Αρχική Οικονομία Πρατήρια καυσίμων: Αλλαγές στην έκδοση παραστατικών

Πρατήρια καυσίμων: Αλλαγές στην έκδοση παραστατικών

Με την νέα απόφαση 1274/2021 τροποποιείται η ΠΟΛ.1195/2018 απόφασης που προέβλεπε τον τρόπο έκδοσης παραστατικών για τα πρατήρια καυσίμων. Στην ουσία με την απόφαση αυτή επιτυγχάνεται η διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Τι αλλάζει

1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«3.1 Έκδοση παραστατικού μόνο με ένα ενεργειακό είδος.

Στο πεδίο «Συμπληρωματικών πληροφοριών» του αρχείου e.txt συνολικού μήκους 19 char, θα υπάρχει: το σύμβολο ?, ο διψήφιος κωδικός του καυσίμου σύμφωνα με τον πίνακα της υπό στοιχεία Α.1060/2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το σύμβολο ! (θαυμαστικό), τα δεδομένα της ποσότητας στην μονάδα μέτρησης του καυσίμου που καθορίζεται στον πίνακα της απόφασης Α.1060/2021, με την μορφή 99999999999.999. Ειδικά για το LPG (κωδικός 40), η μονάδα μέτρησης είναι τα λίτρα.

Το σύμβολο της υποδιαστολής στην ποσότητα του καυσίμου είναι η τελεία. Η ποσότητα του καυσίμου είναι πάντα θετική, ανεξαρτήτως είδους παραστατικού.

Παράδειγμα πεδίου συμπληρωματικών πληροφοριών:

?20!30.125

Στο ανωτέρω παράδειγμα: 20 είναι ο κωδικός καυσίμου στην περίπτωση αυτή Diesel και

30.125 είναι η ποσότητα σε λίτρα δηλαδή 30 λίτρα και 125 ml.

3.2 Έκδοση παραστατικού με περισσότερα του ενός ενεργειακά είδη. Επιτρέπεται μόνο στα Διυλιστήρια και στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προς πρατήρια καυσίμων.

Το πεδίο «συμπληρωματικών πληροφοριών» του αρχείου e.txt διαμορφώνεται ως εξής για κάθε ένα ενεργειακό είδος:
? (λατινικό ερωτηματικό) κωδικός με μορφή 99 ! (θαυμαστικό) ποσότητα με μορφή 99999999999.999 < (μικρότερο) συνολική αξία (=καθαρή αξία + αξία ΦΠΑ) με μορφή 999999999999.99 > (μεγαλύτερο) ποσοστό Φ.Π.Α. με μορφή 99.99: (άνω κάτω τελεία) flag με μορφή 9.

Το σύμβολο της υποδιαστολής είναι η τελεία. Το πεδίο flag έχει την τιμή 1 αν πρόκειται για εμπορεύσιμο είδος ή την τιμή 2 αν πρόκειται για προϊόν. Η ποσότητα του ενεργειακού είδους είναι πάντα θετική. Το πρόσημο της συνολικής αξίας καθορίζεται από το είδος του παραστατικού, σύμφωνα με τον πίνακα Δ της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1220/2012.

Το μέγιστο πλήθος διαφορετικών ενεργειακών ειδών ανά παραστατικό είναι 40. Το μέγιστο αυτό πλήθος μπορεί να υπόκειται σε περαιτέρω περιορισμούς που θέτει ο χρησιμοποιούμενος τύπος ΕΑΦΔΣΣ ή το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ.

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις 3.1, 3.2, το πεδίο «συμπληρωματικές πληροφορίες» για τα παραστατικά που εκδίδονται από Διυλιστήρια ή εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προς πρατήρια καυσίμων ή προς διακινητές πετρελαίου θέρμανσης, κλείνει με ] (δεξιά αγκύλη) αριθμός άδειας LPG παραλήπτη/πρατηρίου με μορφή 9999999 (εφόσον πρόκειται για LPG) και [ (αριστερή αγκύλη) αριθμός εγκατάστασης του λήπτη με μορφή 9999.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι κωδικοί ενεργειακών ειδών αναφέρονται στην υπό στοιχεία Α.1060/2021 απόφαση. Όλα τα ποσά στα αρχεία e.txt είναι σε ευρώ.
Παράδειγμα πεδίου συμπληρωματικών πληροφοριών με δύο ενεργειακά είδη. Το πρώτο είναι 2.000 λίτρα βενζίνης 95 RON+ προς 1,50 ευρώ το λίτρο και το δεύτερο 1.513 λίτρα LPG προς 1,417 ευρώ το λίτρο. H άδεια του παραλήπτη/πρατηρίου LPG είναι 1044400 και ο αριθμός εγκατάστασης του λήπτη 234. Τότε, το πεδίο «συμπληρωματικών πληροφοριών» έχει την μορφή:
?11!2000<3000>24:1?40!1513<2143.92>24:1]1044400[23 4 »

2. Η παρ. 5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το λογισμικό υποστήριξης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., στην ως άνω περίπτωση 3.1 δύναται να διαχειρίζεται ποσότητα και είδος καυσίμου μόνο για ένα είδος καυσίμου ανά παραστατικό. Για αυτό το λόγο, σε κάθε παραστατικό αναγράφεται ένα μόνο είδος καυσίμου.
Το λογισμικό υποστήριξης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. στην ως άνω περίπτωση 3.2 (περίπτωση Διυλιστηρίων και εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών προς πρατήρια καυσίμων) δύναται να διαχειρίζεται περισσότερα του ενός ενεργειακών ειδών ανά παραστατικό, συνεπώς σε κάθε παραστατικό αναγράφονται περισσότερα του ενός ενεργειακά είδη.».

3. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 1 προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Επιτρέπεται η χρήση ΑΔΗΜΕ ή ΦΤΜ, για την έκδοση παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων. Οι προδιαγραφές συμπλήρωσης του πεδίου «συμπληρωματικές πληροφορίες» ορίζονται στο άρθρο 3 της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1218/2018».

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθενται τρία εδάφια και η παρ. 1 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Στο Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο (κωδικός 215) είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση της πληροφορίας για το αρχικό παραστατικό που ακυρώνεται. Η ενσωμάτωση αυτή γίνεται ως εξής: Μέσα στο πεδίο «σειρά» του Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου, μετά την σειρά, ακολουθεί:

# κωδικός είδους αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού. Αν το Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο στερείται σειράς, τότε το πεδίο σειρά περιέχει μόνο: # κωδικός είδους αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού. Το μέγιστο μήκος του πρώτου υποπεδίου μέχρι το πρώτο # στο πεδίο «σειρά» είναι 25 χαρακτήρες. Το μέγιστο μήκος του τελευταίου υποπεδίου «σειρά αρχικού παραστατικού» στο πεδίο «σειρά» είναι 10 χαρακτήρες. Τα ανωτέρω μήκη υπόκεινται σε περαιτέρω περιορισμούς από το εκάστοτε πρόγραμμα υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ.».

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Fuel Pass: Στο τραπέζι 3μηνη παράταση και αύξηση στο επίδομα

Με την ακρίβεια να «καλπάζει» και τις τιμές της βενζίνης να ανεβαίνουν όλο και πιο ψηλά, η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση...

Ισπανία – Γίνεται νόμος: Οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση είναι βιασμός

Την έγκριση της κάτω Βουλής, του αντίστοιχου Κογκρέσου της Ισπανίας, έλαβε το νομοσχέδιο που χαρακτηρίζει βιασμό οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση. Σύμφωνα με αυτό...

Κρήτη: Μαθητής μπήκε σε δημοτικό σχολείο με μισό κιλό χασίς!

Ένας μαθητής λυκείου, 17 ετών και ένας φίλος του 22 ετών, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα, καθώς σύμφωνα με το cretalive.gr,...

Ρήτρα αναπροσαρμογής: Πάροχος ρεύματος επέστρεψε σε καταναλωτή 1.000 ευρώ!

Η αγανάκτηση και η οργή των καταναλωτών για τους υπερφουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος φαίνεται ότι έχουν κάνει πιο διαλλακτικούς αρκετούς παρόχους.Έτσι εκτός...

Νέα λίστα οφειλετών του ΕΦΚΑ στις 30 Ιουνίου -Στα 43 δισ. τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη δημοσιοποίηση της επικαιροποιημένης λίστας όσων χρωστάνε πάνω από 150.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ.Σύμφωνα με τη σχετική...