Αρχική Οικονομία Εξωδικαστικός: Υπό ρύθμιση χρέη άνω του 1 δις ευρώ

Εξωδικαστικός: Υπό ρύθμιση χρέη άνω του 1 δις ευρώ

Οφειλές λίγο πάνω από το 1 δισ. ευρώ θα ρυθμιστούν μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού τους επόμενους πέντε μήνες, σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Ειδικότερα, αναμένονται ρυθμίσεις 1,1 δισ. ευρώ, οι οποίες προέρχονται από αιτήσεις ύψους 173 εκατ. ευρώ σε τελικό στάδιο αξιολόγησης, 653 εκατ. ευρώ αιτήσεις σε στάδιο αξιολόγησης από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς και το Δημόσιο και 226 εκατ. ευρώ σε αρχικό στάδιο.

Χαμηλότερα, στα 827 εκατ. ευρώ τοποθετεί τον πήχη των ρυθμίσεων το βασικό σενάριο της ΕΓΔΙΧ, σύμφωνα με το οποίο οι ρυθμίσεις θα προέρχονται από αιτήσεις 173 εκατ. ευρώ σε τελικό στάδιο αξιολόγησης, 528 εκατ. ευρώ αιτήσεις σε στάδιο αξιολόγησης από τράπεζες/servicers και Δημόσιο και 126 εκατ. ευρώ σε αρχικό στάδιο.

Αύξηση της εγκρισιμότητας

Αυτό που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, εν μέσω, μάλιστα, μιας ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικά συγκυρίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, είναι η ραγδαία αύξηση της εγκρισιμότητας από πλευράς χρηματοδοτικών φορέων καθώς, όπως είχε γράψει η «Η» (10/9/2022), τον Αύγουστο έφτασε το 78%, από 25% που ήταν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και 8% τον Μάιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας, μέχρι το τέλος Αυγούστου είχαν υποβληθεί οριστικά 7.670 αιτήσεις, ύψους 4 δισ. ευρώ, ενώ έχουν γίνει συνολικά 840 ρυθμίσεις οφειλών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 176 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία για τον μήνα Αύγουστο, που παραδοσιακά είναι μήνας διακοπών, καταδεικνύουν ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός ξεπερνά τις αρρυθμίες των πρώτων μηνών λειτουργίας του και κερδίζει την εμπιστοσύνη των οφειλετών. Ειδικότερα, στην πλατφόρμα «μπήκαν» 1.007 νέες αιτήσεις και οριστικά υποβλήθηκαν οι 727.

Οι λύσεις που προτείνονται είναι ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν διαγραφή οφειλών. Συγκεκριμένα, στις πολυμερείς ρυθμίσεις η μέση διαγραφή χρέους ανέρχεται σε 24,9% για τους χρηματοδοτικούς φορείς και 15,7% για το Δημόσιο.

Στατιστικά για τις οφειλές

Μεγάλη συγκέντρωση παρατηρείται ως προς τις οφειλές που βρίσκονται στον εξωδικαστικό συμβιβασμό στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, 49% αιτήσεων (18,8 χιλ.) και 51% συνολικών οφειλών (11 δισ.).

Πιο αναλυτικά:

Το 74% (16 δισ.) των οφειλών αφορούν φυσικά πρόσωπα. Η πλειοψηφία των οφειλών (78%) είναι προς χρηματοδοτικούς φορείς. Οι οφειλές που είναι μεγαλύτερες από 1 εκατ. ευρώ αποτελούν το 66% (14,2 δισ.) του συνόλου και αποτελούν το 10% (3,8 χιλ.) των αιτήσεων.

Το 89% (19,3 δισ.) των συνολικών οφειλών δεν είναι ενήμερο (στάδιο καθυστέρησης ή καταγγελίας) ενώ 66% (€2,6 δισ.) της συνολικής οφειλής των οριστικά υποβληθεισών αιτήσεων έχει εξασφάλιση μικρότερη του 50%. Από αυτές τις οφειλές – με μικρότερη εξασφάλιση- το 94% (2,4 δισ.) βρίσκεται σε στάδιο καθυστέρησης ή/και καταγγελίας.

Από τα 3,9 δισ. που έχουν υποβληθεί οριστικά, το 42% (1,6 δισ.) έχουν αξιολογηθεί και από αυτά έχει εγκριθεί ρύθμιση για το 51% (832 εκατ.). Από τα 386 εκ. που έχουν αξιολογηθεί από το Δημόσιο έχει εγκριθεί το 92% (354 εκατ.). Από τα 1,3 δισ. που έχουν αξιολογηθεί από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς έχει εγκριθεί το 38% (478 εκατ.).

Το 43% των προτάσεων ρύθμισης έχουν γίνει αποδεκτές από τους οφειλέτες (€357 εκατ. από τα €832 εκατ.). Η αποδοχή ρυθμίσεων των οφειλετών για τις διμερείς αιτήσεις κυμαίνεται στο 60%, ενώ για τις πολυμερείς στο 44%.

Από τα 357 εκατ. που έχουν αποδεχθεί οι οφειλέτες, έχουν ήδη ρυθμιστεί τα 176 εκατ. (49%) και 173 εκατ. (48%) βρίσκονται σε τελικό στάδιο ρύθμισης.

Τα 17 έτη η μέση διάρκεια για οφειλές προς Δημόσιο και 13 έτη για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς. Το 28% των οφειλών ρυθμίστηκε με διάρκεια μεγαλύτερη των 20 ετών.

Το 15,7% αποτελεί το μέσο ποσοστό διαγραφής για οφειλές προς Δημόσιο και 24,9% για οφειλές προς Χρηματοδοτικούς Φορείς. Το 26% (46 εκατ.) των ρυθμίσεων έχουν λάβει ποσοστό διαγραφής μεγαλύτερο του 30%.

ΤτΕ: Μείωση στα δάνεια που διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ στο β’ τρίμηνο του 2022

Στα 86.966 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς η συνολική αξία των δανείων που διαχειρίζονται οι εγχώριες Εταιρείες Διαχείρισης Πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα ιδρύματα του εξωτερικού, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ.

Αυτό ωστόσο που είναι ενθαρρυντικό είναι ότι στο β’ τρίμηνο καταγράφεται μείωση κατά 695 εκατ. ευρώ των δανείων που πέρασαν στις ΕΔΑΔΠ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς (87.661), γεγονός που δείχνει χαμηλότερο ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών.

Δάνεια προς επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 32.366 εκατ. ευρώ στο τέλος του β’ τριμήνου του 2022, από 32.811 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 424 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 32.284 εκατ. ευρώ στο τέλος του β’ τριμήνου του 2022.

Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 16.576 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 22 εκατ. ευρώ, στα 82 εκατ. ευρώ, στο τέλος του β’ τριμήνου του 2022.

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 151 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 12.080 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022.

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 99 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 42.520 εκατ. ευρώ στο τέλος του β’ τριμήνου του 2022.

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Πεντάγωνο – Τμήμα έρευνας UFO: Εξωγήινοι μπορεί να έχουν επισκεφθεί το ηλιακό μας σύστημα

Εξωγήινοι μπορεί να έχουν επισκεφθεί το ηλιακό μας σύστημα, αναφέρει προσχέδιο εγγράφου, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών όλων...

Άνθρωπος που «πέθανε» και επέστρεψε στη ζωή λέει ότι βρέθηκε στο «ειρηνικό πνευματικό βασίλειο»

Ένας άνδρας που πέθανε πριν επανέλθει στη ζωή λέει ότι δεν πηγαίνεις απλώς προς το φως – όπως προτείνουν τόσες πολλές δημοφιλείς ερμηνείες του...

Η μυστηριώδης δολοφονία στη Θεσσαλονίκη που πήρε παγκόσμιες διαστάσεις

Θεσσαλονίκη, πρωινό Κυριακής 16 Μαΐου 1948. Δύο βαρκάρηδες περπατούν αμέριμνοι στην παραλιακή λεωφόρο Νίκης. Μιλούν και παρατηρούν τη θάλασσα. Λίγα βήματα...

Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε υποβρύχιο drone που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πυρηνική επίθεση

Στη δοκιμή ενός νέου υποβρύχιου drone, ικανού να χρησιμοποιηθεί για πυρηνική επίθεση, ανακοίνωσε πως προχώρησε τις περασμένες 48 ώρες η Βόρεια Κορέα, αντιδρώντας στις...

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Λουκέτο έως 90 ημέρες σε βενζινάδικα και πρόστιμα έως 500.000 ευρώ

Προβλέπονται «λουκέτα», πρόστιμα και ποινές φυλάκισης για το λαθρεμπόριο καυσίμων, όπως επίσης και για τη φοροδιαφυγή από τα πρατήρια βενζίνης...