Αρχική Ελλάδα Νέο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»: Ημερομηνίες, ποσά και επιλέξιμες κατοικίες

Νέο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»: Ημερομηνίες, ποσά και επιλέξιμες κατοικίες

Δύο αλλαγές περιλαμβάνει ο οδηγός του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» που δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα προβλέπονται νέες ημερομηνίες ανά περιφέρεια για την έναρξη υποβολής προτάσεων, δέκα ημέρες αργότερα από τις αρχικές. Η αρχή θα γίνει με την περιφέρεια Θεσσαλίας στις 9 Δεκεμβρίου ενώ τελευταία θα γίνει η υποβολή των προτάσεων για τις πολυκατοικίες στις 18 Ιανουαρίου.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά στο απαιτούμενο από τις πολεοδομίες πιστοποιητικό (βεβαίωση, νομίμως εκδοθείσας οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση τακτοποίησης αυθαιρέτου) για να υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα. Στην παρούσα φάση προβλέπεται ότι το πιστοποιητικό δεν είναι υποχρεωτικό και μπορεί να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση. Ωστόσο η κατάθεση του πιστοποιητικού θα είναι υποχρεωτική σε επόμενο βήμα της διαδικασίας.

Τι πρέπει να ξέρετε για το νέο "Εξοικονομώ – Αυτονομώ"

Το πρόγραμμα

Όπως αναφέρεται στον οδηγό το πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι». Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που:

  • διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο,
  • χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και
  • των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες κινήτρων, στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους:

σδφγηξκ

Σε ό,τι αφορά στις αιτήσεις για πολυκατοικίες αυτές θα ξεκινήσουν σε όλη την επικράτεια στις 18 Ιανουαρίου.

Επίσης, προβλέπονται  κίνητρα για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών, ενώ προβλέπεται ειδική κατηγορία κινήτρων για αυτοτελείς παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης μόνο των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς, δηλαδή, να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.

Διαδικασία

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα εξετάζει εάν πληροί τα κριτήρια, συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συμπληρώνει την αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος, που θα ανοίξει στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, επιλέγοντας εάν επιθυμεί, τη χορήγηση δανείου και από ποιον χρηματοπιστωτικό οργανισμό θα γίνει αυτό. Επίσης, απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ).

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 896,75 εκατ. ευρώ. Τα 692 εκατ. ευρώ προέρχονται από το ΕΠΑNΕΚ- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»- 170,75 εκατ. ευρώ από τα ΠΕΠ – Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα) και 34 εκατ. ευρώ από Εθνικούς Πόρους.

Επιλέξιμες κατοικίες

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν είτε μονοκατοικίες ή πολυκατοικίες ή μεμονωμένα διαμερίσματα

Για τα κτίρια οι γενικές προϋποθέσεις, είναι:

Να υφίστανται νόμιμα.

Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.

Να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.

Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Το πρόγραμμα επιδοτεί μια σειρά από παρεμβάσεις όπως παρεμβάσεις σε κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμού, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης ψύξης, συστήματα ζεστού νερού χρήσης και άλλα συστήματα αυτονόμησης όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές), σημεία επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος, συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home), αναβάθμιση ανελκυστήρα και αναβάθμιση φωτισμού.

Κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής

Οι Ωφελούμενοι δικαιούνται την αντίστοιχη επιχορήγηση, ανάλογα με το εισόδημά τους ενώ αναλαμβάνουν την πληρωμή του υπολοίπου ποσού με ίδια κεφάλαια ή με δανεισμό, εφόσον το επιθυμούν, είτε για το ποσό που θα επιλέξουν είτε για το ποσό που θα τους εγκριθεί από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό με 100% επιδότηση επιτοκίου, ή με συνδυασμό των παραπάνω.

Συγκεκριμένα το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης ανέρχεται σε 4,00% . Η εισφορά του Ν.128/22-28.8.1975 (ΦΕΚ Α’ 178), που ανέρχεται σε ποσοστό 0,12%, επιβάλλεται στο μέρος του κεφαλαίου του χρηματοπιστωτικού οργανισμού και επιβαρύνει τον ωφελούμενο. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισης φακέλου δανείου. Τo κόστος διαχείρισης φακέλου, για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα, καλύπτεται από τους πόρους του Ταμείου «Εξοικονομώ ΙΙ».

Τέλος ως προς το δάνειο προβλέπονται τα εξής:

Δεν είναι επιτρεπτή η απαίτηση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό εμπράγματων εξασφαλίσεων για τη χορήγηση του δανείου. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα να τεθεί εγγυητής κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, σε όσες περιπτώσεις οι πολίτες το επιθυμούν προκειμένου να βελτιώσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και ιδίως στις περιπτώσεις ηλικιωμένων, ανηλίκων, καθώς και πολιτών που στερούνται επαρκούς ατομικού εισοδήματος, όπως νοικοκυρές και άνεργοι.

Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4) ή πέντε (5) ή έξι (6) έτη και η επιδότηση επιτοκίου αφορά σε όλη τη διάρκεια του δανείου.

Η τοκοχρεωλυτική απόσβεση του δανείου γίνεται με μηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων και σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.

Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.

Πηγή capital.gr

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Τρόμος: Ψάρεψαν κατά λάθος, καρχαρία ίσο με το μέγεθος του σκάφους τους

Την τρομακτική εμπειρία που έζησαν κάποιοι ψαράδες στην Αυστραλία δεν πρόκειται να την ξεχάσουν ποτέ. Ο Πολ Μπάρνινγκ και το σκάφος...

Προσοχή: Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδα φαρμάκου για μυκητιάσεις

Την ανάκληση της παρτίδας 8266H με ημερομηνία λήξης 31/08/2021 του φαρμακευτικού προϊόντος AZZOL-S CAPS 100MG/CAP BT x 14 (BLIST 2...

Χρέη: Νέα ρύθμιση οφειλών σε 24 ή 48 δόσεις – Ποιους αφορά

Ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά, επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων φέρνει η νέα ρύθμιση για χρέη που γεννήθηκαν με το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού. Όλοι οι φορολογούμενοι θα...

Συλλήψεις για ναρκωτικά και κλοπές στη Μεσσηνία

Συνελήφθησαν τρία (3) άτομα για ναρκωτικά Συνελήφθησαν, χθες (2.3.2021) το πρωί, σε τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις, στη Μεσσήνη και στην Καλαμάτα Μεσσηνίας,...

Σοκ για όσους πληρώνουν ασφάλειες αυτοκινήτων στην Ελλάδα

Υψηλά πρόστιμα προβλέπει ο νόμος για τα ανασφάλιστα οχήματα, τα οποία επιβάλλονται σε περίπτωση ελέγχου από την Τροχαία. Στοιχεία από την Επιτροπή Αυτοκινήτων κατά την...