Αρχική Οικονομία Συντάξεις: Εκπλήξεις στα νέα ενημερωτικά του ΕΦΚΑ για 750.000 δικαιούχους

Συντάξεις: Εκπλήξεις στα νέα ενημερωτικά του ΕΦΚΑ για 750.000 δικαιούχους

Αυξήσεις συντάξεων και νέες μειωμένες από πριν προσωπικές διαφορές βλέπουν οι συνταξιούχοι στα νέα ενημερωτικά του ΕΦΚΑ, όπου έχουν περαστεί τα νέα ποσά που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό συντάξεων με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020 για συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη.

Πιο αναλυτικά, περίπου 750.000 παλαιοί συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 παίρνουν από αυτόν το μήνα τα νέα ενημερωτικά σημειώματα στα οποία κρύβονται εκπλήξεις στο σκέλος των κρατήσεων.

Για παράδειγμα, και σύμφωνα με τρία χαρακτηριστικά ενημερωτικά συντάξεων που δημοσιεύει o Ελεύθερος Τύπος:

  • Με τον επανυπολογισμό συντάξεων πολλοί συνταξιούχοι βρέθηκαν να παίρνουν αύξηση και να ξεπερνούν τα 1.400 ευρώ (σε άθροισμα ανταποδοτικής και εθνικής σύνταξης) με αποτέλεσμα να υπόκεινται και σε κράτηση ΕΑΣ επί της επανυπολογισμένης σύνταξης, όπως φαίνεται στο ενημερωτικό 1 με σύνταξη απόστρατου που δημοσιεύουμε.
  • Αλλοι συνταξιούχοι είχαν ήδη την κράτηση ΕΑΣ γιατί έπαιρναν με τον πρώτο επανυπολογισμό πάνω από 1.400 ευρώ (1.500 ή 1.600 ευρώ), πλην όμως στον δεύτερο επανυπολογισμό ξεπέρασαν τα 1.700 ευρώ και η κράτηση ΕΑΣ έγινε 6%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε κάποιους να μείνει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς που σε διαφορετική περίπτωση (με κράτηση ΕΑΣ 3% αντί 6%) θα έπαιρναν αύξηση και σε άλλους, όπως φαίνεται στα ενημερωτικά 2 και 3 που δημοσιεύουμε με σύνταξη ΝΑΤ, να περιοριστεί η αύξηση του επανυπολογισμού.
  • Αρκετοί συνταξιούχοι με μεγάλη προσωπική διαφορά πήραν αύξηση στην ανταποδοτική σύνταξη και παρέμειναν κάτω από τα 1.400 ευρώ χωρίς να έχουν κράτηση ΕΑΣ και το μόνο κέρδος ήταν ότι η αύξηση ισοφάρισε μέρος της προσωπικής διαφοράς και άφησε υπόλοιπο που θα σβήνει σταδιακά με τις αυξήσεις που θα αρχίσουν να δίδονται από το 2023, όπως φαίνεται στο ενημερωτικό 3.

Προσοχή 1:

Στα ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεων του Δημοσίου έχει προστεθεί μια τρίτη στήλη που λέει «ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 25 & 29 Ν. 4670/2020».

Αυτός είναι ο νέος επανυπολογισμός και στην 3η στήλη του ενημερωτικού σημειώματος αλλάζουν τα ποσά της ανταποδοτικής σύνταξης που είναι μεγαλύτερα από την ανταποδοτική σύνταξη του πρώτου επανυπολογισμού με το νόμο 4387/2016 που είναι στη 2η στήλη.

Επίσης αλλάζουν οι κρατήσεις ασθένειας και της ΕΑΣ (της παλιάς αν υπήρχε ή της νέας αν το σύνολο σύνταξης ξεπερνά τα 1.400 ευρώ) και τέλος αλλάζει η προσωπική διαφορά που προκύπτει από το νόμο 4670/2020.

Προσοχή 2:

Για να βγει η νέα προσωπική διαφορά συγκρίνεται η νέα επανυπολογισμένη σύνταξη του νόμου 4670 (ΝΕΟ ΠΟΣΟ) με την αρχική σύνταξη που απεικονίζεται στην 1η στήλη του ενημερωτικού και είναι η παλιά σύνταξη (ΠΑΛΙΟ ΠΟΣΟ) που καταβαλλόταν πριν το νόμο Κατρούγκαλου. Επομένως η αφαίρεση ΠΑΛΙΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΟΝ ΝΕΟ ΠΟΣΟ βγάζει και το ύψος της νέας προσωπικής διαφοράς. Τα δύο ποσά (παλιό και νέο) θα συγκριθούν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων και πριν το φόρο.

Τα μυστικά στις επανυπολογισμένες συντάξεις 750.000 παλαιών συνταξιούχων

Ο Ελεύθερος Τύπος, τα νέα ενημερωτικά σημειώματα του ΕΦΚΑ από 3 αντιπροσωπευτικές κατηγορίες παλαιών συνταξιούχων, που είναι:

  • Συνταξιούχοι που έχουν για πρώτη φορά κράτηση ΕΑΣ, η οποία τους «τρώει» μέρος της αύξησης που θα μπορούσε να μηδενίσει και την προσωπική διαφορά.
  • Συνταξιούχοι που παίρνουν καθαρή αύξηση στην τσέπη αλλά επειδή αλλάζουν κλίμακα ΕΑΣ, χάνουν μέρος της αύξησης.
  • Συνταξιούχοι οι οποίοι και πριν και μετά ήταν κάτω από τα 1.400 ευρώ και το κέρδος από την αύξηση του επανυπολογισμού είναι ότι κατεβάζουν σημαντικά την προσωπική διαφορά.

Ας δούμε τις κατηγορίες μέσα από τα αντίστοιχα ενημερωτικά συντάξεων:

Ενημερωτικό 1:

Είναι η σύνταξη απόστρατου με 41 χρόνια και 11 μήνες.

Στον πρώτο επανυπολογισμό (ν. 4387, δεύτερη στήλη) παίρνει ανταποδοτική σύνταξη 957,25 ευρώ και μαζί με τα 384 ευρώ της εθνικής βγάζει σύνολο 1.341,25 ευρώ. Δεν έχει κράτηση ΕΑΣ αλλά μόνον κράτηση υγειονομικής περίθαλψης με ποσό 80,48 ευρώ. Η σύνταξη μετά την κράτηση και προ φόρου βγαίνει στα 1.260,77 ευρώ και σε σύγκριση με την παλιά (1.432,17 ευρώ) παίρνει ως προσωπική διαφορά 171,40 ευρώ. Το τελικό πληρωτέο μετά το φόρο είναι 1.241,61 ευρώ.

Στον νέο επανυπολογισμό (ν. 4670/2022, τρίτη στήλη), η ανταποδοτική σύνταξη βγαίνει στα 1.045,88 ευρώ και έχει αύξηση κατά 88,63 ευρώ από την ανταποδοτική του νόμου 4387. Το νέο σύνολο μαζί με τα 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης είναι 1.429,88 ευρώ και έχει κράτηση ΕΑΣ γιατί περνά τα 1.400 ευρώ. Ο συνταξιούχος χάνει τα 29,88 ευρώ της αύξησης λόγω της ΕΑΣ και άλλα 4 ευρώ από την κράτηση ασθένειας που ανεβαίνει στα 84 ευρώ.

Η νέα σύνταξη προ φόρου είναι 1.316 ευρώ και σε σχέση με την αρχική (1.432,17 ευρώ) η προσωπική διαφορά κατεβαίνει στα 116 ευρώ. Το καταβαλλόμενο δεν αλλάζει και είναι στα 1.241,61 ευρώ. Το κέρδος είναι ότι μειώθηκε η προσωπική διαφορά κατά 55 ευρώ. Αν δεν ήταν η ΕΑΣ η αύξηση θα ήταν μεγαλύτερη και η προσωπική διαφορά θα κατέβαινε στα 86 ευρώ.

Ενημερωτικά 2 και 3:

Είναι η σύνταξη συνταξιούχου ΝΑΤ με συνολικό χρόνο 36 έτη και 4 μήνες και συντάξιμες αποδοχές 3.427,93 ευρώ.

Το Ταμείο πέρασε τον νέο επανυπολογισμό αλλάζοντας τα ποσά και αφήνοντας άλλα χωρίς να αφαιρέσει το νόμο 4387 στην επικεφαλίδα της δεύτερης στήλης. Γι’ αυτό δημοσιεύουμε δύο ενημερωτικά, ένα με τα ποσά του πρώτου επανυπολογισμού και ένα με τα ποσά του νέου επανυπολογισμού.

Στον πρώτο επανυπολογισμό (ενημερωτικό 2) παίρνει ανταποδοτική σύνταξη 1.238,17 ευρώ και μαζί με τα 384 ευρώ της εθνικής βγάζει σύνολο 1.622,17 ευρώ. Εχει κράτηση ΕΑΣ με 3%, ήτοι με ποσό 48,67 ευρώ, και κράτηση υγειονομικής περίθαλψης με ποσό 94,41 ευρώ. Η σύνταξη μετά την κράτηση και προ φόρου βγαίνει στα 1.479,09 ευρώ και είναι οριακά υψηλότερη κατά 2,7 ευρώ από την παλιά (1.476,38 ευρώ). Το τελικό πληρωτέο μετά το φόρο ήταν 1.241,15 ευρώ.

Στον νέο επανυπολογισμό (ενημερωτικό 3), η ανταποδοτική σύνταξη βγαίνει στα 1.399,63 ευρώ και έχει αύξηση κατά 161,45 ευρώ από την ανταποδοτική του πρώτου επανυπολογισμού (1.238,17). Το νέο σύνολο μαζί με τα 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης είναι 1.783,62 ευρώ και η κράτηση ΕΑΣ διπλασιάζεται στο 6%, που είναι η κλίμακα εισφοράς από τα 1.700 ευρώ ως τα 2.000 ευρώ.

Ο συνταξιούχος από τα 48,67 ευρώ που πλήρωνε για ΕΑΣ πάει στα 107 ευρώ, ενώ η κράτηση ασθένειας ανεβαίνει στα 100,60 ευρώ.

Η νέα σύνταξη προ φόρου είναι 1.576 ευρώ και σε σχέση με την αρχική (1.476,38 ευρώ) κερδίζει αύξηση 99,62 ευρώ που εμφανίζεται ως αρνητική προσωπική διαφορά επειδή κατά το ποσό αυτό υπολείπεται η παλιά σύνταξη έναντι της νέας (1.476,38-1.576=-99,62).

Η αύξηση πληρώνεται σε 5 δόσεις, εκ των οποίων ο συνταξιούχος πήρε τις τρεις με καθαρό ποσό αύξησης 45 ευρώ, που ανέβασε τη σύνταξη στα 1.283,11 ευρώ, αντί 1.241,15 ευρώ που είχε πριν.

Ενημερωτικό 4: 

Είναι η σύνταξη πολιτικού συνταξιούχου Δημοσίου με 38 έτη 8 μήνες και 23 μέρες.

Στον πρώτο επανυπολογισμό (ν. 4387, δεύτερη στήλη) παίρνει ανταποδοτική σύνταξη 647,31 ευρώ και μαζί με τα 384 ευρώ της εθνικής βγάζει σύνολο 1.031,31 ευρώ.

Έχει μόνον κράτηση υγειονομικής περίθαλψης με ποσό 61,88 ευρώ. Η σύνταξη μετά την κράτηση και προ φόρου βγαίνει στα 969,43 ευρώ και σε σύγκριση με την παλιά (1.464,87 ευρώ) παίρνει ως προσωπική διαφορά 244,91 ευρώ. Το τελικό πληρωτέο μετά το φόρο είναι 1.094,11 ευρώ.

Στον νέο επανυπολογισμό (ν. 4670/2022, τρίτη στήλη), η ανταποδοτική σύνταξη βγαίνει στα 750,85 ευρώ και έχει αύξηση κατά 103,54 ευρώ από την ανταποδοτική του νόμου 4387.

Το νέο σύνολο μαζί με τα 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης είναι 1.134,85 ευρώ και έχει κράτηση ασθένειας που ανεβαίνει στα 68 ευρώ. Η νέα σύνταξη προ φόρου είναι 1.066,76 ευρώ και σε σχέση με την αρχική (1.464,87) ευρώ) η προσωπική διαφορά από τα 244,91 ευρώ που ήταν, κατεβαίνει στα 147,58 ευρώ. Το καταβαλλόμενο δεν αλλάζει και είναι στα 1.094,11 ευρώ. Το κέρδος είναι ότι μειώθηκε η προσωπική διαφορά κατά 97,33 ευρώ και θα σβήσει σταδιακά από το 2023.

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Λας Βέγκας: UFO κατέγραψε κάμερα αστυνομικού – «Εξωγήινοι 3 μέτρα με μεγάλα γυαλιστερά μάτια»

Κάτοικος κάλεσε την αστυνομία έντρομος και δήλωσε πως δύο εξωγήινοι βρίσκονται στην αυλή του σπιτιού του.Πλάνα από κάμερα αστυνομικού στο Λας...

«Το άστρο της Φούρα»: Τιμή-ρεκόρ για το μεγαλύτερο ρουμπίνι που έχει δημοπρατηθεί ποτέ

Το «Estrela de Fura», ένα ρουμπίνι που είχε βρεθεί πέρυσι το καλοκαίρι στα ορυχεία καναδικής εταιρείας στη Μοζαμβίκη ειναι το μεγαλύτερο...

Ζάκυνθος: Συνελήφθη αλλοδαπός που κυκλοφορούσε με τσεκούρι στο Λαγανά [εικόνα]

Ειδήσεις Μεσσηνία. Ειδήσεις και επικαιρότητα ζωντανά από Μεσσηνία, Πελοπόννησο, Ελλάδα και Κόσμο. Άρθρα, συνεντεύξεις, απόψεις για πολιτική, αθλητισμό, υγεία, πολιτισμό, τεχνολογία, οικονομία, lifestyle κ.α.Πηγή:...

Οικιακή βοηθός serial killer στη Ρόδο: Να δικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η εισαγγελική πρόταση

Κόλαφος είναι η εισαγγελική εισήγηση για την 45χρονη οικιακή βοηθό – serial killer στη Ρόδο, για την δολοφονία 75χρονης κατάκοιτης γυναίκας...

Εφορία: Ποιες προθεσμίες λήγουν στο τέλος Ιουνίου

Μια σειρά από εκκρεμότητες με την Εφορία θα πρέπει να τακτοποιήσουν έως τις 30 Ιουνίου αρκετοί πολίτες.Στο τέλος του μήνα λήγουν προθεσμίες που...