Αρχική Ελλάδα Πολυνομοσχέδιο υπουργείου Οικονομικών: Τι αλλάζει σε μεταβιβάσεις ακινήτων, ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα από...

Πολυνομοσχέδιο υπουργείου Οικονομικών: Τι αλλάζει σε μεταβιβάσεις ακινήτων, ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα από την εφορία

Νέο «Μητρώο Ακινήτων» και αυτόματο (Ε9) – Αλλαγές στο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ και τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων

Διευκολύνσεις αλλά και διαγραφές προστίμων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών, διατάξεις του οποίου προβλέπουν αναβίωση, μετά το Πάσχα, παλαιών ρυθμίσεων οφειλών για όσους τις απώλεσαν, την παράταση του μειωμένου ΦΠΑ στην εστίαση, στις μεταφορές, στον τουρισμό κλπ, αλλά και την κατάργηση των προστίμων των 100-500 ευρώ για υποβολή εκπρόθεσμων η τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος και καθυστερημένης καταχώρησης μισθωμάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις (AirBnb).

Με το νέο πολυνομοσχέδιο μπαίνουν επίσης οι βάσεις για τη δημιουργία ενός ψηφιακού μητρώου ακινήτων στην εφορία μέσα από την αυτόματη ενημέρωση του Εντύπου (E9) μετά από κάθε μεταβίβαση και την υποχρεωτική επικαιροποίηση του περιουσιολογίου (πριν από την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης) με κάθε μεταβολή ή διόρθωση στην ακίνητη περιουσία.

Επιπλέον όσοι βρίσκονται στα δικαστήρια με την εφορία, έχουν μόνιμα πια τη δυνατότητα να προσφύγουν σε ειδική επιτροπή επίλυσης διαφορών και να κάνουν συμβιβασμό.

Ειδικότερα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου προβλέπονται τα εξής:

* Κατάργηση προστίμων για εκπρόθεσμες ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος: Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την οποία προκύπτει πιστωτικό ή μηδενικό αποτέλεσμα ή φόρος προς καταβολή ύψους μέχρι 100 ευρώ, δεν θα επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο των 100 ευρώ αν πρόκειται για μισθωτό, συνταξιούχο ή εισοδηματία, ή των 250 – 500 ευρώ αν πρόκειται για επιτηδευματία ή αγρότη. Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δεν θα επιβάλλονται τα παραπάνω αυτοτελή πρόστιμα εφόσον προκύπτει πιστωτικό ή μηδενικό αποτέλεσμα ή εφόσον προκύπτει επιπλέον χρεωστική διαφορά φόρου μέχρι 100 ευρώ.

* Διαγραφή προστίμων σε (Airbnb): Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, για ακίνητα που εκμισθώνονται βραχυχρόνια (τύπου Airbnb), δεν θα επιβάλλεται στον διαχειριστή-ιδιοκτήτη του ακινήτου το αυτοτελές πρόστιμο των 100 ευρώ εφόσον το εισόδημα έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους. Πράξεις επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν από την 1η.1.2018 , ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση.

* Μόνιμη διαδικασία εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών: Μονιμοποιείται η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, με στόχο την αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε. από χιλιάδες εκκρεμείς προσφυγές φορολογουμένων εναντίον αποφάσεων της Φορολογικής Διοίκησης για την επιβολή φόρων και προστίμων και την ταχεία επίλυση των φορολογικών διαφορών. Όσοι ενταχθούν στη εξώδικη αυτή διαδικασία θα κερδίζουν έκπτωση έως 75% στις προσαυξήσεις και αποπληρωμή των φόρων και προστίμων μέχρι και σε 24 δόσεις.

* Αποδεικτικά ενημερότητας σε όσους οφείλουν αλλά ρυθμίζουν: Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου όπου υπάρχουν χρέη του φορολογουμένου, αλλά είναι ενταγμένα σε ρύθμιση θα εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με παρακράτηση ποσοστού 70% επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή. Εάν το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και το ποσό της παρακράτησης, υπολογιζόμενο επί του τιμήματος είναι μικρότερο των οφειλών, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με υπολογισμό του ποσού της παρακράτησης επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό δεν υπερβαίνει το τίμημα.

* Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ: Στο νομοσχέδιο υπάρχει και μια… «πονηρή» διάταξη που υποχρεώνει σε εξόφληση έως και 6 χρόνια πίσω όσους θέλουν να εκδώσουν πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για μια μεταβίβαση. Θα πρέπει, δηλαδή, να έχει πληρωθεί το τρέχον έτος εκτός από τα 5 προηγούμενα. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι, εάν το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ εκδίδεται μετά την πράξη προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους (δηλαδή εάν έχουν εκδοθεί τα καινούργια ειδοποιητήρια πληρωμής του φόρου), στο εν λόγω πιστοποιητικό θα βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ για έξι έτη (και όχι πέντε έτη ως ίσχυε).

* Συμβολαιογράφοι: Περιορίζεται η ευθύνη τους για τις μεταβιβάσεις ακινήτων καθώς το μόνο που θα πρέπει να βεβαιώνουν είναι ότι τα συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ των πέντε προηγουμένων της μεταβίβασης ετών (ή έξι, εάν έχει ήδη εκδοθεί ο ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους) , και όχι ότι έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος για το συγκεκριμένο ακίνητο και ότι έχει ρυθμιστεί ο ΕΝΦΙΑ των υπόλοιπων ακινήτων για τα έτη αυτά, όπως ίσχυε ως τώρα.

* Λιγότερα πιστοποιητικά: Καταργείται το πιστοποιητικό του άρθρου 105 περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς-γονικής παροχής και δωρεάς στις αγοραπωλησίες ακινήτων στην περίπτωση που το μεταβιβαζόμενο ακίνητο έχει αποκτηθεί με κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή. Όσον αφορά το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ εφόσον εκδίδεται μετά την πράξη προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους, θα βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ για έξι χρόνια και όχι για πέντε όπως ισχύει σήμερα. Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ θεωρείται έγκυρο εφόσον το κτίσμα αποτυπώνεται με απόκλιση της επιφάνειάς του μέχρι πέντε τετραγωνικά μέτρα και το γήπεδο ή το οικόπεδο με απόκλιση μέχρι 2% της επιφάνειάς τους ή παραλείπονται ή αναγράφονται εσφαλμένα στοιχεία που δεν επηρεάζουν τη φορολογική ταυτότητα από τον φόρο γι’ αυτό.

* Τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝΦΙΑ: Καταργείται ο υποχρεωτικός έλεγχος από τη Φορολογική Διοίκηση, στις περιπτώσεις υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ, όταν προκύπτει μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής τροποποιητική δήλωση, ανεξαρτήτως ποσού μείωσης του φόρου.

* Αυτόματη συμπλήρωση του Ε9 με κάθε μεταβίβαση: Με ειδική διάταξη προβλέπεται μια νέα αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία με την οποία κάθε φορά που θα γίνεται κάποια μεταβίβαση ακινήτου (αγοραπωλησία, δωρεά, γονική παροχή ή κληρονομιά) το ηλεκτρονικό αρχείο των δηλώσεων Ε9 (το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο της Εφορίας) θα ενημερώνεται αυτόματα και δεν θα χρειάζεται πλέον οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9. Δηλαδή με τη νέα αυτή ψηφιακή υπηρεσία, οι δηλώσεις Ε9 των φορολογουμένων που είναι συμβαλλόμενοι σε κάθε μεταβίβαση, δωρεά ή γονική παροχή ακινήτου θα συμπληρώνονται αυτόματα με άντληση των στοιχείων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ, στην οποία θα έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις φορολογίας μεταβίβασης, δωρεάς ή γονικής παροχής. Επίσης, σε κάθε περίπτωση υποβολής δηλώσεων φορολογίας κληρονομιάς ακινήτων, οι δηλώσεις Ε9 των κληρονόμων θα ενημερώνονται αυτόματα και δεν θα χρειάζεται αυτοί να υποβάλουν τροποποιητικές Ε9.

* Πρόσθετες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων (Μητρώο Ακινήτων): Θεσπίζεται η υποχρέωση επικαιροποίησης των στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο πριν από την υποβολή με οποιοδήποτε τρόπο (ψηφιακά ή χειρόγραφα) της οικείας δήλωσης φόρου μεταβίβασης ή δωρεάς ή γονικής παροχής ακινήτου μέχρι και στο επόμενο της μεταβίβασης έτος, ενόψει της υλοποίησης της ψηφιακής εφαρμογής για την αυτόματη δημιουργία της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και πριν από την υποβολή, με οποιοδήποτε τρόπο, δήλωσης φόρου κληρονομιάς ακινήτου. Με τα στοιχεία αυτά θα συσταθεί το Ψηφιακό μητρώο ακινήτων.

* Για αυτούς που πωλούν ή παραχωρούν (δωρεά/γονική παροχή) το ακίνητο, σημαίνει ότι πριν υποβάλουν την δήλωση φόρου μεταβίβασης ή δωρεάς ή γονικής παροχής ή κληρονομίας ακινήτου, θα πρέπει να εισέρχονται στην καρτέλα «Περιουσιακή Κατάσταση» του ΟΠΣ Περιουσιολογίου Ακινήτων (του ιδίου ή του κληρονομούμενου), στην οποία περιλαμβάνεται το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, προκειμένου να ελέγξουν ανά έτος:

– εάν όλα τα περιγραφικά και προσδιοριστικά στοιχεία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου είναι ορθά,

– να προβαίνει σε όσες τυχόν διορθώσεις είναι απαραίτητες μέσω της υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων και σε κάθε περίπτωση να μεταφέρει τη δήλωση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του προς μεταβίβαση ακινήτου μέχρι και στο επόμενο της μεταβίβασης έτος.

* Για τον αγοραστή, δωρεοδόχο, κληρονόμο, εφόσον έχει ήδη δικαίωμα επί του μεταβιβαζόμενου/κληρονομούμενου ακινήτου συντρέχουν οι ίδιες υποχρεώσεις: Δηλαδή ο αποκτών το ακίνητο οφείλει και αυτός να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του δικαιώματός του στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο και να μεταφέρει τη σχετική δήλωση στοιχείων ακινήτων και στο επόμενο της απόκτησης του ακινήτου έτους.

Για παράδειγμα: Φορολογούμενος μεταβιβάζει κατά κυριότητα ποσοστό οικοπέδου επιφανείας 350 τ.μ. το έτος 2023. Το εν λόγω οικόπεδο είχε καταχωρισθεί στις δηλώσεις Ε9 λανθασμένα με έκταση 200 τ.μ.. Ο φορολογούμενος/πωλητής πριν την υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης οφείλει να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του οικοπέδου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων, προβαίνοντας στη σχετική διόρθωση και μέχρι το επόμενο της μεταβίβασης του ακινήτου έτος. Δηλαδή θα δημιουργήσει και θα υποβάλλει μια δήλωση στοιχείων ακινήτων με τα ορθά στοιχεία, την οποία θα μεταφέρει μέχρι και το έτος 2024.

Εάν ο αγοραστής του εν λόγω οικοπέδου είχε ήδη ποσοστό κυριότητας επ’ αυτού θα πρέπει και αυτός πριν από την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου να προβεί στις ανωτέρω αναφερόμενες ενέργειες ως προς το δικαίωμά του αυτό.

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Η επόμενη μέρα στην αγορά ακινήτων: «Χαλινάρι» στο Airbnb με νέο ΚΑΔ, ΦΠΑ, τέλη και… άνοιγμα βιβλίων

Σύντομα η αγορά ακινήτων, έτσι όπως την γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, θα αλλάξει: Οι 7 κυβερνητικές παρεμβάσεις που φέρνουν νέο ΚΑΔ, ΦΠΑ, «χαράτσι» και… άνοιγμα...

Σοκ σε πτήση: Πίστευαν ότι η επιβάτιδα κοιμόταν, όμως ήταν νεκρή

Σε θρίλερ εξελίχθηκε μια πτήση της British Airways από το Λονδίνο προς τη γαλλική Νίκαια, όταν μια επιβάτιδα του...

Μυστήριο στην Άρτα: Βρήκαν βαριά τραυματισμένο 69χρονο από όπλο, δίπλα στο νεκρό του άλογο

Στο νοσοκομείο Άρτας νοσηλεύεται με βαριά τραύματα 69χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε χθες Σάββατο χωρίς τις αισθήσεις...

Εκλογές ΣΥΡΙΖΑ: Εσπασε το «φράγμα» των 100.000 ψήφων, εκτιμήσεις για 140 – 160.000 μέχρι το τέλος

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η ψηφοφορία στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για την ανάδειξη νέας ηγεσίας ανάμεσα στον Στέφανο...

Φλόριντα: Τεράστιος αλιγάτορας κυκλοφορούσε με ένα πτώμα στο στόμα (βίντεο)

Τεράστιος αλιγάτορας κυκλοφορούσε στην πόλη Λάργκο της Φλόριντα, μεταφέροντας το άψυχο σώμα ενός ανθρώπου. Μάρτυρας εντόπισε το τεράστιο...