Αρχική Πολιτική Συνάντηση στα γραφεία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με Ιλχάν Αχμέτ...

Συνάντηση στα γραφεία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με Ιλχάν Αχμέτ και Γιάννη Πάζιο

Συνάντηση στα γραφεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στη Βουλή πραγματοποίησαν ο Βουλευτής Ροδόπης – υπεύθυνος ΚΤΕ για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση Ιλχάν Αχμέτ και ο Γιάννης Πάζιος, Γραμματέας του Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής με εκπροσώπους του Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ σε συνέχεια επιστολής του οργανισμού προς τα κόμματα με θέμα: «Τα ελληνικά κόμματα να θέσουν την ανοικτή διακυβέρνηση στο επίκεντρο των πολιτικών τους προγραμμάτων».
Οι εκπρόσωποι του Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών, Αλέξανδρος Μελίδης και Παναγιώτης Κρανιδιώτης επεσήμαναν, πως για να μη μείνει η ανοικτή διακυβέρνηση ένα κενό προεκλογικό σύνθημα, επιβάλλεται οι λέξεις διαφάνεια, λογοδοσία και συμμετοχή να αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο, μέσα από συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις – προτάσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία για το σκοπό αυτό, στα προγράμματα των κομμάτων.
Επιπλέον, τόνισαν πως είναι απαραίτητη η διαμόρφωση προτάσεων :
1. Για τη βελτίωση της πλατφόρμας της Διαύγειας, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και η δυνατότητα παρακολούθησης του διαμοιρασμού των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων στους διάφορους τομείς της οικονομίας.
2. Για το άνοιγμα των διαδικασιών και των δεδομένων που παρέχονται από πλατφόρμες όπως το ΚΗΜΔΗΣ & το ΕΣΗΔΗΣ για τις δημόσιες συμβάσεις, το opengov.gr για τις δημόσιες διαβουλεύσεις, κ.α..
Ο Ιλχάν Αχμέτ και ο Γιάννης Πάζιος τόνισαν πως το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη αποδείξει με σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως η ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, οι Ηλεκτρονικές Προμήθειες με Διαφάνεια, η διαβούλευση, η διαφανής επιλογή στελεχών του δημοσίου κ.α. πως η ανοικτή διακυβέρνηση αποτελεί ταυτοτικό πλέον χαρακτηριστικό και προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών, η λογοδοσία και η διαφάνεια στους θεσμούς, στις διαδικασίες και στα δεδομένα είναι κρίσιμος παράγοντας για την εμπιστοσύνη, για ένα υγιές επιχειρηματικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον με ευημερία.
Αναλύοντας και παρουσιάζοντας το νέο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής (https://digitalsociety.gr/programma) περιέγραψαν πως περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την προώθηση της διαφάνειας και της ανοικτής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Με τομές όπως η υποχρεωτική ηλεκτρονική ανάρτηση των οικονομικών των κομμάτων στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η διάθεση δημόσιας πληροφορίας, τα ανοικτά δεδομένα και η αξιοποίηση της καλής πρακτικής των υφιστάμενων μεταρρυθμίσεων του ΠΑΣΟΚ, σε ένα μεγάλο εύρος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στη χώρα μας και ειδικότερα σε κάθε δραστηριότητα στην οποία καταλήγει δημόσιο χρήμα ή δημόσια περιουσία
Παράλληλα, ο Bουλευτής Ροδόπης και ο Γραμματέας του Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής σημείωσαν πως η ανοικτή διακυβέρνηση βρίσκεται στον πυρήνα του νέου προγράμματος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την ψηφιακή πολιτική το οποίο αποτελεί προϊόν συλλογικής επεξεργασίας και διαβούλευσης με τους πολίτες, στελέχη φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Τέλος, υπενθύμισαν πως σε αυτή τη λογική το νέο πρόγραμμα έχει ήδη αναρτηθεί για διαβούλευση και σχολιασμό στην πλατφόρμα διαλόγου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής digitalsociety.gr, με στόχο το διαρκή εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του. Ο στόχος είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο και δυναμικό εργαλείο για μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή μετάβαση της κοινωνίας και την ενίσχυση της δημοκρατίας και των θεσμών.
για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση Ιλχάν Αχμέτ και ο Γιάννης Πάζιος, Γραμματέας του Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής με εκπροσώπους του Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ σε συνέχεια επιστολής του οργανισμού προς τα κόμματα με θέμα: «Τα ελληνικά κόμματα να θέσουν την ανοικτή διακυβέρνηση στο επίκεντρο των πολιτικών τους προγραμμάτων».

Οι εκπρόσωποι του Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών, Αλέξανδρος Μελίδης και Παναγιώτης Κρανιδιώτης επεσήμαναν, πως για να μη μείνει η ανοικτή διακυβέρνηση ένα κενό προεκλογικό σύνθημα, επιβάλλεται οι λέξεις διαφάνεια, λογοδοσία και συμμετοχή να αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο, μέσα από συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις – προτάσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία για το σκοπό αυτό, στα προγράμματα των κομμάτων.

Επιπλέον, τόνισαν πως είναι απαραίτητη η διαμόρφωση προτάσεων :

1. Για τη βελτίωση της πλατφόρμας της Διαύγειας, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και η δυνατότητα παρακολούθησης του διαμοιρασμού των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων στους διάφορους τομείς της οικονομίας.

2. Για το άνοιγμα των διαδικασιών και των δεδομένων που παρέχονται από πλατφόρμες όπως το ΚΗΜΔΗΣ & το ΕΣΗΔΗΣ για τις δημόσιες συμβάσεις, το opengov.gr για τις δημόσιες διαβουλεύσεις, κ.α..

Ο Ιλχάν Αχμέτ και ο Γιάννης Πάζιος τόνισαν πως το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη αποδείξει με σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως η ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, οι Ηλεκτρονικές Προμήθειες με Διαφάνεια, η διαβούλευση, η διαφανής επιλογή στελεχών του δημοσίου κ.α. πως η ανοικτή διακυβέρνηση αποτελεί ταυτοτικό πλέον χαρακτηριστικό και προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών, η λογοδοσία και η διαφάνεια στους θεσμούς, στις διαδικασίες και στα δεδομένα είναι κρίσιμος παράγοντας για την εμπιστοσύνη, για ένα υγιές επιχειρηματικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον με ευημερία.

Αναλύοντας και παρουσιάζοντας το νέο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής (https://digitalsociety.gr/programma) περιέγραψαν πως περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την προώθηση της διαφάνειας και της ανοικτής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Με τομές όπως η υποχρεωτική ηλεκτρονική ανάρτηση των οικονομικών των κομμάτων στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η διάθεση δημόσιας πληροφορίας, τα ανοικτά δεδομένα και η αξιοποίηση της καλής πρακτικής των υφιστάμενων μεταρρυθμίσεων του ΠΑΣΟΚ, σε ένα μεγάλο εύρος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στη χώρα μας και ειδικότερα σε κάθε δραστηριότητα στην οποία καταλήγει δημόσιο χρήμα ή δημόσια περιουσία

Παράλληλα, ο Bουλευτής Ροδόπης και ο Γραμματέας του Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής σημείωσαν πως η ανοικτή διακυβέρνηση βρίσκεται στον πυρήνα του νέου προγράμματος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την ψηφιακή πολιτική το οποίο αποτελεί προϊόν συλλογικής επεξεργασίας και διαβούλευσης με τους πολίτες, στελέχη φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Τέλος, υπενθύμισαν πως σε αυτή τη λογική το νέο πρόγραμμα έχει ήδη αναρτηθεί για διαβούλευση και σχολιασμό στην πλατφόρμα διαλόγου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής digitalsociety.gr, με στόχο το διαρκή εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του. Ο στόχος είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο και δυναμικό εργαλείο για μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή μετάβαση της κοινωνίας και την ενίσχυση της δημοκρατίας και των θεσμών.

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Έρευνα: Ο «έκτος μαζικός αφανισμός» θα είναι χειρότερος από ό,τι πιστευόταν

O «έκτος μαζικός αφανισμός», που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή, θα είναι χειρότερος από ό,τι έδειχναν οι έρευνες που είχαν γίνει...

Αυτός είναι ο «Δρόμος του Θανάτου» στην Τουρκία -Φοβίζει όλους τους οδηγούς

Οι απότομες στροφές με τη μηδενική ορατότητα και τα δεκάδες στενά τούνελ εκτινάζουν το βαθμό επικινδυνότητας του δρόμου και προκαλούν τρόμο...

Πανελλαδικές: Στην τελική ευθεία – Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Οι υποψήφιοι βρίσκονται στην τελική ευθεία να δώσουν τη δική τους μάχη για μία από τις 68.574 θέσεις στα ελληνικά Ανώτατα...

Κοινωνικός Τουρισμός: Αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις για 300.000 επιταγές – Δικαιούχοι, παραδείγματα

Την Τρίτη 30 Μαΐου 2023, στις 10:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικού...

ΕΦΚΑ: Ασφάλιση Υγείας με 724 ευρώ – Ποιους αφορά

Λήγει μεθαύριο 31/3 η ασφαλιστική κάλυψη για υγειονομική περίθαλψη των ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών που δεν καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές...