Τροποποιητικές δηλώσεις καλούνται να υποβάλλουν φορολογούμενοι που έχουν εντοπιστεί μέσα από τις διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να μην έχουν δηλώσει στην εφορία τα πραγματικά τους εισοδήματα.

Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή και κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η εφορία.