Αρχική Πολιτική Ο Γ. Λαμπρόπουλος για την κατασκευή του Οδικού Άξονα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη

Ο Γ. Λαμπρόπουλος για την κατασκευή του Οδικού Άξονα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χθες, 23/3/2023, το Ελεγκτικό Συνέδριο απεφάνθη ότι «Δεν Κωλύεται η Υπογραφή της Σύμβασης» για την κατασκευή του Οδικού Άξονα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη. Αυτό σημαίνει ότι, εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, περατώθηκαν πλέον όλες οι χρονοβόρες διαδικασίες, υπογράφεται η Σύμβαση και ξεκινούν οι εργασίες.

Μέσα στο 2025, η Μεσσηνία, θα διαθέτει στο εσωτερικό της οδικό δίκτυο, έναν ασφαλή δρόμο, που θα σώσει ζωές και θα φέρει μεγάλη ανάπτυξη σε όλο τον Νομό.

Μετά τον δρόμο Τρίπολης-Καλαμάτας, επιτυγχάνουμε και τον δεύτερο μεγάλο στόχο μας, που ήταν η κατασκευή του οδικού άξονα από την Καλαμάτα μέχρι την Μεθώνη.

Συνεχίζουμε τον αγώνα και για τον δρόμο από την Τσακώνα μέχρι το Καλό Νερό και τον Πύργο. Το 2024 και γι΄ αυτόν θα έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι και θα αναζητήσουμε τρόπο χρηματοδότησης.

Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής και δικαιωμένος για τις προσπάθειές μου και τους συνεχείς αγώνες μου, γι΄ αυτά τα μεγάλα έργα, που αλλάζουν και απογειώνουν αναπτυξιακά τον Νομό Μεσσηνίας.

Είναι όμως χρήσιμο, να γνωρίζουμε το ιστορικό, και τις προσπάθειες για την κατασκευή, αυτού του σημαντικότατου οδικού άξονα.

Με την ιδιότητα και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, τον Ιούνιο του 2006, ζήτησα από τον τότε Υπουργό Υποδομών Γεώργιο Σουφλιά, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, για την εκπόνηση Αναγνωριστικής Μελέτης.

Για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις, τον Απρίλιο του 2007, ο κ. Σουφλιάς αποφάσισε την εκπόνηση Οριστικής Μελέτης.

Στις 11/12/2007, μετά από συνάντησή μας, υπέγραψε την με αρ.πρωτ.9938 Έγκριση Πίστωσης 2.820.000 ευρώ, για την οριστική Μελέτη και με την ίδια απόφαση, όρισε ως Εθνικού Επιπέδου το έργο για ευκολότερη μελλοντική χρηματοδότηση.

Στις 21/2/2008, με Δελτίο Τύπου, γνωστοποίησα την απόφαση δημοσίευσης του Διαγωνισμού, για την εκπόνηση της Μελέτης και στις 9/7/2008, τέλειωσε η αξιολόγηση και έγινε η ανάθεση, στον μειοδότη Μελετητή, με χρόνο εκπόνησης ένα έτος.

Από το 2015 έως το 2019, παρά το ό,τι δεν ήμουν Βουλευτής είχα κάνει πολλές ανακοινώσεις με τις οποίες ζητούσα την έναρξη των διαδικασιών για την κατασκευή του οδικού άξονα.

Το 2019, που επανεκλέχθηκα Βουλευτής, επισκέφθηκα τον Υπουργό Υποδομών κ. Κώστα Καραμανλή, με τον οποίο συζητήσαμε τη συνέχιση των διαδικασιών για την κατασκευή του έργου, ενώ εξέδωσα και σχετικό με την συνάντηση Δελτίο Τύπου στις 28/8/2019.

Ο κ. Καραμανλής, έλαβε την απόφαση, για επιλογή της πάνω χάραξης, που ήταν και η αρχική, από τον κ. Γιώργο Σουφλιά το 2006, με την οποία συμφώνησα απολύτως, διότι μόνο έτσι, θα κατασκευαζόταν ο δρόμος μέχρι τη Μεθώνη.

Με αυτήν τη χάραξη, ο νέος δρόμος θα είναι τετράιχνος μέχρι τον Ριζόμυλο, θα συναντάται με τον Αυτοκινητόδρομο Τρίπολης-Καλαμάτας και στη συνέχεια θα εφάπτεται του Αεροδρομίου και της Μεσσήνης, παρακάμπτοντας όλα τα χωριά.

Αντίθετα, με την Παραλιακή χάραξη, πέραν του απαγορευτικού κόστους κατασκευής και απαλλοτριώσεων, θα προκαλούνταν πολλά προβλήματα, αφού ο δρόμος θα κατασκευαζόταν τετράιχνος και υπερυψωμένος έως 9 μέτρα και σε απόσταση 200 έως 500 μέτρα από την θάλασσα.

Στήριξα την απόφαση της Κυβέρνησης, με την οποία είναι αξιοσημείωτο, ότι είχαν συμφωνήσει και κάποια κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Ακολούθως, παραθέτω αναλυτικά, τη συνέχεια των διαδικασιών, από την έναρξή τους έως σήμερα:

 1. Η Α’ φάση του διαγωνισμού (Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Προεπιλογή) προκηρύχθηκε στις 7/5/2019 με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 63ΤΧ465ΧΘΞ-3ΞΩ).

 2. Στις 2/07/2019 υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προεπιλογή οι εξής πέντε (5) όμιλοι:

 1. ΑΒΑΞ

 2. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

 3. ΓΕΚ –ΤΕΡΝΑ

 4. ΙΝΤΡΑΚΑΤ

 5. ΕΝΩΣΗ ACCIONA – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

 1. Η Επιτροπή Προεπιλογής ολοκλήρωσε το Πρακτικό στις 6/12/2019. Με την με αρ. πρωτ. Β/ Ε4/ Φ1.2/ 482/ 23.01.2020 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Προεπιλογής

 2. Κατά της παραπάνω με αρ. πρωτ. Β/ Ε4/ Φ1.2/ 482/ 23.01.2020 απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, η INTRAKAT ΑΕ άσκησε την από 03.02.2020 προδικαστική προσφυγή ζητώντας τον αποκλεισμό από την περαιτέρω διαδικασία των προεπιλεγέντων ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ και ΕΝΩΣΗ ACCIONA – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

 3. Με την αρ. 379/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ που εκδόθηκε στις 02/04/2020 έγινε δεκτή η από 03.02.2020 προδικαστική προσφυγή της INTRAKAT AE, αποκλείοντας από την περαιτέρω διαδικασία τις ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ και ΕΝΩΣΗ ACCIONA – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

 4. Οι αποκλεισθέντες προσέφυγαν με αίτηση αναστολής στο Σ.τ.Ε. και δικαιώθηκαν με απόφαση του Σ.τ.Ε. που δημοσιεύθηκε στις αρχές του 2021. Σημειώνεται ότι όσο διαρκούσε η διαδικασία της εξέτασης των Αιτήσεων Αναστολής από το Σ.τ.Ε. απαγορεύονταν η οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια της Αναθέτουσας Αρχής για την έναρξη της Β’ Φάσης του διαγωνισμού.

 5. Ακολούθησε εντός του 2021 (περίοδος πανδημίας) η διενέργεια της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού (Ανταγωνιστικός διάλογος) και στην συνέχεια οριστικοποιήθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και υποβλήθηκαν οι Τεχνικές και Οικονομικές Προσφορές στα τέλη του 2021.

 6. Ο Προσωρινός Ανάδοχος ΑΚΤΩΡ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ ανακηρύχθηκε στις 25-02-2022.

 7. Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού ακολουθεί η περίοδος οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων που διαρκεί έξι (6) μήνες.

ΛOΓΩ των πολυάριθμων και πολύπλοκων συμβατικών εγγράφων και του εξαιρετικά σύνθετου κειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης αλλά και των Παραρτημάτων αυτής (Σύμβαση Μελέτης – Κατασκευής, Σύμβαση Ανεξάρτητου Ελεγκτή, Συμβάσεις Αντιστάθμισης Κινδύνων Χρηματοδότησης, Ασφαλιστικές Συμβάσεις κλπ) οι οποίες προϋποθέτουν και την αποδοχή τους από τους Δανειστές (Τράπεζες ΑΛΦΑ, ΕΘΝΙΚΗ , EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ) οι υπόψη διαδικασίες καθυστέρησαν. Σε αυτό συνέβαλαν και οι διοικητικές αλλαγές που έλαβαν χώρα στις εταιρείες ΑΚΤΩΡ και ΙΝΤΡΑΚΑΤ κατά το έτος 2022.

Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να απαξιώνεται η προσπάθεια, που έλαβε χώρα σε συνθήκες πανδημίας, προκειμένου να δημοπρατηθεί ένα τόσο δύσκολο έργο και να εξευρεθούν από ιδιωτικά δάνεια 350 εκατομμύρια € χωρίς το Δημόσιο να βάζει ούτε ένα ΕΥΡΩ.

Οφείλω να ευχαριστήσω, την Πολιτική Ηγεσία και τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Υπουργείου Υποδομών, που με τις προσπάθειές τους, μας οδήγησαν στο σημερινό αίσιο αποτέλεσμα.

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Στη φυλακή ο εγγονός που κλώτσησε και χτύπησε με σκουπόξυλο την 90χρονη γιαγιά του

Ο ίδιος παραδέχθηκε την πράξη του και ζήτησε από το δικαστήριο να εξετάσει την περίπτωσή του με επιείκεια υποσχόμενος ότι...

Ερευνητές εντόπισαν σπανιότατο πορτοκαλί αστακό με μια δαγκάνα

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Νέας Αγγλίας καλωσόρισαν την τελευταία προσθήκη στην συλλογή τους από σπάνια, πολύχρωμα καρκινοειδή τη Δευτέρα, έναν πορτοκαλί αστακό! Ο...

Παραλίγο τραγωδία στο Ρέθυμνο: Αδέσποτη σφαίρα κατέληξε σε παράθυρο παιδικού δωματίου

Ένα ακόμη περιστατικό με αδέσποτη σφαίρα που καταλήγει σε σπίτι με κίνδυνο να χτυπήσει άνθρωπο σημειώθηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο...

Τελειώνουν οι επιδοτήσεις ρεύματος – Τι αλλάζει άμεσα στους λογαριασμούς

Όποια μέτρα πήρε κάθε χώρα της Ε.Ε., πήρε, τώρα τέλος, η ενεργειακή κρίση αποκλιμακώνεται. Σε αυτές τις γραμμές συνοψίζεται το μήνυμα...

Κάτω Πατήσια: Στα «πράσα» 66χρονη που πωλούσε ναρκωτικά έξω από σχολεία

Μια 66χρονη, από την Αλβανία, συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το απόγευμα της Τρίτης (6/6) στην Αθήνα, από αστυνομικούς της...