Αρχική Πολιτική Απάντηση Αμυρά σε Λαμπρόπουλο για προβλήματα που αφορούν τον ορεινό όγκο του...

Απάντηση Αμυρά σε Λαμπρόπουλο για προβλήματα που αφορούν τον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου

Απάντηση Αναφοράς του Βουλευτή Μεσσηνίας ΝΔ Ιωάννη Δ.Λαμπρόπουλου σχετικά με τα προβλήματα που αφορούν τον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου καθώς και των κοινοτήτων και του πληθυσμού που διαμένει εκεί.

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή
κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλο, σας γνωστοποιούμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας έχει
απόλυτη επίγνωση της αναγκαιότητας προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων της Χώρας και για το
λόγο αυτό η εφαρμογή πολιτικών προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί διαρκές αντικείμενο εργασίας για
το Υπουργείο.
Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Χώρας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ πραγματοποιεί εκτενείς προληπτικούς καθαρισμούς και
απομακρύνει συσσωρευμένη, επί δεκαετίες, καύσιμη βιομάζα από δασικά οικοσυστήματα, με αρχική
χρηματοδότηση 50 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 22
εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ειδικότερα, το Υπουργείο προέβη σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες και υπέβαλε μέσω του ΟΠΣ ΤΑ στις 28.12.2021 το Τεχνικό Δελτίο του
Έργου: «Υποέργο 1: Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης – Σχέδιο Προστασίας Δασών» του Πυλώνα Ανάκαμψης
με Κωδ. 1 «Πράσινη Μετάβαση» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο
χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Με Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, το
Έργο αυτό εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU με συνολικό προϋπολογισμό 50.000.000,00€. Το έργο αφορά
στην υλοποίηση δράσεων αντιπυρικής προστασίας σε άμεσα προτεραιοποιημένες περιοχές με στόχο τη
θωράκιση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας από πυρκαγιές κατά το έτος 2022 και σε αυτό
περιλαμβάνονται:
 Έργα και εργασίες καθαρισμών δασών και δασικών εκτάσεων, συντήρησης δασικού οδικού δικτύου
και αντιπυρικών ζωνών, καθώς και γενικότερα έργων πρόληψης, σε περιοχές όπου υπάρχουν
εγκεκριμένες αντίστοιχες μελέτες από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες.
 Σύνταξη Μελετών και Υλοποίηση έργων και εργασιών καθαρισμών δασών και δασικών εκτάσεων,
συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών, καθώς και γενικότερα έργων
πρόληψης, σε περιοχές που δεν υπάρχουν εγκεκριμένες αντίστοιχες μελέτες από τις αρμόδιες
Δασικές Υπηρεσίες
 Μελέτες Κατάρτισης Σχεδίων Αντιπυρικής Προστασίας σε τριάντα οκτώ (38) περιοχές της ελληνικής
επικράτειας, επιπέδου χωρικής αρμοδιότητας Δασαρχείου ή Διεύθυνσης Δασών άνευ Δασαρχείου,
στις οποίες περιλαμβάνονται κρίσιμα δασικά οικοσυστήματα της Χώρας.
Επιπλέον, η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος εργάζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας
Διαχείρισης, προς την κατεύθυνση υλοποίησης των ενταγμένων έργων στο Μέτρο 8 «Επενδύσεις στην
Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγκεκριμένα στο Υπομέτρο 8.3.1 «Πυρκαγιές» με 76
εγκεκριμένα έργα με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 32.137.185,55€.
Υπενθυμίζεται ότι οι διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίηση δράσεων προστασίας των
δασικών οικοσυστημάτων είναι ο τακτικός προϋπολογισμός, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και
το Πράσινο Ταμείο.
Το Δασαρχείο Καλαμάτας συντηρεί το δασικό οδικό δίκτυο του δάσους Ταϋγέτου, έτσι ώστε να μην
υπάρχει κλειστός ή απροσπέλαστος δρόμος, ενώ στο πλαίσιο εκτέλεσης των ετησίων προγραμμάτων
δασοπροστασίας πραγματοποιούνται συχνές περιπολίες από δασικούς υπαλλήλους. Το δάσος του
Ταϋγέτου έχει επαρκές δίκτυο αντιπυρικών ζωνών, οι οποίες έχουν όλες πρόσφατα συντηρηθεί.
Υπογραμμίζουμε ότι το ΥΠΕΝ εξαντλεί κάθε δυνατότητα για τη χρηματοδότηση της προστασίας του
δασικού πλούτου της Χώρας.
Όσον αφορά στην αντιμετώπιση του μεταχρωματικού έλκους πλατάνου, σύμφωνα με την
ενημέρωση την οποία λάβαμε από το Δασαρχείο Καλαμάτας, έχει εκδοθεί Δασική Αστυνομική
Ρυθμιστική Διάταξη Υλοτομίας της Α.Δ. Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου και έχουν δοθεί οδηγίες
και κατευθύνσεις στο σύνολο του δασικού προσωπικού. Για την αντιμετώπιση της ασθένειας
πραγματοποιούνται έλεγχοι από φυτουγειονομικούς ελεγκτές του Δασαρχείου Καλαμάτας. Για την
πληρέστερη ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας κοινοποιούμε το με α.π. 5949/5-5-2022 έγγραφο
του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής.
Αναφορικά με το ζήτημα της αύξησης του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των ζημιών που
προκαλούν στην αγροτική παραγωγή, τo πρόβλημα είναι γνωστό στο Υπουργείο Περιβάλλοντος &
Ενέργειας και για το λόγο αυτό το Υπουργείο, με Αποφάσεις και Εγκυκλίους, τις οποίες απηύθυνε προς
όλες τις Δασικές και τις συναρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και φορείς, καθόρισε το πλαίσιο ελέγχου
των πληθυσμών αγριόχοιρου μέσω και της συγκρότησης συνεργείων δίωξης. Η Γενική Δ/νση Δασών και
Δασικού Περιβάλλοντος/ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο του επιτελικού ρόλου του Υπουργείου σε θέματα άγριας
ζωής, παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων, ώστε σε περίπτωση που απαιτηθεί, σε συνεργασία με
το ΥΠΑΑΤ και τις περιφερειακές Δασικές και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, να αναλάβει τις αναγκαίες
πρωτοβουλίες.
Τέλος, σας γνωστοποιούμε ότι η μεταφορά των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος & Ενέργειας αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του ρόλου τους και την αύξηση της
αποτελεσματικότητάς τους σε σχέση με τα καθήκοντα, τα οποία καλούνται να επιτελέσουν.
Ο Υφυπουργός
Γεώργιος Αμυράς

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Στο στόχαστρο της εφορίας η φοροδιαφυγή των επαγγελματιών

Οι δαπάνες που δηλώνουν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα βρεθούν στο στόχαστρο της φορολογικής διοίκησης με στόχο να περιοριστεί...

Τι σημαίνει η επανεκλογή Ερντογάν για τα ελληνοτουρκικά – Τα δύο κρίσιμα ζητήματα

«Δεν νομίζω ότι θα περιμένουμε δραματικές αλλαγές, καθώς με αυτή τη νίκη του στην αφετηρία αυτού που ονομάζει αιώνας της Τουρκίας, κανένας...

«Σαρώνει» ο ανταγωνιστής των Jumbo στην Ελλάδα – Ανοίγει 14ο κατάστημα σε 8 μήνες

Κάθε 17 μέρες ανοίγει ένα νέο κατάστημα στην ελληνική αγορά η πολωνική αλυσίδα Pepco, φθάνοντας πλέον τα 14 σημεία πώλησης, από...

«Στον πάγο» μπαίνουν τα τηλεφωνήματα των εισπρακτικών εταιρειών – Τι προβλέπεται

Ο ρόλος των εισπρακτικών εταιρειών και οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων τους«Φρένο» στα τηλεφωνήματα από εισπρακτικές εταιρείες  –οι οποίες...

Καλαμάτα: 4 ανήλικοι έκλεψαν μοτοσυκλέτα

Συνελήφθησαν, χθες τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 28ης Μαΐου, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος...