Η Αμάντα ήταν γνωστή ως «Amanda da 160» στο YouTube και είχε πάθος για τις μηχανές. Πέθανε στη Λοντρίνα της Βραζιλίας στις 6 Νοεμβρίου.