Οι ειδικοί πιστεύουν ότι ο μετεωρίτης είναι γηραιότερος από τη Γη και ίσως σχηματίστηκε από ηφαιστειακή δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει, αν επιβεβαιωθεί, ότι πρόκειται για πρωτοπλανήτη.

Η εκτιμώμενη ηλικία του μετεωρίτη -4,566 δισεκατομμύρια έτη- τοποθετεί την προέλευση του μόλις δύο εκατομμύρια χρόνια μετά το σχηματισμό του ηλιακού συστήματος μας. Ο μετεωρίτης ονομάστηκε Erg Chech 002 και ζυγίζει σχεδόν 30 κιλά.