Ακόμα και αν αξιοποιηθούν πλήρως τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, αλλά και τα υπόλοιπα εργαλεία που είναι διαθέσιμα,  η καθαρή ζημιά στην οικονομία από την πανδημία σε όρους επιβάρυνσης του χρέους φτάνει στα 15 με 20 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις στελεχών του οικονομικού επιτελείου.

Το καλό είναι πως η εν λόγω ζημιά διαχέεται στην περίπτωση της Ελλάδος μέσα στο χρόνο, λόγω της καλής χρονικής διάρθρωσης των λήξεων του χρέους. Αλλά και πως έχει λάβει ένα μεγάλο πρόσθετο πακέτο ανάκαμψης 32 δισ. ευρώ (εκ των οποίων τα 19 δισ. ευρώ είναι επιδοτήσεις). Ωστόσο, το βάρος από την πανδημία παραμένει ισχυρό. Δεδομένης της  ανάγκης διατήρησης της βιωσιμότητας του χρέους.