Αρχική Οικονομία Στους 9 μήνες το επίδομα μητρότητας – Γιατί τιμωρούνται ελεύθερες επαγγελματίες και...

Στους 9 μήνες το επίδομα μητρότητας – Γιατί τιμωρούνται ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες

Επίδομα 713 ευρώ για 9 μήνες δικαιούνται οι μητέρες μετά τον τοκετό και την άδεια λοχείας.

Την εν λόγω παροχή χορηγείται μετά την 4μηνη άδεια κυήσεως και λοχείας. Μπορεί ωστόσο, διαζευκτικά, να την λάβει και ο σύζυγος, αλλά μόνο έως 7 μήνες. Οπότε είναι δεσμευτικό ότι μετά την άδεια κύησης και λοχείας, η μητέρα μπορεί να κάνει χρήση και της άδειας μητρότητας για άλλους δύο μήνες (σύνολο έξι μήνες με την άδεια κύησης και λοχείας).

Ωστόσο, η εν λόγω παροχή δεν χορηγείται στις μητέρες ελεύθερους επαγγελματίες (εμπόρους, επιτηδευματίες, επιστήμονες κ.α.) και αγρότισσες, παρά το αποθεματικό προστασίας από τη ανεργία (εισφορά 10 ευρώ κάθε μήνα από όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες) που έχει συγκεντρωθεί και μένει αδιάθετο στην ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Παροχές σε χρήμα

Σύμφωνα με τον ασφαλιστικό οδηγό του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στην περίπτωση εγκυμοσύνης και μητρότητας προβλέπονται παροχές σε είδος, σε χρήμα, σε ασφαλιστικά δικαιώματα και άλλα. Οι παροχές σε χρήμα για τις ασφαλισμένες έχουν ως εξής:

  • Καταβολή χρηματικού βοηθήματος τοκετού
  • Καταβολή επιδομάτων μητρότητας
  • Χορήγηση συμπληρωματικών παροχών μητρότητας από τον ΔΥΠΑ
  • Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

900 ευρώ βοήθημα τοκετού

Σε περίπτωση τοκετού εκτός νοσηλευτικού ιδρύματος καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό βοήθημα ύψους 900 ευρώ, 1.200 ευρώ για δίδυμη κύηση και 1600 ευρώ για τρίδυμη.

Εφόσον ή μαιευτική περίθαλψη πραγματοποιηθεί σε νοσοκομείο του ΕΣΥ, δεν καταβάλλεται βοήθημα τοκετού. Η παροχή καταβάλλεται τόσο σε άμεσα όσο και σε έμμεσα ασφαλισμένες.

Οι άμεσα ασφαλισμένες μυτερές δικαιούνται να λάβουν επίδομα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) συνολικής διάρκειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων (119 ημέρες). Οι οκτώ πρώτες (8) εβδομάδες (56 ημέρες – επίδομα κυοφορίας) χορη γούνται πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (63 ημέρες – επίδομα λοχείας) μετά τον τοκετό ως μια ενιαία άδεια.

Το επίδομα μητρότητας χορηγείται και στις κυοφορούσες (φέρουσες/παρένθετες) γυναίκες και στις τεκμαιρόμενες μητέρες. Για την απόδοση του επιδόματος απαιτείται η προσκόμιση της τελεσίδικης δικαστικής άδειας παρένθετης μητρότητας και ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.

Προϋποθέσεις

Για την καταβολή του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας η ασφαλιζόμενη πρέπει να έχει συμπληρώσει διακόσιες (200) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση τα δύο (2) προηγούμενα χρόνια από την πιθανή ή την πραγματική ημέρα τοκε τού και να μην εργάζεται κατά τον χρόνο της επιδότησης.

Ως χρονικό σημείο έναρξης της διετίας λαμβάνεται η προηγούμενη της ημέρας που πιθανολογείται από τον ιατρό του e ΕΦΚΑ ο τοκετός ή πάντως έλαβε χώρα ο τοκετός.

Απαιτείται επίσης η ασφαλισμένη να απέχει από την εργασία της, χωρίς να ερευνώνται ο χρόνος και η αιτία της διακοπής αυτής, για τις οριζόμενες ημέρες (56 και 63) πριν και μετά τον τοκετό που καταβάλλονται οι παροχές μητρότη τας.
Σημειώνεται ότι στις διακόσιες (200) ημέρες εργασίας προσμετρούνται οι πλα σματικές ημέρες ασθενείας, ενώ δεν δύναται να προσμετρηθούν οι ημέρες επιδότησης λόγω ανεργίας ή της επιδότησης διαφοράς κυοφορίας-λοχείας από τον ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ).

Ποσό επιδόματος

Τα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας είναι ίσα με το βασικό επίδομα ασθενείας, μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών. Δηλαδή ανέρχονται στο 50% του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης στην οποία ανήκει η ασφαλισμένη. Ωστόσο, δεν ισχύουν οι περιορισμοί που αναφέρονται στο ανώτατο όριο του ποσού επιδόματος ασθενείας.

Σημειώνεται ότι τα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας δεν μπορούν να είναι μικρότερα από τα 2/3 των καθαρών αποδοχών της εργαζόμενης μητέρας.

Συμπληρωματικές παροχές μητρότητας

Πρόκειται για παροχές που χορηγούνται από την ΔΥΠΑ στις άμεσα ασφαλισμένες προκειμένου να καλύψουν τη διαφορά ανάμεσα στα επιδόματα μητρότητας και τις αποδοχές που λαμβάνουν από την εργασία τους. Δικαιούχες είναι οι άμεσα ασφαλισμένες των κλάδων παροχών ασθενείας και μητρότητας σε χρήμα του e-ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν ενεργή εργασιακή σχέση.

Η συμπληρωματική παροχή ισούται προς τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των καταβληθέντων από τον e-ΕΦΚΑ επιδομάτων μητρότητας και των αποδοχών τις οποίες δικαιούται η ασφαλισμένη από την έναρξη της άδειας κυοφορίας. Η καταβολή γίνεται εφάπαξ μετά την πλήρη καταβολή των επιδομάτων μητρότητας από τον ασφαλιστικό φορέα.

Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

Μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας ή τη λήξη της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, η μητέρα ασφαλισμένη στο e ΕΦΚΑ με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας έξι (9) μηνών.

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω άδειας καταβάλλεται μηνιαία από τον ΔΥΠΑ ειδική παροχή στην εργαζόμενη μητέρα, η οποία είναι ίση με τον κατώτατο μισθό όπως κάθε φορά καθορίζεται. Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και τέσσερις (4) ώρες ημερησίως ή μέχρι δεκατρείς (13) ημέρες τον μήνα, καταβάλλεται στην ασφαλισμένη το μισό ποσό του προβλεπόμενου.

Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας θεωρείται χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Μαρουσάκης: Τρελός ο καιρός μέχρι τη Μ. Τετάρτη -26 βαθμοί αύριο, μετά λασποβροχή και μετά… ακόμη και χιόνια

Με ανοιξιάτικο καιρό αποχαιρετάμε τον Μάρτιο, με υψηλές θερμοκρασίες και αφρικανική σκόνη υποδεχόμαστε τον Απρίλιο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.Ο μετεωρολόγος...

Αναγέννηση Άνω Μεσσηνίας: Έξι νέοι υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού στην Δημοτική Ενότητα Δωρίου

Με έξι νέους υποψηφίους ενδυμάνωσε τον συνδυασμό “Αναγέννηση Άνω Μεσσηνίας” ο κ. Αδαμόπουλος για την Δημοτική Ενότητα Δωρίου.Υποδεχόμαστε στην “Αναγέννηση Άνω...

«Σπίτι μου»: Ειδική πλατφόρμα στο gov.gr για δάνειο σε νέους – Οι τράπεζες για αίτηση

Από τη Δευτέρα 3 Απριλίου οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Σπίτι μου» θα μπορούν να κάνουν αίτηση για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου...

Ρώσος ηθοποιός έκοψε τις φλέβες του στη σκηνή του θεάτρου – Τον εκφόβιζαν λόγω της αντιπολεμικής του στάσης

Ο ηθοποιός Artur Shuvalov του Δραματικού Θεάτρου της Ρωσίας  έκοψε τις φλέβες του μετά το τέλος παράστασης στην πόλη Ουλάν Ουντέ λόγω πιέσεων που...

Πασχαλινό ωράριο 2023: Πότε αρχίζει – Ποια Κυριακή ανοίγουν τα μαγαζιά

Το πασχαλινό ωράριο, δηλαδή τις ώρες λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που προτείνει για την εορταστική περίοδο του Πάσχα, ανακοίνωσε ο Εμπορικός...