Αρχική Οικονομία Τράπεζες: Ανοίγει ο δρόμος για τα πρώτα δάνεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Τράπεζες: Ανοίγει ο δρόμος για τα πρώτα δάνεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Πυρετώδεις διεργασίες επικρατούν στις νομικές υπηρεσίες των ελληνικών τραπεζών προκειμένου να έχει υπογραφεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου το πλαίσιο συνεργασίας με το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF), ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την εκταμίευση των πρώτων δανείων για ιδιωτικές επενδύσεις το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους.

Το πλαίσιο συνεργασίας θα είναι ουσιαστικά μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλες τις εμπορικές τράπεζες για την υπογραφή επιχειρησιακής συμφωνίας, που θα ενεργοποιεί την εκταμίευση των δανείων κάθε φορά που οι τράπεζες θα συμβασιοποιούν έργα.

Σύμφωνα με όσα δηλώνουν στο NEWS24/7 υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη, «ήδη οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας εργάζονται πυρετωδώς προκειμένου να ετοιμάσουν και να υποβάλουν άμεσα τα πρώτα επενδυτικά σχέδια, ενώ από την πλευρά του το εγχώριο πιστωτικό σύστημα θα έχει χορηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση μέχρι τα τέλη του χρόνου τα πρώτα 200 εκατ. ευρώ. Βεβαίως και οι ρυθμοί των εκταμιεύσεων θα επιταχυνθούν σημαντικά από το 2022, με τον στόχο να έχει τεθεί στα 5 δις. ευρώ ετησίως προκειμένου να καλυφθεί η αυστηρή διάρκεια του προγράμματος έως και το 2026» καταλήγει η ίδια πηγή.

Πρόκειται για 32 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 12,7 δισ. ευρώ είναι τα δάνεια του Ταμείου που θα δοθούν αμιγώς για ιδιωτικές επενδύσεις και όχι κεφάλαια κίνησης. Αυτά απαιτούν άλλα 12,7 δισ. ευρώ δανείων ως τραπεζική χρηματοδότηση, αλλά και 6,6 δισ. ευρώ ίδια συμμετοχή από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Κλειδί ο βαθμός ετοιμότητας των τραπεζών

Υψηλόβαθμες πηγές συστημικών τραπεζών επιβεβαιώνουν στο NEWS24/7 ότι τράπεζες και κυβέρνηση βρίσκονται σε στενή συνεργασία για την προετοιμασία του πλαισίου βάσει του οποίου 13 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) θα διατεθούν στις εγχώριες επιχειρήσεις μέσω χαμηλότοκων δανείων συνολικού ύψους 32 δισ. ευρώ.

Η ετοιμότητα των εγχώριων τραπεζών – συστημικών και μη – θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το ύψος των κεφαλαίων που θα απορροφήσουν από τη συνολική πίτα, αφού το RRF έρχεται με συγκεκριμένα κριτήρια χρηματοδότησης και συγκεκριμένο μείγμα επωφελούμενων δραστηριοτήτων. Σε αυτές περιλαμβάνονται κατά 31% οι πράσινες επενδύσεις, κατά 20% η ψηφιοποίηση και για το υπόλοιπο ποσό η εξωστρέφεια, η έρευνα και καινοτομία και η μεγέθυνση υφιστάμενων επιχειρήσεων (scalability).

Ανταγωνισμός

Οι τράπεζες δεσμεύονται ότι είναι έτοιμες να ανοίξουν την κάνουλα των χρηματοδοτήσεων για νέες επενδύσεις, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι ο ανταγωνισμός που θα αναπτυχθεί θα είναι ισχυρός για τις καλές επιχειρήσεις. Ο ανταγωνισμός δεν θα προέλθει μόνο από το εσωτερικό, αλλά και από τους μεγάλους θεσμικούς χρηματοδότες, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Να σημειωθεί ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ρητά προβλέπει ότι τα κεφάλαια που διαθέτει δεν μπορούν να συνδυαστούν με κρατικές εγγυήσεις, ενώ από την πλευρά των τραπεζών επισημαίνεται σε όλους τους τόνους ότι τα τραπεζικά κριτήρια θα τηρηθούν απαρέγκλιτα και ότι δεν θα δοθούν θνησιγενή δάνεια. Παρά το γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων εμφανίζεται με βάση τα στοιχεία προηγούμενων ετών ότι δεν πληροί τα κριτήρια προκειμένου να δανειοδοτηθεί, από την πλευρά των τραπεζών εκφράζεται αισιοδοξία ότι η δυναμική που θα υπάρξει στην οικονομία μέσω και των κεφαλαίων του Ταμείου, θα δημιουργήσει αναπτυξιακές συνθήκες και τις προϋποθέσεις για να βελτιωθούν οι προοπτικές των επιχειρήσεων, που λόγω και της πανδημίας εμφανίζουν οριακή χρηματοοικονομική εικόνα.

Η επιτοκιακή πολιτική των τραπεζών

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δανειακή διευκόλυνση στις επιχειρήσεις δεν περιορίζει το επιτόκιο που παρέχουν οι τράπεζες για την επιπλέον χρηματοδότηση. Θα καθορίζουν τα περιθώρια επιτοκίου με βάση την πιστωτική τους πολιτική. Σύμφωνα με την επιχειρησιακή συμφωνία θα υπάρχει συγκεκριμένη ρήτρα να μην επιβάλουν επιπλέον περιθώριο, σε σύγκριση με αυτό που θα είχαν χρεώσει χωρίς τη συμμετοχή των δανείων του Ταμείου στη χρηματοδότηση της επένδυσης.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα – ασκήσεις που έχει συντάξει το υπουργείο Οικονομικών και περιλαμβάνονται στην έκθεση οι δανειοδοτήσεις που θα περάσουν μέσα από τις τράπεζες υπολογίζεται να έχουν τελικό επιτόκιο 0,2%-0,3% και σε αυτό θα βοηθήσει και ο διεθνής ανταγωνισμός που θα οξυνθεί για το ποιος θα χρηματοδοτήσει τα έργα.

Επιπλέον θα υπάρξουν χρηματοδοτήσεις (RRP και τραπεζών) βάσει αμοιβής μέσω ομολογιακών δανείων ή και κοινοποιημένων δανείων. Επίσης επιτρέπεται έκδοση διαφορετικών σειρών ομολόγων, το ένα για RRF και το άλλο για χρηματοδότηση από την Τράπεζα, το καθένα με διαφορετικό επιτόκιο (κουπόνι) με τις ίδιες περιόδους επιτοκίου, ημερομηνίες πληρωμής, ασφάλεια, ημερομηνίες λήξης κ.λπ.

Τα βήματα για τη χρηματοδότηση

Αμέσως μετά την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου ανάπτυξης θα ανοίξει στο υπουργείο οικονομικών πλατφόρμα η οποία θα δέχεται τις αιτήσεις για τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια που θα επιδοτηθούν ή και θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα.

Η πλατφόρμα, ανάλογα με το μέγεθος της επένδυσης (μεγάλη, μικρή) και το αντικείμενο (π.χ. πράσινη οικονομία, ψηφιακή αναβάθμιση), θα κατευθύνει τον επενδυτή που θα υποβάλλει τον φάκελό του (σε ποιο κανάλι χρηματοδότησης). Προηγουμένως θα έχουν υπογραφεί συμφωνίες μεταξύ του υπουργείου οικονομικών και των εμπορικών τραπεζών.

Οι επενδυτικές τράπεζες (π.χ. ΕΤΕπ) προβλέπεται να χρηματοδοτήσουν κυρίως μεσαίες και μεγάλες εταιρείες και τις βιώσιμες επενδύσεις τους που θα έχουν αυξημένο και μακροχρόνιο αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την εξωστρέφεια και τη συνολική οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Και οι εμπορικές τράπεζες θα δέχονται αιτήσεις δανειοδότησης καλύπτοντας όλα τα μεγέθη ιδιωτικών επιχειρήσεων και επενδυτικών σχεδίων.

• Οι τράπεζες υποβάλλουν έκθεση στο Συμβούλιο Επενδύσεων (Επιτροπή Παρακολούθησης). Το επενδυτικό συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διευκόλυνση.

• Ενας ανεξάρτητος ελεγκτής εγκεκριμένος από το υπουργείο οικονομικών θα αξιολογεί την επιλεξιμότητα της επένδυσης και θα επαληθεύει τη μέγιστη κρατική ενίσχυση.

• Εάν μια επένδυση είναι επιλέξιμη, οι τράπεζες προχωρούν στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας του επενδυτή και της σκοπιμότητας της επένδυσης σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια.

• Οι εκταμιεύσεις πραγματοποιούνται από τις τράπεζες.

• Η αποπληρωμή του κεφαλαίου καθώς και οι τόκοι γίνονται από τον επενδυτή σε ξεχωριστούς λογαριασμούς, ένας στην Εμπορική Τράπεζα και ένας στην Ελληνική Κυβέρνηση.

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Pfizer – BioNTech: Ασφαλές και αποτελεσματικό το εμβόλιο για παιδιά 5-11 ετών

Η Pfizer και η BioNTech σε ανακοίνωσή τους νωρίτερα αναφέρουν ότι το εμβόλιο τους κατά του κορονοϊού προκάλεσε ισχυρή ανοσοαπόκριση σε...

Γλυκά Νερά: Σε κατάσταση σοκ ο ενοικιαστής της μεζονέτας, δεν ήξερε για τη δολοφονία

Ένοικο απέκτησε η μεζονέτα των Γλυκών Νερών όπου ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος έκοψε το νήμα της ζωής στη σύζυγό του Καρολάιν Κράουτς.Δύσκολα μια ελληνική οικογένεια...

Ποιοι πρέπει να επισπεύσουν τις γονικές παροχές φέτος

Την απογείωση των μεταβιβάσεων μέσω γονικών παροχών αναμένουν οι συμβολαιογράφοι, μετά την εξαγγελία του πρωθυπουργού για μηδενισμό του φόρου στις γονικές...

Ισπανία: Το κύμα της λάβας κατάπιε 20 σπίτια στο χωριό Ελ Πάσο

Χιλιάδες κάτοικοι της Λα Πάλμα εγκατέλειψαν τις εστίες τουςΠερίπου 5.000 ανθρώπους από χωριά στο νησί Λα Πάλμα, στα Κανάρια Νησιά της...

Μητροπολίτης Λαρίσης: Η αδιανόητη ατάκα για τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο που του είπαν αντιεμβολιαστές

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, Ιερώνυμος μίλησε για την απόφαση να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί σε ιερούς ναούς της Λάρισας στις 3...