ως Υπόχρεος και Σύζυγος/ΜΣΣ), εφόσον το έτερο μέλος ή εξαρτώμενο τέκνο της δήλωσης ήταν κατά το έτος αυτό κάτοικος εξωτερικού.
 • Εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλλουν αυτόνομα δήλωση (δηλ. δεν είναι υπόχρεοι σε δική τους ατομική δήλωση) δε δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.
 • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι με Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ), όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 5.4 του οδηγού, το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ).
 • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι που έχουν λάβει ή έχουν υποβάλλει αίτηση για να λάβουν ενίσχυση αγοράς Ηλιακού Θερμοσίφωνα από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό όπως για παράδειγμα στα προγράμματα Εξοικονομώ.

Κάθε Φυσικό Πρόσωπο δύναται να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη).
 • Διαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος.

Δεν είναι δυνατή η υποβολή άνω της μίας αίτησης για την ίδια κατοικία, από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα.

Στις περιπτώσεις οικογενειών/νοικοκυριών με κύρια και δευτερεύουσα κατοικία, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων και για τις δύο κατοικίες (Κύρια και Δευτερεύουσα), εφόσον οι αιτήσεις υποβάλλονται από διαφορετικά Φυσικά Πρόσωπα (Υπόχρεο και, Σύζυγο/ΜΣΣ) του ίδιου νοικοκυριού, εφόσον βέβαια καλύπτονται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας ενότητας.

2.2.Επιλέξιμοι Ηλιακοί Θερμοσίφωνες προς αγορά

Το Πρόγραμμα επιχορηγεί την αγορά των ακόλουθων κατηγοριών Ηλιακών Θερμοσιφώνων, με τα αντίστοιχα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

Οι προμηθευτές είναι εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την επιλογή και διάθεση Ηλιακών Θερμοσιφώνων που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις του Προγράμματος.

2.3.Υποχρέωση ανακύκλωσης παλαιών θερμοσιφώνων

Προκειμένου να είναι δυνατή η επιχορήγηση της αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, θα πρέπει αντίστοιχα να πραγματοποιείται απόσυρσηπροςανακύκλωση του παλαιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα του ωφελούμενου. Με τη συμμετοχή του, κάθε ωφελούμενος στο Πρόγραμμα δηλώνει τη ρητή αποδοχή της υποχρέωσης παράδοσης του παλαιού Θερμοσίφωνα στον έμπορο λιανικής, από τον οποίο προμηθεύεται και τον επιχορηγούμενο νέο θερμοσίφωνα.

Ειδικότερα, για τους σκοπούς του Προγράμματος επιτρέπεται η επιχορήγηση:

 • Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα προς αντικατάσταση του Παλαιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα, μόνο εφόσον ο παλαιός προς απόσυρση θερμοσίφωνας έχει χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη των σαράντα (40) λίτρων.

Οι προς ανακύκλωση θερμοσίφωνες θα πρέπει να είναι άρτιοι, όπως μπορεί να επιβεβαιωθεί μετά από γενικό οπτικό έλεγχο, πριν την απόσυρσή τους. Επίσης πρέπει πριν την αντικατάστασή τους θα πρέπει να ήταν τοποθετημένοι στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Ο προμηθευτής λιανικής που παραλαμβάνει παλιό θερμοσίφωνα από ωφελούμενο φέρει το βάρος της επιβεβαίωσης καταλληλότητας της παλιάς συσκευής (κάλυψης των παραπάνω προϋποθέσεων).

3.Είδος και ύψος ενίσχυσης

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά την επιδότηση της δαπάνης αγοράς ενός (1) νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα σε ποσοστό που κυμαίνεται από 50% έως 60% και μέχρι ενός ανώτατου επιτρεπόμενου ποσού επιχορήγησης, που εξαρτάται από τη χωρητικότητα της Δεξαμενής Ζεστού Νερού (Boiler) του συγκεκριμένου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, καθώς και την εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου (βλ. πίνακα στη συνέχεια).

Συγκεκριμένα,

 • Κάθε ωφελούμενος του οποίου η αίτηση εγκρίνεται, λαμβάνει μία επιταγή (voucher).
 • Ο ωφελούμενος μπορεί να εξαργυρώσει την επιταγή σε προμηθευτή της επιλογής του, μειώνοντας το τελικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει για την αγορά του νέου θερμοσίφωνα. Το ύψος της εξαργύρωσης (επιχορήγησης) δεν μπορεί να υπερβεί
 1. αφενός το γινόμενο του ποσοστού ενίσχυσης που αντιστοιχεί στη εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου επί την τιμής αγοράς,
 2. αφετέρου τη μέγιστη ονομαστική αξία της κάθε επιταγής για τη συγκεκριμένη εισοδηματική κατηγορία.
 • Ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής του Προγράμματος καταβάλλει την αξία της επιταγής απευθείας στον προμηθευτή, σε χρόνο που έπεται της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ενώ ο ωφελούμενος το υπόλοιπο ποσό κατά την αγορά της νέας συσκευής.

Η μέγιστη ονομαστική αξία κάθε επιταγής (χωρίς να έχει συνυπολογιστεί η επιδότηση μέρους του ΦΠΑ) καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Οι παραπάνω τιμές αντιστοιχούν σε καθαρή αξία λιανικής πώλησης προ ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος και ενισχύεται κατά το ίδιο ποσοστό, όμως δε συνυπολογίζεται στο απόλυτο ανώτατο όριο, ώστε να προστίθεται διακριτά ο ΦΠΑ της κάθε περιοχής στην οποία εμπίπτει ο προμηθευτής που διενεργεί τη συναλλαγή.

Παραδείγματα:

 • Παράδειγμα#1:ωφελούμενος της πρώτης εισοδηματικής κατηγορίας από την Περιφέρεια Πελοποννήσουπρομηθεύεται ηλιακό θερμοσίφωνα 120 λίτρων απότοπικόπρομηθευτή.Μπορείναεπιχορηγηθείμέχριτουανώτατου ποσού(δημόσιαδαπάνη)των € 759,00τοοποίο προκύπτει ωςεξής:
Καθαρό ποσό: 612,10 € (γραμμή 1 – στήλη 3 = ανώτατη επιχορήγηση επί της καθαρής αξίας)
ΦΠΑ: 146,90 € (24% ΦΠΑ εφαρμοζόμενο στην παραπάνω αξία = επιχορήγηση επί του ΦΠΑ)
Σύνολο: 759,00 € (ανώτατο ποσό επιχορήγησης – ΣΥΝΟΛΙΚΟ)
 • Παράδειγμα#2:ωφελούμενος της δεύτερης εισοδηματικής κατηγορίας από τη Χίο προμηθεύεται ηλιακό θερμοσίφωνα 190 λίτρων απότοπικόπρομηθευτή από το νησί της Χίου. Μπορείναεπιχορηγηθείμέχριτουανώτατου ποσούτων € 970,91το οποίοπροκύπτει ως εξής:
Καθαρό ποσό: 829,84 € (γραμμή 3 – στήλη 2 = ανώτατη επιχορήγηση επί της καθαρής αξίας)
ΦΠΑ: 141,07 € (17% ΦΠΑ εφαρμοζόμενο στην παραπάνω αξία = επιχορήγηση επί του ΦΠΑ)
Σύνολο: 970,91 € (ανώτατο ποσό επιχορήγησης – ΣΥΝΟΛΙΚΟ)

Σε ό,τι αφορά τη λιανική τιμή πώλησης των επιχορηγούμενων προϊόντων:

 • Η επιχορηγούμενη τιμή πώλησης του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα θα πρέπει να αντιστοιχεί σε τιμή τοις μετρητοίς, καθώς δεν επιδοτούνται τυχόν τόκοι που προκύπτουν μετά από διακανονισμό (δόσεις). Εφόσον η πληρωμή γίνεται βάσει έντοκων δόσεων, θα πρέπει να καταγράφεται και να δηλώνεται στη συναλλαγή το συνολικό ποσό (αξία) τοις μετρητοίς, διακριτά από οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση (π.χ. τόκους και έξοδα φακέλου).
 • Στην επιχορηγούμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται επίσης άλλα πιθανά κόστη (π.χ. κόστος εγκατάστασης του Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, υλικά εγκατάστασης κλπ.). Σε περίπτωση αγοράς που περιλαμβάνει επιπλέον υπηρεσίες, αυτές θα πρέπει να τιμολογούνται διακριτά (π.χ. να αναγράφονται σε διαφορετική γραμμή του ίδιου παραστατικού ή σε χωριστό παραστατικό) και σε κάθε περίπτωση, να μην ενσωματώνονται στη τιμή του βασικού προϊόντος, επί της οποίας θα υπολογιστεί η ενίσχυση.
 • Από τα αναγραφόμενα στο παραστατικό και στη δήλωση δαπανών για τις ανάγκες του Προγράμματος, θα πρέπει να προκύπτει η καθαρή αξία του επιχορηγούμενου προϊόντος και ο ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία αυτή.

Σε ότι αφορά τις εισοδηματικές κατηγορίες:

 • Για τον υπολογισμό των εισοδηματικών κατηγοριών λαμβάνεται υπόψη το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ), όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 5.4. Σημειώνεται ότι το ΕΙΣμ σε ορισμένες περιπτώσεις ταυτίζεται με το ατομικό εισόδημα.
 • Στην περίπτωση όπου,
 1. ΕΙΣμ  5.000€, ο ωφελούμενος εμπίπτει στην εισοδηματική κατηγορία.
 2. 5.000€ < ΕΙΣμ  10.000€, ο ωφελούμενος εμπίπτει στη εισοδηματική κατηγορία.
 3. 10.000€ < ΕΙΣμ, ο ωφελούμενος εμπίπτει στην εισοδηματική κατηγορία.

4.Υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση αιτήσεων χρηματοδότησης

4.1.Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Τα Φυσικά Πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω:

 • της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020, ή

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη ταυτοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών–διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4727/2020 (Α’ 184).

Μετά την ταυτοποίηση του, ο αιτών υποβάλλει αίτηση δηλώνοντας -μεταξύ άλλων-

 • τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένος ο προς αντικατάσταση θερμοσίφωνας,
 • ότι στην κατοικία του μπορεί να τοποθετηθεί Ηλιακός Θερμοσίφωνας και δεν υπάρχει περιορισμός από κανονισμούς λειτουργίας (π.χ. κανονισμός πολυκατοικίας, κανονισμός λειτουργίας κτηρίου κ.λπ.),
 • την ύπαρξη ή μη μέλους ΑμεΑ στην οικογένεια, ώστε να γίνει η κατά περίπτωση διασταύρωση με στοιχεία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή εναλλακτικά, μέσω προσκόμισης αντίστοιχης γνωμάτευσης ή πιστοποιητικού από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της,
 • ένα μοναδικό αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης (OTP), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί μετά από τυχόν έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης για την αποστολή του κωδικού της επιταγής (voucher), αλλά και για κάθε σχετική επικοινωνία με τον ωφελούμενο. Στην περίπτωση που υπάρχει, μπορεί να δηλωθεί συμπληρωματικά και προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο αιτών επιβεβαιώνει επίσης τα στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από τρίτες υπηρεσίες και μητρώα του Δημοσίου που αφορούν την αίτησή του.

Η επεξεργασία της αίτησης χρηματοδότησης γίνεται με βάση

 1. τα δηλωθέντα-προσκομισθέντα από τον αιτούντα στοιχεία,
 2. τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με στοιχεία τρίτων υπηρεσιών και μητρώων του Δημοσίου, που αποσκοπούν στην επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και στον υπολογισμό των κριτηρίων επιλογής/κατάταξης της συγκεκριμένης αίτησης.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα αξιοποιηθούν -κατά περίπτωση- οι ακόλουθες διαδικτυακές υπηρεσίες:

 1. Διαδικτυακή Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης χρηστών με τη χρήση διαπιστευτηρίων (κωδικών) TAXISnet, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 2. Διαδικτυακή Υπηρεσίαστοιχείωνπαροχήςηλεκτρικούρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ, από την οποία αντλούνται και διασταυρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 1. ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας στην οποία βρίσκεται ο προς αντικατάσταση θερμοσίφωνας.
 2. η διεύθυνση της κατοικίας στην οποία αντιστοιχεί ο παραπάνω αριθμός παροχής,
 3. χαρακτηριστικά της παροχής και συγκεκριμένα εάν είναι οικιακή, κοινόχρηστη ή μη, και ενεργή.
 4. Διαδικτυακή Υπηρεσίαμητρώουφορολογουμένων της ΑΑΔΕ, από την οποία αντλούνται και διασταυρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 1. ένδειξη Φυσικού ή μη Προσώπου,
 2. το ονοματεπώνυμο του ωφελούμενου καθώς και τυχόν επώνυμο συζύγου,
 3. ο αριθμός ταυτότητας ή εγγράφου ταυτοποίησης του ωφελούμενου,
 4. το έτος γέννησης του ωφελούμενου.
 5. Διαδικτυακή Υπηρεσία άντλησης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος και εξαρτώμενων μελών της ΑΑΔΕ, από την οποία αντλούνται και διασταυρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 1. το οικογενειακό εισόδημα του έτους αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 5.4 του παρόντος οδηγού,
 2. ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών όπως αυτά αναγράφονται στον Πίνακα 8.1 μίας ατομικής ή μίας κοινής δήλωσης ή δύο χωριστών αλλά συνδεδεμένων δηλώσεων ΥΠΟΧΡΕΟΥ και ΣΥΖΥΓΟΥ/ΜΣΣ (στην περίπτωση υποβολής χωριστών δηλώσεων),
 3. ένδειξη ορθότητας καταχώρησης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) εξαρτώμενου τέκνου,
 4. η οικογενειακή κατάσταση του ωφελούμενου.
 5. Διαδικτυακή Υπηρεσίαστοιχείωνπιστοποιητικούαναπηρίας (ΚΕΠΑ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την οποία αντλούνται και διασταυρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 1. ένδειξη ύπαρξης αναπηρίας και το ποσοστό αυτής,
 2. ο χρόνος ισχύος (έλεγχος αν βρίσκεται σε ισχύ).

Ο έλεγχος γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο ωφελούμενος δηλώνει την ύπαρξη αναπηρίας και ζητεί την εφαρμογή του ωφελήματος του αντίστοιχου κριτηρίου βαθμολόγησης. Στην περίπτωση που ο έλεγχος δεν αποβεί επιτυχής (ηλεκτρονική επιβεβαίωση μέσω ΚΕΠΑ), παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα δήλωσης της αναπηρίας με βάση την προσκόμιση (ανάρτηση στην πλατφόρμα) αντίστοιχης γνωμάτευσης/πιστοποιητικού κατά τα ανωτέρω (στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται μη αυτόματη διασταύρωση).

Οι ως άνω επεξεργασίες δεδομένων διενεργούνται από την ΑΑΔΕ, το ΔΕΔΔΗΕ και το ΚΕΔ ως απαραίτητες για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση:

 • υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α΄75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, καθώς και
 • αίτησης συναίνεσης για την άντληση, διαβίβαση και διασταύρωση στοιχείων του Αιτούντος και των μελών της οικογένειάς του με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών και ηλεκτρονικών μητρώων των φορέων του δημόσιου τομέα.

Για το σκοπό αυτό πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα προηγείται γνωστοποίηση και ρητή αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων από την πλευρά του ωφελούμενου.

Η επεξεργασία και επιδότηση της αίτησης βασίζεται στα πρωτογενή δεδομένα που τηρούνται στα παραπάνω μητρώα και βάσεις δεδομένων. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνούν για την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων αυτών προχωρώντας, όπου είναι εφικτό και προβλέπεται, σε επικαιροποίηση ή διόρθωσή τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

4.2.Αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης

Ωφελούμενοι οικιακοί καταναλωτές, με τοποθετημένο ηλεκτρικό θερμοσίφωνα οι οποίοι:

 • πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2 και
 • υποβάλλουν επιτυχώς αίτηση χρηματοδότησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος, πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής,

επιλέγονται μέσω αξιολόγησης, με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 4.4. Η αξιολόγηση βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένους ελέγχους. Δεν παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης υποβληθεισών αιτήσεων.

Κατά την υποβολή μίας αίτησης γίνεται άντληση και διασταύρωση στοιχείων μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου. Εφόσον

 1. δεν είναι δυνατή η διασταύρωση-επιβεβαίωση βασικών στοιχείων που επιτρέπουν την αξιολόγηση και βαθμολόγηση μίας αίτησης, είτε
 2. από τα στοιχεία που αντλούνται επιβεβαιώνεται η μη επιλεξιμότητα της αίτησης,

η αίτηση δε δύναται να υποβληθεί επιτυχώς και να προωθηθεί προς αξιολόγηση. Ο αιτών ενημερώνεται άμεσα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Όσες αιτήσεις υποβάλλονται επιτυχώς, κατατάσσονται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 • Κάθε αίτηση που λαμβάνει μία συνολική βαθμολογία, η οποία προκύπτει από τις επιμέρους βαθμολογίες των κριτηρίων αξιολόγησης/βαθμολόγησης της παραγράφου 5.4.
 • Αφού παρέλθει η καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, ακολουθεί η διαδικασία κατάρτισης Προσωρινών Πινάκων για όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί επιτυχώς και βαθμολογηθεί. Σύμφωνα με αυτή, οι αιτήσεις χρηματοδότησης κατατάσσονται με βάση τη βαθμολογία τους σε επιλέξιμες και επιλαχούσες ως εξής:
 1. Με βάση τα στοιχεία των υποβληθεισών αιτήσεων υπολογίζονται καταρχάς τα ποσά της δημόσιας δαπάνης που αναλογούν σε κάθε Περιφέρεια τόσο για την 1η όσο και για τη 2η & 3η εισοδηματικές κατηγορίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του πίνακα της παραγράφου 4.
 2. Στη συνέχεια γίνεται η κατάταξη των αιτήσεων σε 26 διακριτές λίστες, ως εξής:
  • οι αιτήσεις της 1ης εισοδηματικής κατηγορίας κατατάσσονται σε 13 χωριστές λίστες – μία ανά Περιφέρεια, ξεκινώντας πάντα από αυτή με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και προχωρώντας με φθίνουσα σειρά κατάταξης.
  • οι αιτήσεις της 2ης και 3ης εισοδηματικής κατηγορίας κατατάσσονται μαζί σε 13 χωριστές λίστες – μία ανά Περιφέρεια, ξεκινώντας πάντα από αυτή με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και προχωρώντας με φθίνουσα σειρά κατάταξης.
 3. Για κάθε διακριτή λίστα επιλέγονται οι αιτήσεις, είτε μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια, είτε μέχρι της κάλυψης του συνόλου των αιτήσεων εφόσον επαρκεί η αντίστοιχη δημόσια δαπάνη. Οι αιτήσεις αυτές εντάσσονται στον πίνακα επιλέξιμων προς χρηματοδότηση αιτήσεων της συγκεκριμένης λίστας.
 4. Στην περίπτωση που ενταχθούν όλες οι αιτήσεις της 1ης εισοδηματικής κατηγορίας στον πίνακα επιλέξιμων αιτήσεων χωρίς να καλυφθεί το σύνολο της δημόσιας δαπάνης, το πλεονάζον ποσό χρησιμοποιείται για την επιχορήγηση επιλαχουσών αιτήσεων 2ης και 3ης εισοδηματικής κατηγορίας. Αντίστροφα, σε περίπτωση που ενταχθούν όλες οι αιτήσεις της 2ης και 3ης εισοδηματικής κατηγορίας στον πίνακα επιλέξιμων αιτήσεων χωρίς να καλυφθεί το σύνολο της δημόσιας δαπάνης, το πλεονάζον ποσό χρησιμοποιείται για την επιχορήγηση επιλαχουσών αιτήσεων της 1ης εισοδηματικής κατηγορίας.
 5. Στην περίπτωση που εξαντληθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη είτε της 1ης, είτε της 2ης & 3ης εισοδηματικής κατηγορίας, οι πλεονάζουσες αιτήσεις εντάσσονται στον πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων της συγκεκριμένης λίστας και δύναται να χρηματοδοτηθούν εφόσον:
 1. αυξηθεί η δημόσια δαπάνη με μεταγενέστερη απόφαση,
 2. αποδεσμευθεί δημόσια δαπάνη λόγω μη χρήσης κάποιας επιταγής ή εξαργύρωσής της σε χαμηλότερη αξία από την προβλεπόμενη (αποδέσμευση κονδυλίων).
 • Τυχόν αναβάθμιση αιτήσεων από επιλαχούσες σε εγκεκριμένες πραγματοποιείται από το ΦορέαΠιστοποίησης και Πληρωμής που διαπιστώνει την επάρκεια των κονδυλίων και ενεργοποιεί επιπλέον αιτήσεις κατά σειρά προτεραιότητας στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, γνωστοποιώντας παράλληλα κάθε τέτοια αλλαγή στο Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου. Η ανωτέρω πράξη της αναβάθμισης των αιτήσεων που ήταν στις επιλαχούσες και της ενεργοποίησής τους, επέχει θέση διαπιστωτικής απόφασης, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους του ΦορέαΥλοποίησηςκαι Ελέγχου.
 • Για τον υπολογισμό της ανάλωσης της δημόσιας δαπάνης ανά αίτηση, λαμβάνεται υπόψη η το 80% της μέγιστης ονομαστικής αξίας μίας επιταγής για κάθε εισοδηματική κατηγορία (λαμβάνεται υπόψη επιχορήγηση ΦΠΑ = 24%), ήτοι:
  • 935,00 € x 80% = 748,00 € για την 3η εισοδηματική κατηγορία,
  • 1.029,00 € x 80% = 823,20 € για την 2η εισοδηματική κατηγορία,
  • 1.122,00 € x 80% = 897,60 € για την 1η εισοδηματική κατηγορία,

4.3.Ανακοίνωση αποτελεσμάτων – ενστάσεις – τελική έγκριση

Τα αποτελέσματα της κατάταξης της προηγούμενης παραγράφου επικυρώνονται με σχετική Απόφαση του ΦορέαΥλοποίησηςκαιΕλέγχου και κοινοποιούνται -ως προσωρινά– στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος, με παράλληλη ενημέρωση του συνόλου των αιτούντων.

Επί της απόφασης, παρέχεται το δικαίωμα υποβολής ένστασης από την πλευρά των ωφελούμενων. Δυνατότητα ένστασης προβλέπεται σε περιπτώσεις όπου υπεισέρχεται παράγοντας υποκειμενικής αξιολογικής κρίσης, είτε υπάρχει πιθανότητα λάθους υπολογισμού εκ μέρους του αρμοδίων οργάνων. Αντίθετα, λόγω του μαζικού χαρακτήρα του Προγράμματος και της αυτόματης διασταύρωσης στοιχείων, ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής δεν υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη ενστάσεις που αμφισβητούν τα δεδομένα υπολογισμού των κριτηρίων επιλεξιμότητας και βαθμολόγησης, εφόσον αυτά αντλούνται από επίσημα ηλεκτρονικά μητρώα του δημόσιου τομέα και ειδικότερα μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών της παραγράφου 5.1.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων. Για να είναι δυνατή η εξέταση της ένστασης θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:

 • τον μοναδικό κωδικό της αίτησης που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος, για λόγους ταυτοποίησης,
 • το ΑΦΜ του ωφελούμενου/αιτούντα, καθώς και
 • την τεκμηρίωση τυχόν λάθους υπολογισμού και την επισύναψη των αντίστοιχων τεκμηρίων.

Κάθε ένσταση εξετάζεται ως προς το τυπικό σκέλος, και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, διερευνάται και ως προς την ουσία αυτής. Σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή μία ένσταση, η Επιτροπή Ενστάσεων προχωρά στην αναπροσαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας και βαθμολόγησης, τροποποιώντας την συνολική βαθμολογία της αίτησης εφόσον απαιτηθεί.

Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων επανακαθορίζεται η σειρά βαθμολογικής κατάταξης, βάσει των προσωρινών πινάκων και εκδίδονται οι οριστικοί πίνακες εγκεκριμένων/επιλαχουσών αιτήσεων ανά Περιφέρεια. Κατά των οριστικών πινάκων δεν παρέχεται δικαίωμα ένστασης.

Τα αποτελέσματα της οριστικής κατάταξης επικυρώνονται με σχετική Απόφαση του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου και κοινοποιούνται στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος, με παράλληλη ενημέρωση του συνόλου των αιτούντων.

Οι ωφελούμενοι των οποίων οι αιτήσεις κατατάσσονται στους πίνακες εγκεκριμένων αιτήσεων , μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση των αντίστοιχων επιταγών (vouchers).

4.4.Κριτήρια κατάταξης αιτήσεων χρηματοδότησης

Αναφορικά με τον υπολογισμό των κριτηρίων κατάταξης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους «αναφοράς» (φορολογικό έτος 2021), καθώς και τα σχετικά εισοδήματα που προκύπτουν από την πράξη προσδιορισμού φόρου του ίδιου έτους.
 • Στοιχεία πιστοποιητικών αναπηρίας που παρέχονται μέσω του κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Κριτήριο Κ1: Μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος της οικογένειας

Για τον υπολογισμό του κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • Οικογένεια (μέλη): Για τους σκοπούς και μόνο του παρόντος Προγράμματος, ως μέλη της οικογένειας Φυσικού Προσώπου που υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, θα λαμβάνονται οι εξής:
 1. Υπόχρεος, Σύζυγος και τυχόν Εξαρτώμενα Τέκνα του πίνακα 8.1 που περιλαμβάνονται σε μία κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2021), και στην οποία ο αιτών είναι καταχωρημένος με μία από τις δύο πρώτες ιδιότητες. Η ιδιότητα συζύγου στην περίπτωση αυτή μπορεί να προκύπτει είτε μέσω ύπαρξης έγγαμης σχέσης, είτε μέσω συμφώνου συμβίωσης.
 2. Υπόχρεοι και τυχόν Εξαρτώμενα Τέκνα του πίνακα 8.1 δύο χωριστών αλλά συνδεδεμένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2021), εφόσον υπάρχει (και έχει δηλωθεί προηγουμένως) έγγαμη σχέση μεταξύ των δύο υπόχρεων. Στην περίπτωση αυτή αιτών είναι ο Υπόχρεος μίας από τις δύο δηλώσεις.
 3. Υπόχρεος και τυχόν Εξαρτώμενα Τέκνα του πίνακα 8.1 που περιλαμβάνονται σε μία ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2021), και στην οποία αιτών είναι ο Υπόχρεος της δήλωσης αυτής. Μεμονωμένη ατομική δήλωση λαμβάνεται υπόψη στις περιπτώσεις όπου ο Υπόχρεος είναι άγαμος, είτε υποβάλλει χωριστή, μη συνδεδεμένη δήλωση με έτερο μέλος συμφώνου συμβίωσης (στις περιπτώσεις συμφώνου συμβίωσης με χωριστές δηλώσεις, τα δεδομένα των δηλώσεων αυτών δε δύνανται να συνδυάζονται για τον υπολογισμό των μελών της οικογένειας, όπως στην περίπτωση ύπαρξης γάμου).

Τα εξαρτώμενα τέκνα του Πίνακα 8.1 των παραπάνω υπό (α) έως (γ) περιπτώσεων λαμβάνονται υπόψη και προσμετρώνται στους παρακάτω υπολογισμούς, ακόμα και αν υποβάλουν χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση όμως ότι είναι άγαμοι και δεν έχουν οι ίδιοι εξαρτώμενα τέκνα. Σε αντίθετη περίπτωση λογίζονται ως Υπόχρεοι ή ΣΥΖΥΓΟΙ/ΜΣΣ στη δική τους δήλωση.

 • Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Για τους σκοπούς και μόνο του παρόντος Προγράμματος, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα λογίζεται το άθροισμα:
 1. των συνολικών δηλωθέντων εισοδημάτων,
 2. των απαλλασσόμενων και αυτοτελώς φορολογούμενων εισοδημάτων, καθώς και

των προστιθέμενων διαφορών αντικειμενικών δαπανών, όλων των μελών της οικογένειας του Φυσικού Προσώπου που υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης, όπως αυτά προκύπτουν από την ή τις αντίστοιχες Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου του έτους αναφοράς (2021). Αντίστοιχα, για τον υπολογισμό του εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις (αρχικές ή τροποποιητικές).

 • Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ): Ορίζεται ως το πηλίκο του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος δια τον αριθμό των μελών της Οικογένειας του Φυσικού Προσώπου που υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα:

Στην περίπτωση ατομικής δήλωσης, όπου μόνο ο Υπόχρεος υποβάλλει εισοδήματα, το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας ταυτίζεται με το ατομικό εισόδημα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το κριτήριο Κ1 λαμβάνει τιμή από 0 έως 100 ως ακολούθως:

 • Στην περίπτωση που το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας είναι μικρότερο ή ίσο των 1.000€, τότε το κριτήριο Κ1 λαμβάνει τιμή 100.
 • Στην περίπτωση που το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας είναι μεγαλύτερο των 30.000€, τότε η αίτηση δεν είναι επιλέξιμη προς χρηματοδότηση (βλ. παρ. 2.1).
 • Στην περίπτωση που το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας είναι μεγαλύτερο των 1.000€ και μικρότερο των 30.000€, τότε το Κ1 υπολογίζεται ως εξής:

Κριτήριο Κ2: ΑμεΑ

Για τον υπολογισμό του κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι ορισμοί:

Οικογένεια με μέλος ΑμεΑ: Για τους σκοπούς και μόνο του Προγράμματος, ως οικογένεια με μέλος ΑμεΑ θα λογίζεται η οικογένεια της οποίας ο αιτών/αιτούσα (υπόχρεος δήλωσης φορολογίας ή σύζυγος/ΜΣΣ) ή κάποιο από τα εξαρτώμενα τέκνα του πίνακα 8.1 της δήλωσης φορολογίας έχουν αναπηρία με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 67%. Τα μέλη της οικογένειας υπολογίζονται με βάση τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο κριτήριο Κ1. Η ύπαρξη και το ποσοστό αναπηρίας συγκεκριμένου μέλους που δηλώνεται στην αίτηση (αιτούντα/αιτούσας ή εξαρτώμενου τέκνου), επιβεβαιώνεται με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το κριτήριο Κ2 λαμβάνει τιμή από 0 έως 100 ως ακολούθως:

 • Στην περίπτωση που η οικογένεια δεν έχει μέλος ΑμεΑ κατά τα ανωτέρω, τότε το κριτήριο Κ2 λαμβάνει τιμή 0.
 • Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει μέλος ΑμεΑ κατά τα ανωτέρω, τότε το κριτήριο Κ2 λαμβάνει τιμή 100.

Κριτήριο Κ3: Μονογονεϊκές Οικογένειες

Για τον υπολογισμό του κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • Μονογονεϊκή Οικογένεια: Για τους σκοπούς και μόνο του Προγράμματος, η οικογένεια Φυσικού Προσώπου που υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, θα λογίζεται ως μονογονεϊκή, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Έχει υποβληθεί μία ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2021), στην οποία ο αιτών είναι καταχωρημένος ως Υπόχρεος.
 2. Έχει δηλωθεί τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο στον πίνακα 8.1 της παραπάνω δήλωσης.
 3. Ο Υπόχρεος της παραπάνω δήλωσης λογίζεται ως Άγαμος. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει δήλωση ΣΥΖΥΓΟΥ στην παραπάνω δήλωση, ούτε υφίσταται άλλη χωριστή, αλλά συνδεδεμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φυσικού Προσώπου για το έτος αναφοράς (2021), με το οποίο ο Υπόχρεος της πρώτης δήλωσης έχει συνάψει σχέση γάμου. Στην ειδική περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης (και όχι γάμου) και ταυτόχρονα υποβολή χωριστών/ατομικών δηλώσεων των δύο μελών του συμφώνου, τα δεδομένα των δηλώσεων αυτών δε δύναται να συνδυαστούν και ο Υπόχρεος της πρώτης δήλωσης θα εξακολουθεί να λογίζεται ως άγαμος για τις ανάγκες του παρόντος κριτηρίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το κριτήριο Κ3 λαμβάνει τιμή από 0 έως 100 ως ακολούθως:

 • Στην περίπτωση που η οικογένεια δεν είναι μονογονεϊκή, τότε το κριτήριο Κ3 λαμβάνει τιμή 0.
 • Στην περίπτωση που η οικογένεια είναι μονογονεϊκή, τότε το κριτήριο Κ3 λαμβάνει τιμή 100.

Κριτήριο Κ4: Εξαρτώμενα μέλη

Για τον υπολογισμό του κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • Αριθμός εξαρτώμενων μελών (τέκνων): Για τους σκοπούς και μόνο του παρόντος Προγράμματος, ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας Φυσικού Προσώπου που υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, θα υπολογίζεται ως εξής:
 1. Ο αριθμός των Εξαρτώμενων Τέκνων του πίνακα 8.1 που περιλαμβάνονται σε μία κοινή ή ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2021), και στην οποία ο αιτών είναι καταχωρημένος ως Υπόχρεος, είτε ως Σύζυγος, είτε ως εξαρτώμενο τέκνο.
 2. Στην ειδική περίπτωση υποβολής δύο χωριστών αλλά συνδεδεμένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2021), εφόσον υπάρχει (και έχει δηλωθεί προηγουμένως) έγγαμη σχέση μεταξύ των δύο υπόχρεων, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός των διακριτών τέκνων που προκύπτει από τους πίνακες 8.1. των δηλώσεων αυτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το κριτήριο Κ4 λαμβάνει τιμή από 0 έως 100 ως ακολούθως:

 • Στην περίπτωση που η οικογένεια δεν έχει εξαρτώμενα τέκνα, τότε το κριτήριο Κ4 λαμβάνει τιμή 0.
 • Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει έως δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα, τότε το κριτήριο Κ4 λαμβάνει τιμή 50.
 • Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει τρία (3) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, τότε το κριτήριο Κ4 λαμβάνει τιμή 100.

5.Υπολογισμός συνολικής σταθμισμένης βαθμολογίας – χειρισμός ισοβαθμιών

Η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία υπολογίζεται σε επίπεδο τρίτου δεκαδικού ψηφίου, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Βαθμολογία = (30% x K1) + (20% x K2) + (20% x K3) + (30% x K4)

Για την κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης λαμβάνεται υπόψη η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία. Σε περίπτωση αιτήσεων που ισοβαθμούν, η κατάταξη γίνεται με βάση την βαθμολογία σε επιμέρους κριτήρια, και σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

 • Κ1 (Μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος της οικογένειας)
 • Κ4 (αριθμός εξαρτώμενων τέκνων)
 • Κ2 (ΑμεΑ)
 • Κ3 (Μονογονεϊκές)

Στην περίπτωση που η βαθμολογία είναι η ίδια σε όλα τα κριτήρια, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της αίτησης (προγενέστερες αιτήσεις προηγούνται).

6.Αγορά και Ανακύκλωση Θερμοσιφώνων – Λήψη της επιχορήγησης

6.1.Λήψη των επιταγών από εγκεκριμένους ωφελούμενους

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης και τη γνωστοποίηση τους, οι ωφελούμενοι των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν, προχωρούν στην έκδοση των επιταγών (vouchers) που τους αναλογούν, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος.

Κάθε επιταγή:

 • έχει ψηφιακή μορφή,
 • αφορά την αντικατάσταση ενός και μόνο Θερμοσίφωνα (αγορά νέου – ανακύκλωση παλαιού),
 • συνδέεται με συγκεκριμένο ωφελούμενο και δε μεταβιβάζεται,
 • αφορά συγκεκριμένο ποσό (μέγιστη ονομαστική αξία και % επιχορήγησης).

Οι επιταγές (vouchers) θα εμφανιστούν στο λογαριασμό του ωφελούμενου στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος. Επίσης, θα αποσταλούν μέσω SMS, στο επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει.

Τα στοιχεία που φέρει κάθε ψηφιακή επιταγή περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

 • το μοναδικό κωδικό της επιταγής (Voucher ID),
 • το όνομα και ΑΦΜ του ωφελούμενου της επιταγής, καθώς και το επιβεβαιωμένο κινητό στο οποίο αποστέλλονται τα μηνύματα και οι κωδικοί μίας χρήσης,
 • το ποσοστό ενίσχυσης και τη μέγιστη ονομαστική της αξία,
 • τον αριθμό παροχής και τη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλωθεί στην αντίστοιχη αίτηση.

6.2.Επιλογή προϊόντων προς αγορά – δέσμευση επιταγών από προμηθευτή

Οι ωφελούμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα προϊόντα της επιλογής τους από έμπορο λιανικής της επιλογής τους που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.3). Η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο μέσω φυσικών καταστημάτων, όσο και μέσω απομακρυσμένων πωλήσεων (ηλεκτρονικών καταστημάτων και τηλεφωνικών πωλήσεων). Η λίστα των εγκεκριμένων εμπόρων λιανικής θα αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος. Επίσης, ενημέρωση μπορεί να παρέχεται και μέσω των καναλιών προώθησης και διαφήμισης των ίδιων των προμηθευτών.

Μόνο εγκεκριμένοι έμποροι λιανικής μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επιταγές που έχουν εκδοθεί και έχουν στην κατοχή τους οι ωφελούμενοι του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο προμηθευτής όσο και το προς πώληση προϊόν επιβεβαιώνονται αυτόματα (ως προς την επιλεξιμότητά τους) από την ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, πριν την επιτυχή ολοκλήρωση μίας εξαργύρωσης.

Ο έμπορος λιανικής από τον οποίο θα προμηθευθούν οι ωφελούμενοι το νέο επιδοτούμενο Ηλιακό Θερμοσίφωνα, είναι και αυτός στον οποίον θα πρέπει να παραδώσουν τον προς ανακύκλωση παλαιό θερμοσίφωνα που αντικαθιστούν. Δεν είναι δυνατό να γίνει προμήθεια Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα από ένα εγκεκριμένο έμπορο, αλλά παράδοση του αντίστοιχου παλαιού σε άλλον (περιορισμός ενός προμηθευτή για αγορά νέου και παράδοση παλαιού Θερμοσίφωνα).

Αφού επιλέξει προμηθευτή, ο ωφελούμενος μεταβιβάζει σε αυτόν την επιταγή που θα αξιοποιηθεί για την επιδότηση αγοράς του νέου Θερμοσίφωνα και παράλληλα θα συνδεθεί με την απόσυρση προς ανακύκλωση ενός παλαιού Θερμοσίφωνα. Ο δε προμηθευτής προχωρά στη διαδικασία προσωρινής δέσμευσης της επιταγής αυτής προς όφελός του στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, καταχωρίζοντας:

 • το ΑΦΜ του ωφελούμενου,
 • τον κωδικό της επιταγής που θα δεσμεύσει,
 • κωδικό μίας χρήσης που αποστέλλεται στο πιστοποιημένο κινητό του ωφελούμενου και διασφαλίζει ότι ο τελευταίος δίνει τη συναίνεσή του για τη δέσμευση της επιταγής προς όφελος του συγκεκριμένου προμηθευτή.

Εφόσον η παραπάνω διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, πραγματοποιείται η δέσμευση της επιταγής προς όφελος του συγκεκριμένου προμηθευτή.

Ο προμηθευτής θα κρατήσει την επιταγή και θα την εξαργυρώσει σε δεύτερο βήμα (αμέσως μετά τη δέσμευση ή σε μεταγενέστερο χρόνο) για να εξοφληθεί μερικώς το παραστατικό πώλησης, στο οποίο περιλαμβάνεται ο επιδοτούμενος Ηλιακός Θερμοσίφωνας. Στην περίπτωση επιτυχούς δέσμευσης ο ωφελούμενος λαμβάνει επίσης μήνυμα SMS στο κινητό του.

Η δεσμευμένη επιταγή παραμένει σε αυτή την κατάσταση για χρονικό διάστημα 30 ημερών, εντός του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης καθώς και η παράδοση του παλαιού Θερμοσίφωνα στον προμηθευτή. Η δέσμευση διασφαλίζει ότι στο διάστημα αυτό ο ωφελούμενος δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ίδια επιταγή για να προβεί σε αγορά από άλλον προμηθευτή. Ο δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδέσμευση της επιταγής του (πριν παρέλθουν οι τριάντα ημέρες) αν θελήσει να αλλάξει προμηθευτή.

Μετά τη δέσμευση της επιταγής, ωφελούμενος και προμηθευτής μπορούν να προχωρήσουν τόσο τη διαδικασία αγοραπωλησίας του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, όσο και στην παράδοση του παλαιού Θερμοσίφωνα προς ανακύκλωση. Αγορά και παράδοση προς ανακύκλωση μπορεί να πραγματοποιηθούν με οποιαδήποτε σειρά, αρκεί στο τέλος να έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο αυτές ενέργειες για να κριθεί η συνολική διαδικασία επιτυχής.

Εφόσον καμία από τις παραπάνω διαδικασίες (πώληση / παράδοση) δεν ενεργοποιηθούν εντός του μέγιστου χρονικού διαστήματος δέσμευσης, η επιταγή αποδεσμεύεται αυτόματα και είναι πάλι διαθέσιμη στον ωφελούμενο.

Η επιταγή δύναται να αποδεσμευθεί επίσης σε περίπτωση ακύρωσης μίας παραγγελίας πριν την ολοκλήρωσή της πώλησης και εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ήδη η παράδοση του παλαιού Θερμοσίφωνα στον προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον δεν έχει παρέλθει το μέγιστο χρονικό διάστημα δέσμευσης, η αποδέσμευση θα πρέπει να δηλωθεί από τον ίδιο τον έμπορο λιανικής στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, ώστε η επιταγή να περιέλθει και πάλι στη δικαιοδοσία του ωφελούμενου.

6.3.Αγορά νέου επιδοτούμενου Ηλιακού Θερμοσίφωνα

Βήμα1:δοκιμαστικήεξαργύρωση(προαιρετική)

Μετά τη δέσμευση μίας επιταγής και πριν την εξαργύρωσή της, ο έμπορος ανά πάσα στιγμή μπορεί να καταχωρήσει δοκιμαστικά στοιχεία προ-τιμολόγησης στην Ψηφιακή Πλατφόρμα του Προγράμματος για να διαπιστώσει:

 • εάν η επιταγή παραμένει δεσμευμένη και μπορεί να αξιοποιηθεί σε αγορά προϊόντος,
 • εάν δύναται να συνδυαστεί με συγκεκριμένο προϊόν του εμπόρου (εάν έχουν καταχωρηθεί κωδικοί εγκεκριμένου προϊόντος της σωστής κατηγορίας, οι οποίοι θα αναγνωριστούν και θα γίνουν αποδεκτοί κατά την εξαργύρωση),
 • το τελικό ποσό επιδότησης (την πραγματική αξία εξαργύρωσης της επιταγής, λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο προϊόν και την τιμή του).

Η δοκιμή αυτή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα (η εξαργύρωση θεωρείται ως μη γενόμενη), μπορεί όμως να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες στον έμπορο λιανικής και να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό κατά το στάδιο της παραγγελίας ή πριν την τιμολόγηση.

Βήμα2:αίτημαεξαργύρωσηςεπιταγών

Ο έμπορος λιανικής κατά την πώληση και έκδοση του προβλεπόμενου παραστατικού λιανικής, θα πρέπει να προχωρήσει σε αίτημα εξαργύρωσης της επιταγής, η οποία θα καλύψει μέρος της τιμής πώλησης του νέου επιδοτούμενου Ηλιακού Θερμοσίφωνα. Κατά τη διαδικασία εξαργύρωσης, η οποία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος από τον ίδιο τον έμπορο, γίνονται οι εξής ενέργειες:

 • δηλώνονται τα σχετικά με την πώληση στοιχεία,
 • διενεργείται ένα σύνολο αυτόματων ελέγχων που επιβεβαιώνουν την επιλεξιμότητα της συναλλαγής,
 • η επιταγή συνδέεται πλέον με συγκεκριμένο μοντέλο Ηλιακού Θερμοσίφωνα και υπολογίζεται η τελική επιδότηση που θα καλύψει μέρος της τιμής πώλησής του,
 • επιβεβαιώνεται η επιτυχής ολοκλήρωση ή απόρριψη της εξαργύρωσης.

Κάθε αίτημα εξαργύρωσης αντιστοιχεί σε ένα παραστατικό πώλησης. Το παραστατικό μπορεί να περιλαμβάνει τόσο το επιλέξιμο προς επιδότηση προϊόν (Ηλιακό Θερμοσίφωνα), όσο και μη επιλέξιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Τα στοιχεία που τηρούνται ηλεκτρονικά σε κάθε εξαργύρωση με ευθύνη του εμπόρου λιανικής, περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

 • το μοναδικό κωδικό της επιταγής (Voucher ID).
 • το εγκεκριμένο προϊόν (που περιλαμβάνεται στο μητρώο εγκεκριμένου εξοπλισμού), η αγορά του οποίου επιδοτείται με τη συγκεκριμένη επιταγή.
 • την τελική τιμή πώλησης του συγκεκριμένου προϊόντος (καθαρή αξία και ΦΠΑ).
 • τη συνολική αξία του παραστατικού πώλησης και την εξόφληση του υπόλοιπου ποσού της τιμής πώλησης του Ηλιακού Θερμοσίφωνα (πλην επιδότησης) από τον ωφελούμενο.
 • την ταυτοποίηση του παραστατικού πώλησης (ημερομηνία έκδοσης, σειρά/αριθμός κλπ.)
 • την αντίστοιχη ταυτοποίηση του παραστατικού διακίνησης αν αυτό διαφέρει από το παραστατικό πώλησης.

Μετά την επιτυχή εξαργύρωση της επιταγής, το σκέλος της πώλησης του νέου επιδοτούμενου Ηλιακού Θερμοσίφωνα θεωρείται ολοκληρωμένο. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και το έτερο σκέλος της παράδοσης του παλαιού Θερμοσίφωνα στο Φορέα Ανακύκλωσης, δημιουργείται καταρχήν μία απαίτηση του εμπόρου – παραλήπτη της επιταγής για ισόποση πληρωμή του από το Πρόγραμμα. Η διαχείριση/εκκαθάριση των απαιτήσεων και η διενέργεια των πληρωμών αναλύονται στις ενότητες 7.7 & 7.8 αντίστοιχα.

6.4.Ακύρωση συναλλαγής πριν την καταβολή της επιχορήγησης

Ο ωφελούμενος είναι πιθανό να ακυρώσει την ήδη πραγματοποιηθείσα συναλλαγή αγοράς και να επιστρέψει το επιδοτούμενο προϊόν, είτε με βάση τις δυνατότητες που του παρέχει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, είτε με βάση την πολιτική επιστροφών του εκάστοτε προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συντρέχει λόγος επιστροφής, αυτή θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό για να είναι δυνατή η ακύρωση της εξαργύρωσης και η επαναχρησιμοποίηση της επιταγής σε νέα αγορά πριν το τέλος του Προγράμματος.

Για τους σκοπούς του Προγράμματος, περιπτώσεις ακυρώσεων πώλησης Ηλιακών Θερμοσιφώνων αντιμετωπίζονται ως εξής:

 • Τυχόν ακύρωση/ επιστροφή πρέπει να πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερολογιακών ημερών από την επιτυχή εξαργύρωση μίας επιταγής, προκειμένου ο ωφελούμενος να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την επιταγή σε νέα αγορά. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος:
 1. η επιταγή καθίσταται ανενεργή και η κατάστασή της δε δύναται πλέον να μεταβληθεί,
 2. τυχόν μεταγενέστερες επιστροφές ή αντικαταστάσεις αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της επόμενης ενότητας.
 • Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, μία ακύρωση συναλλαγής οδηγεί και σε αντίστοιχη ακύρωση/ανάκληση της ήδη πραγματοποιηθείσας εξαργύρωσης. Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος να δηλώσει την ανάκληση της εξαργύρωσης στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος αμέσως μετά την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού που ακυρώνει την πώληση/επιστρέφει το προϊόν.
 • Εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η απόσυρση του παλαιού Θερμοσίφωνα προς ανακύκλωση, ο ωφελούμενος δύναται να ζητήσει την επιστροφή της επιταγής. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται επιπλέον και αποδέσμευση της επιταγής από τον έμπορο που την είχε αρχικά δεσμεύσει. Ο ωφελούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιταγή σε έμπορο της επιλογής του, εφόσον δεν έχουν παρέλθει οι σχετικές προθεσμίες της ενότητας 8.
 • Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η απόσυρση του παλαιού Θερμοσίφωνου, δεν είναι δυνατή η αποδέσμευση της επιταγής και ο ωφελούμενος θα πρέπει να προβεί σε νέα αγορά μέσω του ίδιου εμπόρου (περιορισμός ενός προμηθευτή για αγορά νέας και παράδοσης του παλαιού Θερμοσίφωνα).

Σημειώνεται ότι, τυχόν προσωρινή́ επιστροφή́ του Ηλιακού Θερμοσίφωνα προς έλεγχο και επιδιόρθωση, είτε στο επισκευαστικό κέντρο που έχει δηλωθεί́ στην εγγύηση, είτε οπουδήποτε αλλού́ προβλέπεται, δεν απαιτεί ακύρωση της εξαργύρωσης. Ο Ηλιακός Θερμοσίφωνας παραμένει στην κατοχή του ωφελούμενου και η αντίστοιχη επιταγή δύναται να εκκαθαριστεί, εφόσον έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

6.5.Χειρισμός περιπτώσεων επιστροφών μετά την καταβολή της επιχορήγησης

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 30 ημερών της προηγούμενης ενότητας, την εκκαθάριση της επιταγής και την απόδοση της επιχορήγησης, τυχόν επιστροφές θα αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της συνήθους συναλλακτικής πρακτικής και των προβλεπόμενων από τους όρους της εργοστασιακής εγγύησης ή/και της εγγύησης του προμηθευτή.

6.6.Ανακύκλωση παλαιού Θερμοσίφωνα

Βήμα 1: Παράδοση παλαιού Θερμοσίφωνα από τον ωφελούμενο στον Έμπορο

Κάθε ωφελούμενος που αγοράζει νέο Ηλιακό Θερμοσίφωνα με επιδότηση, υποχρεούται να παραδώσει τον παλαιό Θερμοσίφωνα στον προμηθευτή προς ανακύκλωση. Η παράδοση γίνεται πάντοτε στον έμπορο λιανικής από τον οποίο θα γίνει ή έχει ήδη πραγματοποιηθεί η αγορά του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

Ο ωφελούμενος παραδίδει τον παλαιό Θερμοσίφωνα προς ανακύκλωση:

 • σε συνεργείο ή σε συνεργάτη του εμπόρου λιανικής, που την παραλαμβάνει από την οικία του. Η παραλαβή μπορεί να γίνει κατά τη στιγμή της παράδοσης του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα ή σε χωριστή επίσκεψη,
 • εναλλακτικά, κατευθείαν σε εγκατάσταση (κατάστημα, αποθήκη) του εμπόρου λιανικής, όταν η μεταφορά προς το χώρο αυτό γίνεται με ευθύνη του ωφελούμενου.

Η επιλογή της χρονικής στιγμής και του σημείου παράδοσης-παραλαβής της προς ανακύκλωση παλαιού Θερμοσίφωνα εξαρτάται από τη συμφωνία που θα κάνουν τα δύο μέρη και δεν αφορά το Πρόγραμμα. Τα κόστη μεταφοράς, τοποθέτησης, συλλογής κλπ. δεν είναι επιλέξιμα προς επιχορήγηση.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, κατά την παράδοση του παλαιού Θερμοσίφωνα και με ευθύνη του εμπόρου

 1. γίνεται φυσική σήμανση του προς ανακύκλωση παλαιού Θερμοσίφωνα, με επικόλληση σε εμφανές σημείο αυτής ετικέτας ικανού μεγέθους που φέρει μοναδικό κωδικό (QR code). Για το σκοπό αυτό, οι προμηθευτές μπορούν να λαμβάνουν τυποποιημένες ετικέτες από το Φορέα ΠιστοποίησηςκαιΠληρωμής. O μοναδικός κωδικός θα ταυτοποιεί τον παλαιό Θερμοσίφωνα στα επόμενα στάδια της διαδικασίας, λειτουργώντας ως ιδιότυπος σειριακός αριθμός.
 2. Γίνεται σύνδεση, με χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος, του μοναδικού «σειριακού» αριθμού του παλαιού Θερμοσίφωνα με συγκεκριμένη επιταγή (voucher) επιχορήγησης του ωφελούμενου που παραδίδει το συγκεκριμένο παλαιό Θερμοσίφωνα.
 3. Καταγράφεται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος το ορόσημο παράδοσης-παραλαβής του συγκεκριμένης παλαιού Θερμοσίφωνα από τον ωφελούμενο στον έμπορο. Με την κίνηση αυτή ολοκληρώνεται το σκέλος της διαδικασίας που αφορά στον ωφελούμενο και θεωρείται ότι ο τελευταίος έχει καλύψει την υποχρέωση παράδοσης του παλιού Θερμοσίφωνα, ενώ η ευθύνη των επόμενων βημάτων μεταβιβάζεται στον έμπορο λιανικής.

Ο έμπορος λιανικής, στο πλαίσιο παραλαβής του κάθε παλαιού Θερμοσίφωνα, εκδίδει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα από το νόμο και την εσωτερική του διαδικασία έγγραφα, όπως δελτίο ποσοτικής παραλαβής. Τα στοιχεία ταυτοποίησης των παραπάνω εγγράφων συνδέονται με τον προς ανακύκλωση παλαιών Θερμοσιφώνων και τηρούνται στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος, ενώ τα ίδια τα έγγραφα τηρούνται με ευθύνη του εμπόρου και τίθενται στη διάθεση των αρχών σε περίπτωση μεταγενέστερων ελέγχων.

Για την βεβαίωση της καταλληλότητας του παλαιού Θερμοσίφωνα ο έμπορος είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι:

 • Ο προς απόσυρση παλαιός Θερμοσίφωνας είναι άρτιος,
 • έχει τύπο που είναι επιλέξιμος προς ανακύκλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.3 του παρόντος οδηγού.

Με την παραλαβή του παλαιού Θερμοσίφωνα από τον έμπορο, τεκμαίρεται ότι ο τελευταίος έχει προβεί στον απαραίτητο έλεγχο και έχει επιβεβαιώσει τις παραπάνω προϋποθέσεις (δεν απαιτείται χωριστή βεβαίωση).

Βήμα 2: Παράδοση του παλαιού Θερμοσίφωνα από το τον Έμπορο Λιανικής σε Φορέα Ανακύκλωσης

Με την παράδοση του παλαιού Θερμοσίφωνα από τον ωφελούμενο στον έμπορο λιανικής, ο τελευταίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη περαιτέρω χειρισμού και προώθησής της προς ανακύκλωση. Για το σκοπό αυτό:

 1. Συλλέγει και καταγράφει τους προς ανακύκλωση παλαιούς Θερμοσίφωνες που αφορούν στο παρόν Πρόγραμμα, τηρώντας πάντα ένα πλήρες «μονοπάτι» ιχνηλασιμότητας για κάθε παλαιό Θερμοσίφωνα με τη βοήθεια της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος (παλιός Θερμοσίφωνας → κωδικός σήμανσης της μορφής «QR code» → κωδικός σχετικής επιταγής → ωφελούμενος ενίσχυσης). Για το σκοπό αυτό μπορεί να αξιοποιήσει τη μοναδική κωδικοποίηση κάθε παλαιού Θερμοσίφωνα (QR-code) που φέρει η ετικέτα, η οποία έχει ήδη επικολληθεί σε αυτόν.
 2. Παραδίδει τον παλαιό Θερμοσίφωνα στο Φορέα Ανακύκλωσης με τον οποίο συνεργάζεται. Η παράδοση γίνεται σε σημεία που έχουν προηγουμένως συμφωνηθεί με το Φορέα Ανακύκλωσης.
 3. Καταγράφει στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος το ορόσημο παράδοσης-παραλαβής από τον έμπορο λιανικής στο Φορέα Ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα, για κάθε διακριτή παράδοση δημιουργείται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας μία εντολή διακίνησης με μοναδικό κωδικό, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των παλαιών Θερμοσιφώνων (των κωδικών τους) που παραδίδονται στο Φορέα Ανακύκλωσης.

Ο έμπορος λιανικής, στο πλαίσιο παράδοσης των παλαιών Θερμοσιφώνων στο Φορέα Ανακύκλωσης, εκδίδει πάντα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα από το νόμο συνοδευτικά έγγραφα διακίνησης (όπως ενδεικτικά δελτίο αποστολής). Τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης των συνοδευτικών εγγράφων συνδέονται με την εντολή διακίνησης και εμμέσως, με τους προς ανακύκλωση θερμοσίφωνες και τηρούνται στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος, ενώ τα ίδια τα έγγραφα τηρούνται με ευθύνη του εμπόρου και τίθενται στη διάθεση των αρχών σε περίπτωση μεταγενέστερων ελέγχων.

Με την παράδοση ενός Θερμοσίφωνα στο Φορέα Ανακύκλωσης, και εφόσον αυτός (α) φέρει μοναδικό κωδικό (QR- code), (β) έχει συνδεθεί με επιταγή/ωφελούμενο και (γ) έχει καταγραφεί επιτυχώς στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, και (δ) έχει επαληθευτεί η παραλαβή του σε χώρο που έχει συμφωνηθεί με το Φορέα Ανακύκλωσης από τον ΦορέαΠιστοποίησης και Πληρωμής όπως περιγράφεται στο παρακάτω βήμα:

 • θεωρείται ότι έχει καλυφθεί η υποχρέωση του εμπόρου όσον αφορά την προώθηση του παλαιού Θερμοσίφωνα προς ανακύκλωση,
 • η συγκεκριμένη επιταγή που συνδέεται με αυτή το Θερμοσίφωνα δύναται να επιχορηγηθεί (αποδέσμευση πληρωμής της), εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς και το έτερο σκέλος, της αγοράς νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

Βήμα 3: Εσωτερική διαχείριση από Φορέα Ανακύκλωσης – ποσοτική επαλήθευση

Ο εκάστοτε Φορέας Ανακύκλωσης διαχειρίζεται εσωτερικά τα περαιτέρω βήματα της διαδικασίας ανακύκλωσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων που εφαρμόζει για τις συγκεκριμένες κατηγορίες παλαιών Θερμοσιφώνων.

Σε κάθε περίπτωση όμως, οι Φορείς Ανακύκλωσης που παραλαμβάνουν παλαιούς Θερμοσίφωνες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, αναλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες επιπλέον υποχρεώσεις:

 • Συγκεντρώνουν τους παλαιούς Θερμοσίφωνες που σχετίζονται με το Πρόγραμμα μόνο σε σημεία συλλογής που έχουν συμφωνηθεί από κοινού με το ΦορέαΠιστοποίησηςκαιΠληρωμήςκαι είναι γνωστά και προσβάσιμα από τον τελευταίο.
 • Καταγράφουν μέσω οπτικού και ποσοτικού ελέγχου, το είδος και τον αριθμό των παραληφθεισών παλαιών Θερμοσιφώνων κατά την παραλαβή τους από τους εμπόρους λιανικής (απαιτείται τεμαχιακή παραλαβή και όχι απλός έλεγχος βάρους).
 • Φυλάσσουν προσωρινά τους παλαιούς Θερμοσίφωνες με δική τους ευθύνη, χωριστά από άλλες συσκευές / υλικό που τυχόν διαχειρίζονται και δεν τους προωθούν προς περαιτέρω επεξεργασία, μέχρι την επαλήθευση του επόμενου σημείου.
 • Γνωστοποιούν στο Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής άμεσα τις ημερομηνίες παραλαβής, προκειμένου ο τελευταίος να διενεργήσει τις απαραίτητες επιτόπιες επαληθεύσεις και διαθέτουν τον απαραίτητο χώρο για την πραγματοποίησή τους.
 • Συνεργάζονται σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος με το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής για τη διενέργεια περαιτέρω δειγματοληπτικών ελέγχων και παρέχουν όλα τα στοιχεία που τηρούν σε σχέση με τους συγκεκριμένους παλαιούς Θερμοσίφωνες.

Από την πλευρά του, ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής:

 • Προβαίνει σε επιτόπια επαλήθευση των παραλαβών στο χώρο του Φορέα Ανακύκλωσης.
 • Καταγράφει στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος τους κωδικούς των παλαιών Θερμοσιφώνων που έχουν καταμετρηθεί. Για το σκοπό αυτό μπορεί να αξιοποιήσει τη μοναδική κωδικοποίηση κάθε παλαιού Θερμοσίφωνα (QR- code) που φέρει η ετικέτα, η οποία έχει ήδη επικολληθεί σε αυτόν.
 • Προχωρά, όπου εντοπίσει αποκλίσεις, σε περαιτέρω ελέγχους εξετάζοντας τα συνοδευτικά έγγραφα και τα στοιχεία που τηρούν, τόσο ο Φορέας Ανακύκλωσης όσο και ο αντίστοιχος έμπορος λιανικής.
 • Αν εντοπίσει διαφορές, που έχουν καταγραφεί ήδη στην ποσοτική παραλαβή του Φορέα Ανακύκλωσης (τη στιγμή της παραλαβής απευθείας από τον έμπορο), διερευνά το εύρημα και καταλογίζει την ευθύνη στον έμπορο λιανικής που παρέδωσε τους παλαιούς Θερμοσίφωνες. Αν οι διαφορές δεν είχαν καταγραφεί στην ποσοτική παραλαβή του Φορέα Ανακύκλωσης, αλλά αντίθετα, ο τελευταίος είχε αποδεχθεί το σύνολο των παλαιών Θερμοσιφώνων που καταγράφονται στην εντολή διακίνησης, η ευθύνη βαρύνει το Φορέα Ανακύκλωσης και καλείται να προβεί στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, η αναλογούσα επιχορήγηση μίας επιταγής δεν αποδεσμεύεται χωρίς να γίνει και η επαλήθευση του αντίστοιχου παλαιού Θερμοσίφωνα που οδεύει προς ανακύκλωση.

6.7.Περιοδική εκκαθάριση συναλλαγών (καθορισμός επιταγών προς πληρωμή)

Με κάθε εξαργύρωση επιταγής δημιουργείται καταρχήν μία, υπό προϋποθέσεις, απαίτηση του εμπόρου λιανικής για πληρωμή του από το Πρόγραμμα. Το ύψος της πληρωμής ισούται με το ποσό της εξαργύρωσης, το οποίο καταγράφεται στη συναλλαγή (εξαργύρωσης) και είναι πάντα μικρότερο ή ίσο με την ονομαστική αξία της κάθε επιταγής.

Η εκκαθάριση των συναλλαγών γίνεται σε μηνιαία βάση από το ΦορέαΠιστοποίησηςκαιΠληρωμώνκαι περιλαμβάνει:

 • τον καθορισμό (έλεγχο και επιβεβαίωση) των επιταγών που έχουν ωριμάσει και πρέπει να πληρωθούν από το Πρόγραμμα,
 • τον προσδιορισμό των ποσών προς πληρωμή που αναλογούν σε κάθε προμηθευτή.

Μία επιταγή καθίσταται ώριμη προς πληρωμή, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής εξαργύρωση της επιταγής σε αγορά νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, η οποία δεν έχει ακυρωθεί στη συνέχεια (η επιταγή παραμένει σε κατάσταση εξαργύρωσης), όπως τεκμηριώνεται από τις τηρούμενες συναλλαγές στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος.
 • Έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη παράδοση-παραλαβή του παλιού Θερμοσίφωνα από τον έμπορο στο Φορέα Ανακύκλωσης, όπως τεκμηριώνεται από τις τηρούμενες συναλλαγές στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος.
 • Η επιταγή έχει καταστεί οριστικά ανενεργή (έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα αναμονής των 30 ημερών από την εξαργύρωση).
 • Η επιταγή δεν έχει ήδη πληρωθεί σε προηγούμενη εκκαθάριση.

Ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής εντοπίζει – εξάγει τις επιταγές που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος και καταρτίζει λίστα πληρωμών ανά προμηθευτή με το σύνολο των εκκαθαρισμένων επιταγών που δύναται να προχωρήσουν σε πληρωμή. Η λίστα εγκρίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής. Τα ποσά προς πληρωμή ανά προμηθευτή κοινοποιούνται στο Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου του Προγράμματος και στους αντίστοιχους προμηθευτές προς ενημέρωση.

Παράλληλα, κάθε προμηθευτής έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος, στις επιταγές που αφορούν τις συναλλαγές του (δεσμεύσεις, εξαργυρώσεις, σχετικές αποσύρσεις παλιών Θερμοσιφώνων). Με τον τρόπο αυτό μπορεί να:

 • διαπιστώσει εκ των προτέρων τις επιταγές που καθίστανται ώριμες για πληρωμή,
 • να υπολογίσει το ποσό της πληρωμής που του αναλογεί για κάθε μήνα.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ένας προμηθευτής διαπιστώνει ασυμφωνία των εκκαθαρισμένων συναλλαγών με τα λογιστικά δεδομένα που τηρεί στην εταιρία του, έχει δικαίωμα να υποβάλλει γραπτά τις αντιρρήσεις του, προσκομίζοντας το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό, προτού ο Φορέας Πιστοποίησης καιΠληρωμής να προβεί στη διενέργεια των πληρωμών της επόμενης παραγράφου.

6.8.Διενέργεια πληρωμών – καταβολή ενισχύσεων

Μετά την έγκριση και κοινοποίηση των επικείμενων πληρωμών της προηγούμενης παραγράφου, ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής προχωρά στην καταβολή του αναλογούντος ποσού ανά προμηθευτή, μέσω του τραπεζικού συστήματος. Οι πληρωμές γίνονται στους λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι προμηθευτές κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.

Οι πληρωμές γίνονται υπό την αίρεση διαθεσιμότητας των αντίστοιχων κονδυλίων.

Οι πληρωμές του Προγράμματος προς τους προμηθευτές των προϊόντων δεν λογίζονται ως αμοιβή για προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας, ούτε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο επιχορήγηση των ιδίων. Αποτελούν μία απευθείας ταμειακή ροή προς τους εμπόρους λιανικής για την κάλυψη μέρους της δαπάνης των ωφελούμενων. Σε κάθε περίπτωση, η επιδότηση αφορά τους ωφελούμενους και όχι τους προμηθευτές.

Ως υποκείμενο της ενίσχυσης νοείται ο ωφελούμενος, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει κατά την αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα επιταγή του Προγράμματος και έχει προμηθευθεί το προϊόν αυτό σε χαμηλότερη (επιδοτούμενη) τιμή. Η χορήγηση της ενίσχυσης συμπίπτει με το χρονικό σημείο εξαργύρωσης της επιταγής. Η χορήγηση του δικαιώματος ενίσχυσης έχει προηγηθεί και συμπίπτει με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την οριστική ένταξη του ωφελούμενου στο Πρόγραμμα.

Για την πληρωμή των εμπόρων λιανικής από το Πρόγραμμα, δεν απαιτείται έκδοση κάποιου παραστατικού από την πλευρά τους, δεδομένου ότι η αποζημίωση αφορά κάλυψη δαπάνης (τμηματική πληρωμή) στο ήδη υπάρχον παραστατικό μεταξύ πωλητή και ωφελούμενου. Επίσης, δεν απαιτείται κάποιο ειδικό αίτημα πληρωμής. Το εκκαθαρισμένο ποσό αποδίδεται αυτόματα στο σύνολό του, χωρίς κρατήσεις. Οι όποιες φορολογικές υποχρεώσεις απορρέουν από την έκδοση του αρχικού φορολογικού στοιχείου προς τον πελάτη- ωφελούμενο και δε σχετίζονται με την πληρωμή-εξόφληση μέρους του παραστατικού από το Πρόγραμμα.

Για τους σκοπούς του Προγράμματος και την πιθανή δήλωση/τεκμηρίωση των δαπανών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και σε κάθε εθνική ή κοινοτική αρμόδια αρχή,

 • ως νομική δέσμευση θα νοείται η κάθε εξαργυρωμένη επιταγή,
 • ως έγγραφο/παραστατικό της συναλλαγής (ελλείψει τιμολογίου από Ανάδοχο) θα θεωρείται η απόφαση του αρμοδίου Οργάνου του Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής για την εκκαθάριση-έγκριση της πληρωμής προς συγκεκριμένο προμηθευτή / ΑΦΜ,
 • ως απόδειξη πραγματοποίησης της πληρωμής θα λαμβάνονται τα στοιχεία κατάθεσης των αντίστοιχων ποσών στο τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο κάθε προμηθευτής.

Η πληρωμή προς τους προμηθευτές γίνεται με την επιφύλαξη τήρησης από μέρους τους των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το Πρόγραμμα και κυρίως:

 • Την πώληση επιλέξιμων Ηλιακών Θερμοσιφώνων που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος Οδηγού.
 • Την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της κάθε συναλλαγής και την αποφυγή υπερτιμολογήσεων, ψευδών δηλώσεων, εικονικών τιμολογήσεων και μη έγκαιρης δήλωσης τυχόν επιστροφών που θα έπρεπε να οδηγήσουν σε ακύρωση της αντίστοιχης εξαργύρωσης.
 • Την επιτυχή απόσυρση προς ανακύκλωση παλαιού θερμοσίφωνα έναντι κάθε νέου ηλειακού θερμοσίφωνα που επιχορηγείται, σύμφωνα με τους όρους του Οδηγού.
 • Την προσήκουσα ενημέρωση της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Προγράμματος, μέσω της οποίας παρακολουθούνται όλες οι διαδικασίες πώλησης και ανακύκλωσης των Θερμοσιφώνων.
 • Την τήρηση της αντίστοιχης τεκμηρίωσης (παραστατικά πώλησης, βιβλία αποθήκης, παραστατικά αγορών κλπ.) που αποδεικνύει τα παραπάνω και μπορεί να προσκομιστεί/ επιδειχθεί σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου.

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Σοκ στο Μεξικό: Δυο υποψήφιοι δήμαρχοι στην πόλη Μαραβατίο δολοφονήθηκαν μέσα σε μια μέρα

Στη μικρή πόλη Μαραβατίο του κεντρικού Μεξικού, δυο υποψήφιοι για το αξίωμα του δημάρχου δολοφονήθηκαν μέσα σε μια μέρα. Χθες...

Τρομοκρατία: Βαρύ κατηγορητήριο για τους «10» της «Σύμπραξης εκδίκησης»

Έξι κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα κατά περίπτωση περιλαμβάνει η ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος...

Οι λόγοι που οι επισκέπτες της Αθήνας είναι περισσότεροι και πιο ικανοποιημένοι

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν...

Συντάξεις: Αναδρομικές αποδοχές για 1,5 εκατ. συνταξιούχους – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Περίπου 1,5 εκατ. συνταξιούχοι αναμένεται να πάρουν αναδρομικά προς πληρωμή για την πλήρη αποκατάσταση των αδικιών από...

ΓΚΑΛΟΠ: Οι Αμερικανοί θέλουν τις ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και στο πλευρό της Ελλάδας

Οι Αμερικανοί πολίτες θέλουν η χώρα τους να συνεχίσει να βρίσκεται εντός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ ενώ πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι μία από...