Στην έρευνα, &utm_campaign=[spontop]&fbclid=IwAR0RHiGwHIldxBH6r1n_xNxW4vwLb1n7l1_gKVCw1lwiDzE2H03D3lZjf4A#ref=rss”>σύμφωνα με το Spiegel, έλαβαν μέρος 2.500 άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες δεν βρίσκουν ένα «χτύπημα στον πισινό» προβληματικό, ενώ ένα χαστούκι μοιάζει να είναι εντάξει για ένα στα έξι άτομα.