Αρχική Ελλάδα e-ΕΦΚΑ: Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για προστατευόμενα μέλη

e-ΕΦΚΑ: Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για προστατευόμενα μέλη

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «απογραφής και χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσων μελών» έθεσε σε λειτουργία ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) στο πλαίσιο των δράσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που επικαλείται το ΑΜΠΕ, με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία δεν απαιτείται πλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία στις κατά τόπους οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ, επιτυγχάνοντας το στόχο της καλύτερης και αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησής τους. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι μόνον κατά το 2020 χορηγήθηκε ασφαλιστική ικανότητα με αυτοπρόσωπη παρουσία στις δομές του e-ΕΦΚΑ σε 270.274 έμμεσα ασφαλισμένους.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται σε άμεσα ασφαλισμένους/συνταξιούχους με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα οι οποίοι επιθυμούν να απογράψουν-«συνδέσουν» έμμεσα μέλη, προκειμένου να τους αποδοθεί ασφαλιστική ικανότητα, με βάση αυτοματοποιημένους ελέγχους της μεταξύ τους σχέσης και της φοιτητικής/σπουδαστικής ιδιότητας για όσους φοιτούν στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η επέκταση της ασφαλιστικής ικανότητας του άμεσα ασφαλισμένου/συνταξιούχου στο προστατευόμενο (έμμεσο) μέλος. (Υπενθυμίζεται ότι ως έμμεσα ασφαλισμένοι θεωρούνται τα μέλη οικογένειας, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 22 του Νόμου 4529/2018).

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία, o χρήστης εισέρχεται, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και ακολουθεί τη διαδρομή: Αρχική -> Εργασία και ασφάλιση -> Ασφάλιση -> Απογραφή και ασφαλιστική ικανότητα μελών οικογένειας (e-ΕΦΚΑ) είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και ακολουθεί τη διαδρομή: → Επιλογή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τους Ασφαλισμένους → «Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσων ασφαλισμένων».

Σύντομος οδηγός χρήσης

Για την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ο άμεσα ασφαλισμένος ακολουθεί τα εξής βήματα αναλυτικά:

 • Ο χρήστης (άμεσα ασφαλισμένος) εισέρχεται στη διαδικτυακή εφαρμογή είτε μέσω του της εθνικής ψηφιακής πύλης (gov.gr) είτε μέσω του ιστότοπου του e- ΕΦΚΑ τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους ασφαλισμένους.
 • Εν συνεχεία, επιλέγει «Σύνδεση Χρήστη μέσω TAXISNET», για να πραγματοποιήσει είσοδο με τα διαπιστευτήριά του στο TAXISNET. Εισάγει τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του και επιλέγει Είσοδος.
 • Εμφανίζεται η σχετική οθόνη εργασίας.
 • Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο Απογραφή, προκειμένου να έχει πρόσβαση στην αντίστοιχη λειτουργικότητα της διαδικτυακής εφαρμογής.
 • Στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου.
 • Ο χρήστης θα πρέπει να αποδεχθεί την Υπεύθυνη Δήλωση, που εμφανίζεται και προκύπτει από το ν. 1599/86, επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο επιλογής.
 • Στη συνέχεια, ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του/της συζύγου και στην περίπτωση που θέλει να τον/την απογράψει ή/και να δώσει ασφαλιστική ικανότητα, αλλά και στην περίπτωση που δεν το επιθυμεί. Η ύπαρξη του/της συζύγου είναι προαιρετική. Η εφαρμογή μπορεί να προχωρήσει στα επόμενα βήματα χωρίς την ύπαρξη συζύγου, με την επιλογή του κουμπιού Επόμενο.
 • Στο αμέσως επόμενο βήμα, ο χρήστης επιλέγει, μέσω ενός πλαισίου επιλογής, εάν θέλει να απογράψει ή/και να ασφαλίσει το/τη σύζυγο.
 • Εάν ο άμεσα ασφαλισμένος επιλέξει ότι θέλει να απογράψει και να αποδώσει ασφαλιστική ικανότητα στο/στη σύζυγο, τότε ελέγχεται εάν ο/η σύζυγος έχει ήδη απογραφεί και του/της έχει δοθεί ασφαλιστική ικανότητα.

i. Ο χρήστης επιλέγει το πλαίσιο επιλογής που δηλώνει ότι ο/η σύζυγος δεν έχει ατομικό εισόδημα.

ii. Η χώρα συμπληρώνεται αυτόματα.

iii. Αν πρόκειται για Έλληνα υπήκοο, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί ο δήμος οικογενειακής μερίδας, ο οποίος δεν επιβεβαιώνεται.

iv. Αν πρόκειται για Έλληνα υπήκοο, τότε θα πρέπει να συμπληρωθούν είτε τα στοιχεία της ταυτότητας είτε τα στοιχεία του διαβατηρίου. Για την ταυτότητα θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός ταυτότητας και η ημερομηνία έκδοσης, ενώ για το διαβατήριο θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός διαβατηρίου, η ημερομηνία έκδοσης και λήξης.

v. Αν πρόκειται για υπήκοο της ΕΕ, τότε θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του διαβατηρίου (αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και ημερομηνία λήξης).

vi. Εάν πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας, τότε ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει τα παρακάτω στοιχεία του/της συζύγου:

Αριθμό διαβατηρίου

Ημ/νία έκδοσης διαβατηρίου

Ημ/νία λήξης διαβατηρίου

Αριθμό ‘Αδειας Παραμονής, (ο οποίος αναγνωρίζεται από την εφαρμογή είτε αρχίζει με GR είτε όχι)

Ημ/νία έκδοσης της άδειας παραμονής

Ημ/νία έναρξης ισχύος της άδειας παραμονής

Ημ/νία λήξης ισχύος της άδειας παραμονής (σε περίπτωση που είναι αορίστου χρόνου επιλέγει το αντίστοιχο πλαίσιο επιλογής)

 • Μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων, ο χρήστης επιλέγει Επόμενο.
 • Στην περίπτωση που ο άμεσα ασφαλισμένος θέλει να απογράψει και να αποδώσει ασφαλιστική ικανότητα στα τέκνα του, τότε επιλέγει προσθήκη τέκνου.
 • Ο χρήστης καταχωρεί το ΑΜΚΑ τέκνου.
 • Επιλέγει Επόμενο και εμφανίζεται η αντίστοιχη οθόνη εργασίας.

i. Η χώρα συμπληρώνεται αυτόματα.

ii. Εάν το τέκνο είναι Έλληνας υπήκοος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί ο δήμος κατοικίας.

iii. Εάν το τέκνο έχει ηλικία άνω των 18, τότε θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου (αριθμός και ημ/νία έκδοσης ταυτότητας ή αριθμός, ημ/νία έκδοσης και λήξης του διαβατηρίου).

iv. Εάν το τέκνο έχει ηλικία κάτω των 18, τότε τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου δηλώνονται προαιρετικά.

v. Εάν το τέκνο έχει ηλικία άνω των 18, τότε θα πρέπει να δηλωθεί ο ΑΦΜ και εάν είναι φοιτητής ή άνεργος.

vii. Εάν το τέκνο είναι Ευρωπαίος και φοιτητής, τότε πρέπει να δηλωθεί η χώρα φοίτησης. Εάν η χώρα φοίτησης δεν είναι Ελλάδα, τότε πρέπει η δηλωθεί χειρόγραφα η ονομασία του εκπαιδευτικού ιδρύματος και ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας.

vi. Εάν η χώρα φοίτησης είναι Ελλάδα, πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας.

vii. Εάν το τέκνο είναι υπήκοος τρίτης χώρας, τότε ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει τα στοιχεία του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής του τέκνου.

 • Μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων, ο χρήστης επιλέγει Αποθήκευση.
 • Ο χρήστης επιλέγει Υποβολή Αίτησης.
 • Εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς όλοι οι έλεγχοι της διαδικτυακής Εφαρμογής, καταχωρείται η αίτηση.

Κατά την επεξεργασία της αίτησης, υπάρχουν τα παρακάτω τρία σενάρια:

α) Το έμμεσο μέλος δεν είναι απογεγραμμένο, αλλά διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα, οπότε απογράφεται.

β) Το έμμεσο μέλος είναι απογεγραμμένο, αλλά δεν διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα, οπότε του αποδίδεται ασφαλιστική ικανότητα.

γ) Το έμμεσο μέλος δεν είναι ούτε απογεγραμμένο ούτε διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα, οπότε απογράφεται και του αποδίδεται ασφαλιστική ικανότητα.

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου «ξεγέλασε» το θάνατο 7 φορές

Έχει εξαπατήσει τον θάνατο επτά φορές και κέρδισε το λαχείο λίγο πριν πεθάνει.Θα μπορούσε να πει κανείς ότι έζησε μια περιπετειώδη...

Ινδία: Επιδρομή αρουραίων σε αστυνομικό τμήμα – Kατανάλωσαν 500 κιλά κάνναβης

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα σε αστυνομικό τμήμα της Ινδίας. Αρουραίοι μπούκαραν σε δωμάτιο και έφαγαν τη μαριχουάνα που είχε κατασχεθεί...

Ελληνική αεράμυνα: Αυτά είναι τα αντιαεροπορικά όπλα που διαθέτει η Ελλάδα (φωτογραφίες)

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας έχουν επαναφέρει στην επικαιρότητα το θέμα του...

e-ΕΦΚΑ: Ξεκίνησε η ρύθμιση οφειλών σε 24 δόσεις -Τι πρέπει να κάνετε για να ενταχθείτε

Σε 24, αντί 12, αυξάνονται οι μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στον e-ΕΦΚΑ, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα...

Σάκης Αρναούτογλου: Ο καιρός τον Δεκέμβριο – Πρώτη εκτίμηση

Τους χάρτες της αναλογικής εκτίμησης του καιρού για τον Δεκέμβριο «ανέβασε» με μορφή βίντεο ο Σάκης Αρναούτογλου στο προφίλ του, στο...