Στη χώρα μας, η ΕΛ.ΑΣ. αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες προχώρησε στην ταυτοποίηση και τη συλληψη ατόμων που βρίσκονταν πολύ ψηλά στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης.

Πρόκειται τόσο για ημεδαπούς όσο και για αλλοδαπούς που διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα και μετέβαιναν συχνά στις ΗΠΑ για τις παράνομες δραστηριότητές τους.