Αρχική Πολιτική Καμπόσος σε Νίκα: «Η «Πελοπόννησος Α.Ε.» δεν είναι φέουδο κανενός»

Καμπόσος σε Νίκα: «Η «Πελοπόννησος Α.Ε.» δεν είναι φέουδο κανενός»

Την ξεκάθαρη πρόθεση της ΠΕΔ Πελοποννήσου να παραμείνει σε λειτουργία η Πελοπόννησος ΑΕ εκφράζει με νέα επιστολή του ο Πρόεδρος της Ένωσης Δημήτρης Καμπόσος

Στην επιστολή με αποδέκτες τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας, το Περιφερειακό Συμβούλιο, το Δ.Σ. της Πελοπόννησος Α.Ε. και το Δ.Σ. της ΠΕΔ Πελοποννήσου, τίθενται ερωτήματα για τη στάση του κ. Νίκα στην υπόθεση.

Αναλυτικά:

Με την από 21-12-2020 επιστολή μας διατυπώσαμε την πάγια θέση μας ότι η συνέχιση της λειτουργίας της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ» είναι επιβεβλημένη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέραμε σε αυτή, ενώ οποιαδήποτε πρόταση για αναστολή λειτουργίας της και αντικατάστασή της με μία καινούρια εταιρεία, είναι απέναντι από τα αναπτυξιακά συμφέροντα των πολιτών της Πελοποννήσου.

Δείχνοντας και εμπράκτως την πρόθεση μας να μην στερηθούν οι συμπολίτες μας και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ένα τόσο χρήσιμο αναπτυξιακό «εργαλείο» ενημερώσαμε ότι δεν έχουμε αντίρρηση η Περιφέρεια Πελοποννήσου να υλοποιήσει την απόφαση που είχε λάβει κατά το περιφερειακό συμβούλιο της 6ης Νοεμβρίου 2020 ενώ συγχρόνως ζητήσαμε την άμεση συνέχιση των εργασιών της διακοπείσας ΓΣ της εταιρείας.

Παρά ταύτα και ενώ αναμένουμε τον ορισμό ημεροχρονολογίας για την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, προς μεγάλη μας έκπληξη αλλά και απογοήτευση, διαπιστώσαμε ότι στο προσεχές περιφερειακό συμβούλιο της 29ης Δεκεμβρίου 2020 έχει τεθεί ως θέμα: «Λύση και εκκαθάριση εν λειτουργία της -Πελοπόννησος ΑΕ Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ.»

Μας προκαλεί απογοήτευση το γεγονός ότι ο κ. Νίκας αντιδρά απέναντι σε ό,τι είχε ανακοινώσει ως πρόθεση του στο πρόσφατο παρελθόν, απέναντι και από αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, χωρίς να έχει αλλάξει κανένα δεδομένο από όσα είχε υπόψη του όταν εξέφραζε αυτές τις προθέσεις και εισηγούνταν στο περιφερειακό συμβούλιο.

Αφού πληροφορήσουμε για άλλη μια φορά τον κ. Νίκα, καθόσον προφανώς κατόπιν δικής του επιθυμίας ετέθη το θέμα, πως μια τέτοια ενέργεια, για λόγους που έχουμε επίσης πολλάκις αναλύσει, μας βρίσκει παντελώς αντίθετους, θα θέλαμε να τον ενημερώσουμε ότι, αν υποτεθεί ότι υπερψηφίζεται η πρότασή του (γεγονός βέβαια που δεν θεωρούμε πιθανό καθόσον οι περιφερειακοί σύμβουλοι γνωρίζουν πλέον την πραγματική κατάσταση και τις προτάσεις αλλά και την διάθεσή μας για εξεύρεση λύσης), το μόνο που θα έχει καταφέρει θα είναι ένα ακόμα λάθος καθώς θα οδηγηθούν στην κρίση της δικαιοσύνης θέματα όχι νομικά αλλά με πολιτική διάσταση που μπορούν να επιλυθούν με συζήτηση ανάμεσα σε θεσμικούς φορείς.

Θα έπρεπε να μην αγνοεί επιδεικτικά το γεγονός ότι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για την τύχη της εταιρείας είναι η ΓΣ αυτής στην οποία εκπροσωπούμαστε με 50% έκαστος και ήδη η δική μας βούληση είναι πολλάκις εκπεφρασμένη και δεν είναι άλλη από την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για τη λειτουργία της επιχείρησης. 

Η αλαζονεία που επιδεικνύει πλέον ο κ. Νίκας και η υποτίμηση της γνώμης των δημάρχων της Πελοποννήσου, όπως έχει εκφραστεί μέσα και από τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΠΕΔ, μόνο επιζήμια μπορεί να είναι. Η εμμονή χωρίς επιχειρήματα και η στείρα άρνηση, σε κάθε πρόταση για λύση που έχει διατυπωθεί από τους δημάρχους της Πελοποννήσου, δεν οδηγεί πουθενά. 

Θα έπρεπε δε να γνωρίζει ο κ. Περιφερειάρχης ότι τέτοιες συμπεριφορές, που πιθανότατα ακολουθούνται τεχνηέντως για να οδηγούν σε αδιέξοδα την εταιρεία, είναι καταχρηστικές ενώ αυτός που τις δημιουργεί δεν μπορεί και να τις επικαλείται, ως λόγους για τη λύση της εταιρείας, πιθανότατα ενώπιον δικαστηρίων και άλλων αρχών.

Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τους λόγους που ο κ. Περιφερειάρχης δεν επιθυμεί να παραμείνει η εταιρεία σε λειτουργία και να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα ο ενδελεχής διαχειριστικός έλεγχος που με πρόταση μας αποφάσισε η ΓΣ και να δοθούν απαντήσεις σε κάθε είδους ερωτήματα και τυχόν σκοτεινά σημεία. 

Πρώτοι εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε να έχουμε πλήρη γνώση των πεπραγμένων της «Πελοπόννησος ΑΕ» και για αυτό έχουμε ζητήσει τον πλήρη διαχειριστικό έλεγχο της. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι οποιεσδήποτε τυχόν πλημμέλειες αφορούν το παρελθόν και θα αποφασίσουν και αξιολογήσουν αυτές οι αρμόδιες αρχές. Είναι δε πρωτάκουστο να ζητείται η λύση και εκκαθάριση εταιρειών με την ύπαρξη και μόνο του ενδεχομένου να ξεκινήσει κάποια στιγμή στο μέλλον κάποια διαδικασία διερεύνησης τυχόν ευθυνών προηγούμενων διοικήσεών τους, με κάποιο αποτέλεσμα που επί του παρόντος κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα να γνωρίζει, αλλά κάποιοι επιθυμούν να υποθέτουν! 

Αυτό που θέλουμε να θεωρούμε ως μόνο βέβαιο είναι ότι από τη σημερινή λειτουργία της εταιρείας, δε δημιουργούνται πρόσθετες υποχρεώσεις, γιατί αν τυχόν δημιουργούνται την ευθύνη την έχει ο κ. Νίκας και η διοίκηση του. 

Ως εκ τούτων ουδεμία ζημία προκαλείται σήμερα στους μετόχους από την συνέχιση της λειτουργίας αυτής. Και ενώ ο κ. Νίκας παραμένει Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ και η εταιρεία συνεχίζει να διοικείται από διευθύνοντα σύμβουλο της επιλογής του, που αμφότεροι θα έπρεπε να ενεργούν με σκοπό την ανάπτυξη αυτής και την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών, ξεχνάει κατά βούληση την ιδιότητα του αυτή και κινεί διαδικασίες με στόχο την λήψη αποφάσεων για την βεβαίωση απαιτήσεων εις βάρος της αγνοώντας όμως επιδεικτικά την υποχρέωση που πηγάζει εκ της ιδιότητας του ως Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας να αναζητήσει και τις τυχόν απαιτήσεις της εταιρείας από την Περιφέρεια. 

Να του θυμίσουμε πως ο ορκωτός που ο ίδιος όρισε και συνεχώς επικαλείται δήλωσε στο ΔΣ (απόσπασμα από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά): «…εάν οριστικοποιηθεί ο διαχειριστικός έλεγχος και κλείσουν …… και βγουν ότι κακώς έγιναν οι υπερβάσεις των έργων τότε ως Πελοπόννησος θα γράψει στα βιβλία της λογιστικά, μια απαίτηση από την Περιφέρεια η οποία θα έρθει να συμψηφιστεί με την υποχρέωση που φαίνεται…» δηλαδή θα αποσβεστεί η υποχρέωση προς την Περιφέρεια με την απαίτηση από την Περιφέρεια και η ζημία με το έσοδο, που σημαίνει ότι ουδεμία υποχρέωση θα υπάρχει της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.» και κανένας νομικός λόγος δεν θα συντρέχει για την λήψη μέτρων, όπως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για να μην οδηγηθεί στην λύση και εκκαθάριση.

Μήπως γι’ αυτό βιάζεται ο κ. Νίκας να κλείσει άρον άρον την εταιρεία για να μην αποδειχθεί πως τελικά η «Πελοπόννησος ΑΕ» δε θα χρωστά στην Περιφέρεια και άρα δεν χρειάζεται καμία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου;

Τα ερωτήματα αυτά είναι εύλογα, ιδιαίτερα δε όταν πηγάζουν από τοποθετήσεις του ίδιου ορκωτού που κατ’ επανάληψη επικαλείται ο κ. Νίκας. Θα πρέπει επίσης να τον ενημερώσουμε ότι οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα από την Γενική Συνέλευση και ως εκ τούτου δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 ν. 4548/18.

Επιθυμία της Π.Ε.Δ., των Δημάρχων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ήταν η αγαστή συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Πελοπόννησος Α.Ε. να αποτελέσει τον αναπτυξιακό οργανισμό που θα σταθεί αρωγός στην ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία των πολιτών της Πελοποννήσου. 

Όπως όμως στην πράξη αποδεικνύεται κάτι τέτοιο ουδέποτε υπήρξε στον σχεδιασμό του κ. Νίκα. Αντίθετα φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι ανέκαθεν επιθυμούσε να έχει τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας και όταν η ίδια η ΠΕΔ , με γνώμονα το συμφέρον των Πελοποννησίων που είναι η συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας, πρότεινε λύση που το ίδιο το περιφερειακό συμβούλιο είχε υιοθετήσει, αντιδρά με περισσό εγωισμό και ζητά την έγκριση του συλλογικού οργάνου της περιφέρειας για την εσπευσμένη λύση της εταιρείας.

Δηλώνουμε για άλλη μια φορά την επιθυμία μας, εν αναμονή και του πορίσματος του διαχειριστικού ελέγχου που έχει ζητηθεί από την ΠΕΔ, να εξεταστούν όλες οι επιλογές που υπάρχουν για τη συνέχιση της λειτουργίας της, ακόμη και χωρίς την Περιφέρεια, αν το ΠΕΣΥ το αποφασίσει.

Η «Πελοπόννησος ΑΕ» δεν είναι φέουδο κανενός, που για προσωπικούς λόγους και «καπρίτσια» επιθυμεί το κλείσιμό της. Είναι περιουσία των Πελοποννησίων και οφείλουμε όλοι να την προστατεύσουμε από ενέργειες ή και παραλείψεις που μπορούν να βλάψουν τα συμφέροντα της, να μειώσουν την δυνατότητα λειτουργίας της, να μειώσουν τη δυνατότητα λήψης έργων και εσόδων και εν τέλει βλάπτουν τα συμφέροντα των πολιτών στους οποίους είμαστε όλοι υπόλογοι και λογοδοτούμε.

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Λίβανος: Απελπισμένος πατέρας «μπούκαρε» σε τράπεζα για να στείλει λεφτά στον γιο του που βρίσκεται στην Ουκρανία

Το τραπεζικό σύστημα της Λιβύης περνάει μία από τις χειρότερες περιόδους του. Οι καταθέτες δεν μπορούν να τραβήξουν τις καταθέσεις τους και αυτό δημιουργεί...

Σοκ στο Αιγάλεω: Μαθητής και διευθυντής σχολείου πιάστηκαν στα χέρια – Στο νοσοκομείο o 16χρονος και ο διευθυντής

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε σε ΕΠΑΛ στο Αιγάλεω κατά την οποία ένας 16χρονος μαθητής και ο διευθυντής του σχολείου κυριολεκτικά πιάστηκαν στα...

Συντάξεις: Όλοι όσοι συνταξιοδοτούνται πριν τα 62. Πίνακες – Παραδείγματα

Εκτός από τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και φέτος πριν το 62o έτος της ηλικίας και μόνο με...

Κρήτη: 97χρονος καφετζής σε καφενείο 100 χρόνων στη Νίβριτο!

Στην Νίβριτο Δήμου Γόρτυνας και επί του κεντρικού δρόμου δεσπόζει το καφενείο του 97χρονου Βαγγέλη Παπουτσάκη.Σύμφωνα με τον ίδιο το καφενείο...

ΕΟΦ: Ανακαλείται γνωστό καλλυντικό προϊόν

Στην ανάκληση ενός γνωστού καλλυντικού προϊόντος προχώρησε ο ΕΟΦ, καθώς κατά τον εργαστηριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εντοπίστηκε περιεκτικότητα σε αιθανόλη και...