Αρχική Οικονομία Χρέη πανδημίας – Πώς καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων ανάλογα με την...

Χρέη πανδημίας – Πώς καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων ανάλογα με την οφειλή

Ο αριθμός των δόσεων που θα κερδίσουν οι πληττόμενοι από την πανδημία φορολογούμενοι για να εξοφλήσουν τα κορωνοχρέη τους θα καθοριστεί από το ύψος των χρεών τους τα οποία δημιουργήθηκαν την περίοδο από 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Ιουλίου 2021. Για παράδειγμα όσοι έχουν αφήσει χρέη έως 1.000 ευρώ μπορούν να τα ρυθμίσουν σε έως 33 άτοκες μηνιαίες δόσεις των 30 ευρώ η κάθε δόση ενώ τις 72 δόσεις κερδίζουν όσοι έχουν οφειλές άνω των 3.600 ευρώ.

Από ώρα σε ώρα, η ΑΑΔΕ ανοίγει την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ρύθμισης των 36 άτοκων δόσεων ή 72 δόσεων με επιτόκιο 2,5% για τα κορωνοχρέη. Η ρύθμιση αφορά περισσότερους από 820.000 φορολογούμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση και έχουν χρέη ύψους 2,26 δις. ευρώ. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 αλλά σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής υποβάλλεται στην υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. Ωστόσο για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση πρέπει οι φορολογούμενοι να πληρώσουν τη πρώτη δόση μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022 ενώ οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

Η ρύθμιση για τα χρέη της πανδημίας προβλέπει:

1. Ελάχιστη δόση 30 ευρώ για οφειλές έως 1.000 ευρώ μαζί με τόκους και προσαυξήσεις. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν οφειλές έως 1.000 ευρώ μπορούν να ρυθμίσουν το χρέος τους στην Εφορία σε έως 33 άτοκες δόσεις. Για παράδειγμα επαγγελματίας με ληξιπρόθεσμη οφειλή 1.000 ευρώ που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας έχει μπορεί να ρυθμίσει το χρέος τους σε 33 άτοκες μηνιαίες δόσεις των 30 ευρώ κάθε μήνα.

2. Ελάχιστη δόση 50 ευρώ για οφειλές άνω των 1.000 ευρώ μαζί με τόκους και προσαυξήσεις. Στην περίπτωση αυτή οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε έως 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Ετσι για συνολική οφειλή 2.000 ευρώ, οι δόσεις θα είναι 40 και μαζί με το επιτόκιο 2,5% θα ανέρχονται σε 51,25 ευρώ το μήνα. Για χρέη 3.000 ευρώ, οι δόσεις μπορούν να φθάσουν και τις 60 με το μηνιαίο ποσό της μηνιαίες δόσης να διαμορφωθεί στα 61,50 ευρώ. Οφειλές άνω 3.600 ευρώ μπορούν να εξοφληθούν σε 72 δόσεις με το ποσό της κάθε δόσης να καθορίζεται ανάλογα με το ποσό της οφειλής. Για παράδειγμα πληττόμενος φορολογούμενος με οφειλή 4.000 ευρώ μπορεί να επιλέξει την εξόφλησή της σε 72 δόσεις με μηνιαία δόση 82 ευρώ.

4. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν:

– Οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που περιλαμβάνονται στη λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ.

– Οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που

α) η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

β) έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021.

γ) εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021

δ) έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων “COVID-19”

ε) ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021.

Επιπλέον στη ρύθμιση εντάσσονται ανεξαρτήτως των παραπάνω κριτηρίων και ημερομηνίας βεβαίωσής τους, οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

5. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση οι οφειλές από τον φετινό φόρο εισοδήματος ή εκείνες που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών καθώς και οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

6. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης επιφέρει επιβάρυνση της συγκεκριμένης δόσης με μηνιαία προσαύξηση 5%.

7. Η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών.

8. Με την υποβολή από τον οφειλέτη αιτήματος για υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα ποσά από συμψηφισμούς, από παρακρατήσεις αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής και από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης μπορούν να καλύπτουν την πρώτη δόση, εφόσον εισπράττονται εντός της προθεσμίας και δεν πιστώνονται διαφορετικά.

9. Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη αυτής.

10. Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) απαλλάσσεται από πρόστιμα και προσαυξήσεις

β) χορηγείται σε αυτόν αποδεικτικό ενημερότητας

γ) αναβάλλεται η συνέχιση εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε κατά το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος

δ) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Αν ο οφειλέτης απολέσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

11. Το δημόσιο και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση διατηρεί το δικαίωμα:

– να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων, ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη

– να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού στα ανωτέρω πρόσωπα ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη.

– να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του. Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης από την παρακράτηση απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής ή κατόπιν συμψηφισμού ή μετά από αναγκαστικά μέτρα καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά.

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Εγκληματική οργάνωση άρπαζε σπίτια ιδιοκτητών που είχαν πεθάνει – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν...

ΗΠΑ: Ξεκινάει η ιστορική ποινική δίκη Τραμπ εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας – Τι θα συμβεί αν καταδικαστεί

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν...

Καταδικάστηκε 48χρονος για έγκλημα μέσα στο ΑΠΘ που παρέμενε ανεξιχνίαστο από το 2015 -Πώς αποκαλύφθηκε

Σε ποινή κάθειρξης 12 ετών καταδικάστηκε από το Εφετείο ένας 48χρονος που κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο 40χρονης τοξικομανούς,...

ΕΝΦΙΑ: Πώς να διορθώσετε τα λάθη και να μειώσετε τον λογαριασμό

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν...

Μπαράζ κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών για χρέη στην εφορία – Ξεπερνούν τις 1.500 την ημέρα

Μεγάλα τα προβλήματα με το ιδιωτικό χρέος – Πότε θα διαγραφεί; Μπαράζ κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, μισθούς, ενοίκια έχει εξαπολύσει...