Τρόποι για την επανεκκίνηση διαδικασιών που προηγούνται ή έπονται της διενέργειας πλειστηριασμών, βρίσκονται υπό εξέταση, σύμφωνα με τις πληροφορίες του insider.gr. Οι λύσεις που αναζητούνται δεν θα καταλύουν σε καμία περίπτωση την νομοθετημένη καθολική αναστολή των πλειστηριασμών, αλλά θα διευθετούν ζητήματα που προκύπτουν με πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που έχουν «παγώσει», μπλοκάροντας τη λειτουργία της Οικονομίας και λειτουργώντας εις βάρος ακόμη και των ίδιων των οφειλετών.

Η καθολική αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης χωρίς επιμέρους διακρίσεις που επιβλήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ 48998/6.11.2020), έχει δημιουργήσει παρενέργειες για όλους τους εμπλεκόμενους στις διαδικασίες πλειστηριασμών και για την ίδια την Οικονομία.