Αρχική Οικονομία Φορολογικές δηλώσεις: Ποιους και γιατί συμφέρει να τις καταθέσουν άμεσα

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιους και γιατί συμφέρει να τις καταθέσουν άμεσα

Πάνω από 1.000.000 φορολογούμενοι πρέπει, για το δικό τους συμφέρον, να επισπεύσουν τη συμπλήρωση και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, το αργότερο έως τα μέσα Ιουλίου.

Πρόκειται για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2020 επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού και ως εκ τούτου εντάσσονται φέτος στους πλήρως απαλλασσόμενους από τα τεκμήρια διαβίωσης,

Για τους φορολογούμενους αυτούς ισχύει φέτος μια άκρως ευνοϊκή διάταξη, σύμφωνα με την οποία όλες οι οικονομικές ενισχύσεις που τους καταβλήθηκαν πέρυσι από το κράτος, για να αναπληρωθούν μερικώς ή και ολικώς οι εισοδηματικές απώλειες εξαιτίας της πανδημίας, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν προσμετρώνται στα ετήσια εισοδήματά τους.

Συνέπεια της εφαρμογής της διάταξης αυτής είναι οι εν λόγω φορολογούμενοι, στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλουν φέτος, για το φορολογικό έτος 2020, να εμφανίζουν ποσά ετήσιων εισοδημάτων σημαντικά μειωμένα σε σύγκριση με πέρυσι.

Οι μειώσεις στα ετήσια εισοδήματα εκτιμάται ότι είναι τουλάχιστον 30% και σε πολλές περιπτώσεις φθάνουν ή και υπερβαίνουν το 50%.

Το ενδιαφέρον όμως είναι, όπως επισημαίνει σε ρεπορτάζ του ο «Ελεύθερος Τύπος», ότι εξαιτίας αυτής της δραστικής μείωσης, πολλοί από τους εν λόγω φορολογούμενους θα καταστούν φέτος αυτόματα δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων.

Ως εκ τούτου και προκειμένου να διασφαλίσουν άμεσα τη λήψη των επιδομάτων, θα πρέπει να επισπεύσουν την υποβολή των φετινών δηλώσεων.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη προσυμπληρωθεί στις δηλώσεις τους τα ποσά των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού και των λοιπών ενισχύσεων που έλαβαν πέρυσι, δεν πρέπει επ’ ουδενί να τους φρενάρει. Κι αυτό διότι δεν έχει γι’ αυτούς κανένα νόημα αυτή τη στιγμή να υποβάλουν τις δηλώσεις τους συμπεριλαμβάνοντας προσυμπληρωμένα και τα ποσά των συγκεκριμένων αποζημιώσεων και ενισχύσεων, δεδομένου ότι τα ποσά αυτά δεν αποτελούν εισόδημα και δεν προσμετρώνται στα ετήσια οικογενειακά τους εισοδήματα, οπότε δεν είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν.

Τα ποσά αυτά καλύπτουν, βεβαίως, προστιθέμενες διαφορές εισοδήματος λόγω τεκμηρίων, όμως για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους ισχύει φέτος εκτάκτως πλήρης απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης, λόγω του ότι θεωρούνται «πληττόμενοι». Αργότερα, όταν θα έχουν προσυμπληρωθεί, θα μπορούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις ώστε κι αυτά να αναγράφονται απλώς στις δηλώσεις τους.
Η σύνδεση με τα επιδόματα

Η υποβολή των δηλώσεων από τους φορολογούμενους των παραπάνω περιπτώσεων το συντομότερο δυνατό θα τους ωφελήσει, καθώς αμέσως μετά την υποβολή θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις για να εισπράξουν άμεσα, από τους επόμενους κιόλας μήνες, δύο επιδόματα: το επίδομα στέγασης και το επίδομα στήριξης τέκνων.

Για το επίδομα στέγασης, το δικαίωμα είσπραξης ενεργοποιείται άμεσα, το επόμενο μήνα από την υποβολή της δήλωσης και της αίτησης για την καταβολή του, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη καλύπτει ως προς την διάρκεια της μίσθωσης τουλάχιστον το εξάμηνο που ακολουθεί τον μήνα υποβολής της φορολογικής δήλωσης και της αίτησης για το επίδομα.

Για το επίδομα τέκνων, επίσης η είσπραξη μπορεί να ξεκινήσει άμεσα από τον επόμενο μήνα της υποβολής της φορολογικής δήλωσης και της αίτησης Α21. Μάλιστα, στην περίπτωση του επιδόματος αυτού ο για πρώτη φορά δικαιούχος φορολογούμενος θα εισπράξει τα ποσά του επιδόματος αναδρομικά για όλο το χρονικό διάστημα που θα έχει παρέλθει από την 1η.1.2021 μέχρι και την ημέρα πληρωμής!
Ποιοι πρέπει να επισπεύσουν την υποβολή

Σύμφωνα με διατάξεις, όπως αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος» που ψηφίστηκαν πρόσφατα και τέθηκαν σε ισχύ εκτάκτως μόνο κατά το τρέχον έτος, ως «πληττόμενοι» από την επιδημία του κορονοϊού και πλήρως απαλλασσόμενοι από τα τεκμήρια διαβίωσης θεωρούνται φέτος:

-Όσοι ασκούν ατομικές εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελευθέρια επαγγέλματα και κατά τη διάρκεια του 2020 είτε αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία των καταστημάτων ή των εγκαταστάσεων παραγωγής ή των γραφείων τους είτε θεωρούνται απλά «πληττόμενοι», εξαιτίας των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών και της άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τα οποία ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού.

-Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες των παραπάνω περιπτώσεων, εφόσον οι συμβάσεις εργασίας τους τέθηκαν σε αναστολή για οποιοδήποτε χρονικό κατά την διάρκεια του 2020.

-Οι εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία», ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος.

-Οι ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο 2020.

-Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεώθηκαν να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα κατά 40% έστω και για έναν από τους μήνες Μάρτιο έως Αύγουστο 2020 ή και Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020, καθώς και όσοι εξαναγκάστηκαν να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα τουλάχιστον κατά 30% έστω και σε έναν από τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020. Προϋπόθεση είναι να έχει γίνει αποδεκτή έστω και μία δήλωση COVID που υπέβαλαν το 2020 μέσω του ΤΑΧΙSnet.
Προϋποθέσεις

Για την απαλλαγή των 5 παραπάνω κατηγοριών φορολογουμένων από τα τεκμήρια διαβίωσης πρέπει επιπλέον να πληρούνται οι παρακάτω 3 προϋποθέσεις:

α) τουλάχιστον σε ένα από τα δύο προηγούμενα χρόνια, το 2019 και το 2020, να μην έχουν φορολογηθεί με βάση τα τεκμήρια,

β) μεταξύ 2019 και 2020 να μην έχει σημειωθεί κάποια μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία τους που να επηρέασε ανοδικά τα ποσά των τεκμηρίων,

γ) τυχόν δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποίησαν το 2020 (για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, μετοχών κ.λπ.) να μην υπερβαίνουν το πραγματικό τους εισόδημα ή αν το υπερβαίνουν η επιπλέον διαφορά να δικαιολογείται με χρηματικά ποσά που αναγράφονται στη φετινή φορολογική δήλωση.

Οι εκτάκτως εξαιρούμενοι από τα τεκμήρια διαβίωσης λόγω του ότι εντάσσονται στους «πληττόμενους» από την επιδημία του κορονοϊού δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν κάποιον κωδικό στη φετινή φορολογική δήλωση για να εξαιρεθούν. Γι’ αυτούς η εξαίρεση γίνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ με προσυμπλήρωση του κωδικού 985 στον πίνακα 9, στο τέλος του εντύπου Ε1.
Δεν θεωρούνται εισόδημα

Σύμφωνα με απόφαση της ΑΑΔΕ, οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις οι οποίες καταβλήθηκαν το 2020 για την κάλυψη εισοδηματικών απωλειών λόγω κορονοϊού και οι οποίες δεν θα υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα είναι, αναλυτικά:

-Η έκτακτη αποζημίωση της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.4690/2020 για τους εποχικά εργαζόμενους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου.

-Οι αγροτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID-19.

-Οι αποζημιώσεις και λοιπές παροχές ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους ή σε μη έχοντες εξαρτημένη εργασία λόγω COVID-19 και επιδόματα (αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ και των 534 ευρώ καθώς και η οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση των 400 ευρώ σε επιστήμονες πληττόμενους).

-Τα ποσά που εισπράχθηκαν το 2020 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε πληττόμενες επιχειρήσεις.
Επίδομα στέγασης: Τα κριτήρια και τα μηνιαία ποσά

Το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει:

-7.000 ευρώ για ένα άτομο-δικαιούχο,

-10.500 ευρώ για εγγάμους ή συνάψαντες σύμφωνο συμβίωσης χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,

14.000 ευρώ για εγγάμους με ένα εξαρτώμενο τέκνο,

-17.500 ευρώ για εγγάμους και δύο εξαρτώμενα τέκνα,

-21.000 ευρώ για εγγάμους με τρία ή περισσότερα τέκνα.

Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε:

-70 ευρώ το μήνα, για το ένα άτομο-δικαιούχο,

-105 ευρώ το μήνα, για εγγάμους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,

-140 ευρώ το μήνα, για εγγάμους με ένα εξαρτώμενο τέκνο,

-175 ευρώ το μήνα, για εγγάμους με δύο εξαρτώμενα τέκνα,

-210 ευρώ το μήνα, για εγγάμους με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Μεσσηνία: Παρουσιάστηκαν οι υποψήφιοι για τις προκριματικές του ΣΥΡΙΖΑ

Ανεβάζουν ταχύτητες τα κομματικά επιτελεία, καθώς απομένουν λιγότεροι από δύο μήνες για τις ευρωεκλογές, και η μεγάλη μάχη δίνεται...

Οι τελευταίες στιγμές ενός Αφροαμερικανού πριν πεθάνει, ενώ τον πιέζουν αστυνομικοί – «Δεν μπορώ να αναπνεύσω!»

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν...

«Tο παιδί αισθανόταν ένα βάρος» – Συγκλονίζει η υπόθεση του αγοριού που πήρε το 100 για να καταγγείλει τον πατέρα του

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν...

Ημερίδα του ΚΚΕ στην Καλαμάτα – Στο επίκεντρο η Ποινική Δικαιοσύνη

Σύσκεψη – συζήτηση διοργανώνει η Τ.Ε. Μεσσηνίας του ΚΚΕ, το Σάββατο 13 Απρίλη και ώρα 7μμ, στην...

Συνελήφθη 46χρονη για revenge porn – Έστελνε σε συγγενείς του πρώην της αποκαλυπτικές φωτογραφίες

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν...