Αρχική Οικονομία Λάθη σε 200.000 δηλώσεις ιδιοκτητών ακινήτων με μειωμένα ενοίκια – Τι πρέπει...

Λάθη σε 200.000 δηλώσεις ιδιοκτητών ακινήτων με μειωμένα ενοίκια – Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Περίπου 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι κατά τους μήνες Μάρτιο – Αύγουστο 2020 υποχρεώθηκαν να εισπράξουν μειωμένα κατά 40% τα ενοίκια που είχαν συμφωνήσει με τους μισθωτές τους, δεν κατάφεραν να κατοχυρώσουν τις εκπτώσεις φόρου που δικαιούνται. Ο λόγος είναι ότι κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των δηλώσεων μίσθωσης και των δηλώσεων εισοδηματικής απώλειας λόγω αναγκαστικής μείωσης μισθωμάτων (των δηλώσεων Covid), τις οποίες υπέβαλαν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέσω του Τaxisnet, υπέπεσαν σε σοβαρά λάθη ή σε παραλείψεις, εξαιτίας των οποίων δεν κατέστη δυνατός ο υπολογισμός των εκπτώσεων. Ως εκ τούτου, στους ιδιοκτήτες αυτούς βεβαιώθηκε ολόκληρος ο ΕΝΦΙΑ του 2020, χωρίς καμία μείωση λόγω υπολογισμού εκπτώσεων φόρου βάσει δηλώσεων Covid.

Ενημέρωση

Η ΑΑΔΕ εντόπισε τα λάθη και τις παραλείψεις, κατά την επεξεργασία των δηλώσεων των συγκεκριμένων ιδιοκτητών, και εξέδωσε χθες ενημερωτική ανακοίνωση. Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «από την επεξεργασία των δηλώσεων Covid και των δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μηνών Μαρτίου – Αυγούστου 2020, διαπιστώθηκε πλήθος περιπτώσεων με λάθη ή παραλείψεις, καθώς και περιπτώσεις για τις οποίες απαιτούνται διευκρινίσεις από τους ενδιαφερόμενους». Βάσει των όσων επισημαίνονται στην ίδια ανακοίνωση, ο αριθμός των φορολογούμενων ιδιοκτητών που υπέπεσαν στα λάθη και στις παραλείψεις ανέρχεται σε περίπου 200.000. Οι εν λόγω ιδιοκτήτες, όπως σημειώνει η ΑΑΔΕ, «θα λάβουν οδηγίες στο λογαριασμό τους στο Τaxisnet ώστε να αποκαταστήσουν τα όποια λάθη ή παραλείψεις και να επωφεληθούν της έκπτωσης φόρου».

Παραλείψεις

Οι περιπτώσεις λαθών και παραλείψεων που εντόπισε η ΑΑΔΕ αφορούν κυρίως στα εξής:

* Υποβολή δήλωσης Covid, χωρίς να είναι σε ισχύ συμφωνία μίσθωσης, με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων.

* Ασυμφωνία μηνιαίου μισθώματος και αρχικού ποσού δήλωσης Covid.

* Μη συμπλήρωση στη δήλωση Covid του είδους της μίσθωσης (π.χ. επαγγελματική).

Επίσης, όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, «θα ζητηθούν διευκρινίσεις σε περιπτώσεις ασυμφωνιών που έχουν εντοπιστεί σε δηλώσεις Covid που έχουν υποβληθεί από περισσότερους από έναν συνιδιοκτήτες». Στόχος είναι η έκπτωση που αναλογεί στο συνολικό μηνιαίο μίσθωμα να μην υπολογίζεται στο 100% για κάθε έναν από τους συνιδιοκτήτες, αλλά να περιορίζεται ώστε, για κάθε συνιδιοκτήτη, να είναι ανάλογη με το ποσοστό συνιδιοκτησίας του. Π.χ. σε μηνιαίο ενοίκιο 1.000 ευρώ που μειώθηκε αναγκαστικά κατά 40%, δηλαδή κατά 400 ευρώ, και αφορά σε ακίνητο 4 συνιδιοκτητών, καθενός εκ των οποίων το ποσοστό συνιδιοκτησίας είναι 25%, η έκπτωση φόρου, η οποία ισοδυναμεί με το 30% του ποσού των 400 ευρώ, δηλαδή με το ποσό των 120 ευρώ, να μην ισχύσει ολόκληρη για κάθε έναν από τους συνιδιοκτήτες και όλοι μαζί να τύχουν έκπτωσης 480 ευρώ (4 Χ 120 ευρώ), αλλά να μοιραστεί στον καθέναν κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας του, δηλαδή κατά το 25%, και να περιοριστεί στα 30 ευρώ ανά συνιδιοκτήτη (120 Χ 25%).

Μηνύματα

Η ΑΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικά μηνύματα προς τους 200.000 ιδιοκτήτες με τα οποία θα τους ειδοποιεί για τη διόρθωση των στοιχείων των δηλώσεων Covid και των δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης, τις οποίες έχουν υποβάλει. Η αποστολή των μηνυμάτων θα αρχίσει από τη Δευτέρα, 26/10. Από τη στιγμή που οι δηλώσεις Covid θα επανυποβληθούν χωρίς λάθη ή παραλείψεις, οι ιδιοκτήτες θα κατοχυρώσουν τις εκπτώσεις φόρων που δικαιούνται και τα ποσά των εκπτώσεων αυτών θα αφαιρεθούν είτε από τις επόμενες μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ του 2020 που λήγουν τους μήνες Νοέμβριο 2020, Δεκέμβριο 2020, Ιανουάριο 2021 και Φεβρουάριο 2021, είτε από άλλες φορολογικές οφειλές που θα ακολουθήσουν τον ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι σήμερα, από δηλώσεις Covid, έχουν χορηγηθεί σε περίπου 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων εκπτώσεις φόρου, συνολικού ύψους σχεδόν 34 εκατ. ευρώ. Τα ποσά των εκπτώσεων αυτών αφαιρέθηκαν στις περισσότερες των περιπτώσεων από τον ΕΝΦΙΑ του 2020 που βεβαιώθηκε τον Σεπτέμβριο.

Οικειοθελείς μειώσεις

Εν τω μεταξύ, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή (υπ’ αριθμόν Α.1230/2020), η οποία εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την υποβολή της δήλωσης Covid, στις περιπτώσεις που έχει επέλθει μείωση μισθώματος τουλάχιστον 30%. Βάσει των όσων προβλέπονται στην απόφαση:

* Σε περίπτωση που, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με το μισθωτή, το μίσθωμα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 μειώνεται σε ποσοστό τουλάχιστον 30%, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού Covid-19, οι εκμισθωτές ακινήτων οφείλουν να υποβάλουν δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος (δήλωση Covid) για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020, κατά περίπτωση. Η ως άνω δήλωση, αρχική ή τροποποιητική, υποβάλλεται μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση, με εξαίρεση τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

* Η δήλωση Covid για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο με μείωση του μισθώματος κατά τουλάχιστον 30%, πρέπει να υποβληθεί μέχρι και την 20ή Νοεμβρίου 2020.

Προκειμένου να υποβληθεί η δήλωση Covid, θα πρέπει μέχρι την ως άνω ημερομηνία να έχει υποβληθεί η αρχική ή η τροποποιητική δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη. Η αποδοχή της δήλωσης Covid για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο από τους μισθωτές θα μπορεί να διενεργείται μέχρι και την 27η Νοεμβρίου 2020.

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Τρίχρονο παιδί «θαύμα» έγινε το νεότερο μέλος της Mensa

Ένα νήπιο έγινε το νεότερο μέλος της Mensa στη Βρετανία σε ηλικία μόλις τριών. Πριν κλείσει τα τρία του χρόνια, έμαθε να μετρά μέχρι...

Οι 14 νέες megacities που θα αναδυθούν έως το 2050 με πληθυσμό 213 εκατ. κατοίκων

Μέχρι το 2050 το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε πόλεις καταγράφοντας μια μεγάλη αύξηση συγκριτικά με το 54% το 2020.Αυτή η αύξηση,...

Ρέθυμνο: Τι οδήγησε στην αιματηρή συμπλοκή με τον αστυνομικό

Τις ακριβείς συνθήκες του αιματηρού επεισοδίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε μπαρ στην πόλη του Ρεθύμνου εξετάζουν οι αρχές. Σύμφωνα με την αρχική πληροφόρηση...

Στο φως οι διάλογοι με μαφιόζους που «καίνε» αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ – Άνω κάτω η Κατεχάκη

Δημοσίευμα με φερόμενους ως επίορκους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ, πυροδότησε την παρέμβαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου.Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση,...

Φορολογικές δηλώσεις 2023: Οι 8 μηνιαίες δόσεις, η έκπτωση φόρου και οι ημερομηνίες «κλειδιά»

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του 2023, που θα αφορά τα εισοδήματα που έχουν αποκτήσει...