Αρχική Οικονομία Δήμοι: Ρύθμιση 120 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές – Σε 24 η...

Δήμοι: Ρύθμιση 120 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές – Σε 24 η αποπλήρωμη για τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά

Την ευκαιρία να «σβήσουν» τις κλήσεις από τη δημοτική αστυνομία οι οποίες έμειναν απλήρωτες και να ρυθμίσουν όλα τα χρέη που έχουν στους δήμους σε πολλές μικρές μηνιαίες δόσεις που μπορεί να φθάσουν και τις 120 έχουν οι πολίτες με μια ηλεκτρονική αίτηση που θα υποβληθεί από την Μαρτίου 2021.

Όσοι επιλέξουν να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση κερδίζουν «κούρεμα» από 60% έως και 100% στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα ενώ με την καταβολή του 5% – 20% της ρυθμισμένης οφειλής θα μπορούν και πάλι να αποκτήσουν φορολογική ενημερότητα.

Η νέα ρύθμιση όμως δίνει και δεύτερη ευκαιρία και σε όσους είχαν χάσει παλιές ρυθμίσεις προς τους δήμους.

Με νέα αίτηση μπορούν να τακτοποιήσουν ξανά τις οφειλές τους.

Όσον  αφορά τους ιδιοκτήτες που αποκάλυψαν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020 στους δήμους την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων τους έχουν τη δυνατότητα  να εξοφλήσουν τον λογαριασμό των αδήλωτων τετραγωνικών, ο οποίος εκδίδεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2020, σε 24 ίσες μηνιαίες δόσεις με το ελάχιστο ποσό να ανέρχεται σε 10 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και 50 ευρώ για τις επιχειρήσεις.

Η εκκαθάριση των δηλώσεων των «ξεχασμένων» τετραγωνικών θα γίνει από τους δήμους μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021. Αμέσως μετά οι υπηρεσίες των δήμων θα ξεκινήσουν την αποστολή των ειδοποιητηρίων στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Οι 2 νέες ρυθμίσεις

Η νέα έκτακτη ρύθμιση των οφειλών προς τους δήμους προβλέπει:

1. Εξοφλούνται σε έως 120 μηνιαίες δόσεις οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους Ο.Τ.Α. και όλα τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν γεννηθεί έως τις 31.12.2020 και έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν μέχρι τις 28.2.2021.

2. Προσαυξήσεις, τόκοι εκπρόθεσμης καταβολή και πρόστιμα «κουρεύονται» από 60% έως και 100% ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει ο οφειλέτης ως εξής

 • 100% σε εφάπαξ εξόφληση
 • 90% για εξόφληση σε 2 – 12 δόσεις
 • 80% για εξόφληση σε 13 – 48 δόσεις
 • 70% για εξόφληση  49 – 72 δόσεις
 • 60% αν εξοφληθούν σε 73 -120 δόσεις.

3.  Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που

 • Τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου,
 • έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,
 • δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί, για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό.
 • κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιοδήποτε λόγο.

4. Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται  μόνο ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα παράταση επιπλέον 6 μήνες.

5. Η οφειλή εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως.

6.  Η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι 20  ευρώ για τα φυσικά  πρόσωπα και  50 ευρώ για επιχειρήσεις.

7. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 2%  επί του ποσού της δόσης.

8. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται σε αυτόν πλήρης απαλλαγή από το εναπομείναν ποσό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

9. Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά προς το δήμο.

10. Αίρεται η δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής εφόσον ο οφειλέτες έχει καταβάλει:

α) το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι 5.000 ευρώ

β) το 10%  της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή από 5.000 έως 10.000 ευρώ

γ) το 20 % της οφειλής του, για οφειλή πάνω από 10.000 ευρώ.

Καθυστέρησης καταβολής έσω και μιας από τις δόσεις μπλοκάρει ξανά τη φορολογική ενημερότητα.

11. Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων.Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες. Είναι δυνατή ύστερα από αίτηση του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί το 25% της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση.

12.  Αν ο οφειλέτης χάσει τη ρύθμιση τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

13. Στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι συνοφειλέτες.

14. Η ρύθμιση χάνεται έαν ο οφειλέτης:

 • δεν καταβάλλει 3 συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών,
 • δεν υποβάλλει στον δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μαζί με τις δηλώσεις Φ.Π.Α. και το εκκαθαριστικό Φ.Π.Α.,
 • έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

«Αδήλωτα» τετραγωνικά

Σε 24 μηνιαίες δόσεις μπορεί να εξοφληθεί ο λογαριασμός για τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά που δήλωση οι ιδιοκτήτες ακινήτων στους δήμους έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Η εκκαθάριση των δηλώσεων των «αδήλωτων» τετραγωνικών θα γίνει από τους δήμους έως τις 31 Ιανουαρίου 2021. Οι δήμοι θα στείλουν τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή των ποσών που θα καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων μετά τη διόρθωση της επιφάνειας των ακινήτων τους. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Οι διαφορές που έχουν προκύψει στην επιφάνεια των ακινήτων χρεώνονται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Οι έξτρα χρεώσεις δημοτικών τελών και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας που έχουν υπολογιστεί για τη μεγαλύτερη επιφάνεια των ακινήτων μπορούν να εξοφληθούν σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Το ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας δόσης είναι 10  ευρώ για φυσικά πρόσωπα και 50 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα. Μηνιαίες δόσεις με ποσό μικρότερο των ανωτέρω ελαχίστων ορίων που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ.

topontiki.gr

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

ΗΠΑ – Δικαστική «βόμβα» για την Τουρκία – Η «τράπεζα του Ερντογάν» εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος

Εφετείο των ΗΠΑ απεφάνθη την Παρασκευή ότι η τουρκική κρατική τράπεζα Halkbank μπορεί να διωχθεί με την κατηγορία ότι βοήθησε το Ιράν να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις.Το 2ο Περιφερειακό Εφετείο των ΗΠΑ...

Νέα Ερυθραία – «Ζούσαμε χρόνια με τρομοκρατία» – Νέες μαρτυρίες για τον 40χρονο «Σαμουράι»

Νέες μαρτυρίες για το παρελθόν του 40χρονου, που σκότωσε έναν εργαζόμενου εταιρείας φυσικού αερίου και τραυμάτισε έναν μηχανολόγο στη Νέα Ερυθραία, έρχονται στο «φως»...

ΟΔΔΥ: Αυτοκίνητα με τιμή εκκίνησης από 300 ευρώ!

Στο τελωνείο Κω θα πραγματοποιηθεί η εκποίηση των οχημάτων στις αρχές Νοεμβρίου.Νέα δημοπρασία αυτοκινήτων θα πραγματοποιήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων...

Η πανδημία ευνοεί το leasing

Οι προσφορές leasing στη Γερμανία ξεπερνούν πλέον κατά πολύ την κλασική χρονομίσθωση αυτοκινήτων. Σήμερα, οι άνθρωποι προτιμούν το leasing για λόγους που σχετίζονται με...

Ζήτησε να επιστρέψει στη φυλακή επειδή δεν άντεχε τη σύζυγό του

Στα όρια του φαίνεται να έφτασε ένας άνδρας στην Ιταλία που τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό, καθώς εμφανίστηκε σε ένα αστυνομικό...