Στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα καταβληθεί σε 400.000 ιδιοκτήτες ακινήτων η αποζημίωση – επιδότηση ύψους 30 εκατ. ευρώ για τα «κουρεμένα» κατά 40% ενοίκια που θα εισπράξουν το Νοέμβριο.

Το μέσο ποσό επιδότησης ανά ιδιοκτήτη θα αγγίζει τα 75 ευρώ και από το μέτρο θα επωφεληθούν όσοι μισθώνουν τα ακίνητα τους με ενοίκιο μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ.