Με αυτόν τον τρόπο εκφράστηκε η γενικευμένη διαμαρτυρία για τη στάση της Βρετανίας, αλλά και άλλων χωρών, στο Κυπριακό.

Σε πολλά σημεία ακούστηκαν καμπάνες των εκκλησιών και σειρήνες συναγερμού.